Енергийните компании в Европа изостават към целта за въглеродна неутралност

16 от 21 компании са поставили цел за нулеви нетни емисии до 2050 г., но напредват бавно към нея, посочва доклад на организации за климата

Важно е да се оценяват краткосрочните и средносрочните цели на компаниите по отношение на енергийния преход, тъй като целите за нулеви нетни емисии често са фиксирани далеч в бъдещето
Важно е да се оценяват краткосрочните и средносрочните цели на компаниите по отношение на енергийния преход, тъй като целите за нулеви нетни емисии често са фиксирани далеч в бъдещето
Важно е да се оценяват краткосрочните и средносрочните цели на компаниите по отношение на енергийния преход, тъй като целите за нулеви нетни емисии често са фиксирани далеч в бъдещето    ©  Reuters
Важно е да се оценяват краткосрочните и средносрочните цели на компаниите по отношение на енергийния преход, тъй като целите за нулеви нетни емисии често са фиксирани далеч в бъдещето    ©  Reuters

Енергийните компании в Европа, работещи на въглища, напредват твърде бавно по ключови стъпки към целта за въглеродна неутралност до 2050 г. Това показва проучване на климатичните организации Europe Beyond Coal и Ember, цитирано от Bloomberg. Никоя от анализираните 21 компании няма конкретни планове за реализиране на всеки един от етапите, необходими за постигане на целта, посочва докладът, а 16 от тях са поели ангажимент за свеждане на нетните емисии до нула до средата на века.

Авторите на доклада оценяват доколко плановете на енергийните компании съответстват с пътната карта на Международната енергийна агенция (IEA). Тя включва цел за развитите икономики да затворят въглищните централи, които не улавят въглеродните си емисии, до 2030 г. и да осигурят производство на електроенергия с нулеви емисии до 2035 г.

Девет от анализираните компании са се ангажирали да прекратят дейността си с въглища до 2030 г., а всички 21 ще поддържат електроцентрали на природен газ в ЕС след 2035 г., установява проучването. Единствено Drax Group Plc и Orsted AS са оценени като полагащи достатъчни усилия, за да достигнат въглеродно неутрално производство на електроенергия до 2035 г. И двете планират да затворят въглищните си централи до следващата година и разчитат на биоенергия с улавяне на въглерод, за да достигнат нулеви нетни емисии.

Важно е да се оценяват краткосрочните и средносрочните цели на компаниите по отношение на енергийния преход, тъй като целите за нулеви нетни емисии често са фиксирани далеч в бъдещето, коментира Фелиша Аминоф, анализатор от BloombergNEF.

Труден преход

Европейският съюз се опитва да се откаже от замърсяващите енергийни източници, като същевременно разчита все повече на възобновяеми като вятър и слънчева енергия, за да постигне своите цели за климата. Междувременно обаче континентът е изправен пред енергийна криза, предизвикана от недостиг на природен газ, който повиши цената на тока и накара производителните на електроенергия да търсят алтернативни източници.

Привърженици на изкопаемите горива смятат, че прекалено бързото разделяне с тях може да доведе до ненужни икономически щети. Регионите, засегнати от спиране на използването на въглища, вече страдат, коментира Брайън Рикетс, генерален секретар на групата за въглищна промишленост Euracoal. Ако това трябва да се случи по-бързо, ефектите ще станат по-интензивни, смята той.

Докладът на Europe Beyond Coal и Ember препоръчва по-голяма отчетност на акционерите и кредиторите на енергийните компании и призовава за целенасочено намаляване на емисиите от всички обхвати. Той също така предупреждава за "спекулативни" планове за водород, които някои компании могат да използват вместо подробен план за отказване от природен газ.

Все още няма коментари
Нов коментар