Еврофинансирането на проекти за зелена енергия - какво предлага Брюксел

Над 30% от цялото финансиране от ЕС ще е свързано с постигане на климатичните цели включително за енергетика

Соларните системи за собствени нужди ще са една от възможностите за получаване на европейски средства.
Соларните системи за собствени нужди ще са една от възможностите за получаване на европейски средства.
Соларните системи за собствени нужди ще са една от възможностите за получаване на европейски средства.    ©  Цветелина Белутова
Соларните системи за собствени нужди ще са една от възможностите за получаване на европейски средства.    ©  Цветелина Белутова

Ако искате да инсталирате соларни панели, да построите вятърни генератори или да затворите цикъла на вашето производство с компост, Европейският съюз предлага изключително разнообразни възможности, за да подкрепи проекта ви. Финансирането е част от Зелената сделка (цялата информация за нея на едно място може да видите в Capital Green) и цели превръщането на ЕС в модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика. На местно ниво фондовете обаче все още предстои да бъдат одобрени и конкретизирани. Със сигурност възможности за получаването на средства ще има по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по оперативните програми в новия програмен период.

Декарбонизирането на енергийната система е от решаващо значение за постигане на целите на ЕС за климата през 2030 г. и след това - през 2050 г. В същото време енергията трябва да бъде сигурна и достъпна за потребителите и бизнеса. За да се случи това, държавите членки трябва да трансформират своите енергийни системи в напълно интегриран, цифровизиран и конкурентен енергиен пазар на ЕС, който се основава до голяма степен на възобновяеми източници. (Какво значи за българската енергетика Fit for 55 може да видите тук.) В допълнение към регулаторните реформи държавите членки също ще трябва да позволят и насърчават по-нататъшни инвестиции в чиста енергия, включително енергийна ефективност. Това ще се случва основно с кохезионните фондове и Плана за възстановяване и устойчивост, който цели реформиране на цели сектори (отворените програми се очакват в най-добрия случай след средата на 2022г.).

Финансиране от NextGenerationEU 2021-2027: Около 5.8 милиарда евро ще бъдат инвестирани в проекти за изследвания и иновации в енергетиката по "Хоризонт Европа". Тези проекти имат за цел създаването и подобряването на технологии за чиста енергия, като интелигентни енергийни мрежи, приливна енергия и съхранение на енергия. Европейската изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) управлява част от Horizon Europe в областта на транспорта и енергетиката, както и иновациите в енергийно ефективни технологии и решения за сгради, отопление и охлаждане и др.

Innovation Fund (Фондът за иновации) се фокусира върху нови технологии и мащабни проекти, които могат да доведат до значително намаляване на емисиите, включително иновативни нисковъглеродни технологии и процеси в енергоемките индустрии, улавяне и използване на въглерод, улавяне и съхранение на въглерод, производство на енергия от възобновяеми източници и съхранение на енергия.

Нова подпрограма на програмата LIFE+ е посветена на прехода към чиста енергия и предложи подкрепа за постигане на устойчиви енергийни политики, които допринасят за постигане на целите на Европейския зелен пакт. С таргетиран бюджет близо до 1 милиард евро за периода 2021 - 2027 г., подпрограмата има за цел да улесни прехода към енергийно ефективна, базирана на възобновяема енергия и устойчива икономика чрез финансиране на координационни и подкрепящи действия в цяла Европа. LIFE+ и Фондът за иновации ще се съсредоточат върху иновативни и демонстрационни проекти "близо до пазара" и се управляват от CINEA.

И още: Механизмът за свързване на Европа (CEF) е инструментът за подпомагането на развитието на енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура. Разполага с 42.3 милиарда евро за подкрепа на инвестиции в инфраструктурни мрежи на ЕС за енергия (8.7 милиарда евро) през 2021 - 2027 г. На всеки 2 години Европейската комисия изготвя списък с проекти на ЕС от общ интерес (PCIs), които могат да кандидатстват за финансиране. Първата покана за представяне на предложения на CEF Energy PCI стартира на 7 септември 2021 г., като предоставя 785 милиона евро за проекти, свързани с чиста енергия.

Just Transition Mechanism (Фондът за справедлив преход) е финансов инструмент, който предоставя персонализирана подкрепа на най-уязвимите и интензивни на въглища региони в прехода към по-зелена икономика. През периода 2021 - 2027 г. той ще мобилизира най-малко 150 милиарда евро инвестиции за смекчаване на социално-икономическото въздействие. Българският план за енергетика и климата може да видите тук.

За да се постигнат целите на енергийния съюз и да се подкрепи преходът към чиста енергийна система, има нужда от допълнително привличане на частно финансиране чрез следните инициативи:Все още няма коментари
Нов коментар