Да бъде или да не бъде: Какво да правим с АЕЦ "Белене"

В следващите 25 - 30 години България няма нужда от нова ядрена мощност, но преди това трябва да реши какво ще прави в бъдеще с ядрената енергия

Цената на нова ядрена централа в Белене вече гони 20 млрд. евро
Цената на нова ядрена централа в Белене вече гони 20 млрд. евро
Цената на нова ядрена централа в Белене вече гони 20 млрд. евро    ©  Надежда Чипева
Цената на нова ядрена централа в Белене вече гони 20 млрд. евро    ©  Надежда Чипева
Темата накратко
 • В следващите 25 - 30 години България няма нужда от нова ядрена мощност, но преди това трябва да реши какво ще прави в бъдеще.
 • При всички случаи изграждането на АЕЦ е скъпо и бавно начинание, което може да не е конкурентно през 2040 - 2050 г.
 • В региона се планират много нови мощности и няма гаранции, че България ще може да изнася ток в бъдеще.

Има ли България нужда от АЕЦ "Белене"? Този въпрос отново превзема публичното пространство през последните седмици и противопоставя, общо взето, два лагера - "за" и "против". Разделението е и политическо - от едната страна са БСП, а против са демократичната общност и министър-председателят Кирил Петков. Министърът на енергетиката Александър Николов пък внимателно споделя, че ядрената енергия е част от бъдещето на страната, но не на цената на огромната външна зависимост от страна на Русия.

Предвид развитието на ВЕИ и други по-модерни проекти, свързани с водород и съхранение на енергия, ядрената технология изглежда много по-скъпа, много по-времеемка за реализация и кошмар от гледна точка на документация и последващото обслужване. ЕС от своя страна е доста непоследователен в политиката си по отношение на ядрените мощности. След като първоначално имаше консенсус против дългосрочното развитие на ядрена политика в рамките на съюза, сега това е по-скоро тема, по която всяка държава следва собствения си национален интерес, отколкото да се съобразява с Брюксел. Добър пример за това винаги е Франция.

Но въпросът, който трябва най-вече да стои на дневен ред, е дали изграждането на "Белене" или на нови мощности в "Козлодуй" би било икономически рентабилно.

Цените на тока сега са високи, затова трябва да построим нова АЕЦ, която да дава евтина енергия.

Ако все пак България реши да има нова ядрена мощност, то тя би могла да бъде въведена в експлоатация най-рано след 10 години, когато пазарната ситуация ще е корено различна.

На пръв поглед доводът с високите цени през последните месеци изглежда релевантен - при такива нива енергията от нова АЕЦ несъмнено би била конкурентна. Но истината е, че всички прогнози за енергийните пазари сочат драстично понижаване на цените в следващите години, което ще бъде движено от новите ВЕИ мощности, които вече се реализират. Освен това дори днес правителството и Народното събрание да решат, че започват да строят нова ядрена мощност с държавни пари (което е най-бързият вариант, без да се налага провеждането на процедури за избор на инвеститор), то централата може да бъде завършена най-рано през 2033-2034 г., но по-реалистично е това да стане няколко години след това.

Дори самото лицензиране на площадката и проекта (какъвто все още няма, тъй като зависи от това кой инвеститор ще го прави) е далеч от финал. Така че от тази гледна точка амбицията за нова АЕЦ винаги трябва да се разглежда не спрямо днешните реалности, а в хоризонт след поне15 години.

Вече са инвестирани милиарди - в Белене има готова площадка, инфраструктура и два реактора, и не може да се откажем.

Реално вложените средства в проекта досега до голяма степен са обезценени, а нужните нови инвестиции са огромни.

От започването на работата по площадките на АЕЦ "Белене" през 1985 г. до 2016 г. България е изхарчила грубо около 4.5 млрд. лв., а самата стойност на наличните активи към момента е около 3 млрд. лв. За завършването на проекта обаче ще са нужни още много милиарди. От сметките в икономическия анализ, който ГЕРБ изготви през 2017 г., общата сума на проекта бе изчислена на около 10 млрд. евро - при средна сума на капиталовите разходи 4700 евро за кВтч (използваните в доклада данни са по цени от 2015 г.). Към 2021 г. обаче капиталови разходи в нови ядрени мощности вече се оценяват на 10 хил. евро за кВт. Което означава, че инвестицията в АЕЦ "Белене" би доближила 20 млрд. евро. А причината за това е рязкото поскъпване на суровините, транспорта и труда като цяло.

За сравнение - представените преди дни енергийни сценарии за бъдещето на България на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) показват, че за половината от тази сума (при това осигурена основно от частни компании) България ще може изцяло да реновира енергийния си микс - да построи 7.5 гигавата фотоволтаици, 1.5 гигавата вятърни централи и да закупи системи за съхранение на енергия, комплекс за производство на водород чрез електролиза, горивни клетки и даже да построи паро-газова централа.

Но освен самото построяване на централата днес е много по-скъпо и обслужването й. Спрямо 2017 г. уранът сега едвойно по-скъп. А и използването на произведените вече от "Росатом" ядрени реактори, с които България разполага, предполагат продължаване на зависимостта на страната от Русия за доставките гориво.

Друг разход, който трябва да се има предвид и би струвал около милиард лева, е присъединяването на централата към електропреносната мрежа. Към момента зоната около "Белене" не е подготвена за такива мощности.

България има нужда от нова АЕЦ, за да може да запази баланса в енергийната си система.

Поне до 2050 г. тази роля ще изпълнява АЕЦ "Козлодуй". Какви ще са реалностите в сектора тогава е трудно да се прогнозира.

В настоящия момент България няма абсолютна никаква нужда от нова ядрена мощност. Наличието на такава сега би означавало пълно спиране на всички ТЕЦ и проблеми при балансирането на система през нощта, както и във всички останали сезони извън зимата. Причината е, че дори през зимния февруари товарът за страната е средно 4-5 гигавата, а само АЕЦ "Козлодуй" генерира 2.1 гигавата. Отделно са ТЕЦ-овете, топлофикациите, ВЕЦ, както и соларните и вятърните централи. При една нова АЕЦ с мощност 2 гВт, каквито са плановете за "Белене", това означава, че или трябва да се спират мощности, или да се намери вариант за износ. Първото изглежда невъзможно, тъй като е въпрос на пазар кой да работи и кой не (според цената на тока), а освен това в следващите години ще се появяват нови няколко гигавата соларни и вятърни мощности, които ще предложат конкурентни цени в дългосрочен план. Колкото до това дали енергията може да се изнася навън, има два фактора. Единият е, че всички съседни страни реализират проекти засобствени нови мощности(предимно ВЕИ) и едва ли ще имат голяма нужда от нашата енергия след няколко години. Вторият е свързан пак с цената - с масовото навлизане на нови ВЕИ мощности в Европа стойността на енергията ще падне значително и ядрения ток просто няма да е конкурентен. Причина за последното са огромните инвестиции в АЕЦ и скъпото съхранение на радиоактивните отпадъци, което продължава десетки години след спирането на самата централа.

В дългосрочен план все пак стои въпросът с какво и как България ще замести блоковете на АЕЦ "Козлодуй". Те ще бъдат изведени от употреба до 2050 г., когато изтича срокът им на експлоатация. Заедно с неизбежното спиране на въглищните централи и все по-малкия шанс за изграждането на паро-газови мощности балансирането на системата може да се окаже трудно и нуждата от АЕЦ да бъде оправдана. Но предвид навлизането на технологиите за съхранение на енергия като батериите и водорода (електролизьори и горивни клетки) е трудно да се прогнозира отсега кое ще е по-правилното решение.

По тази причина изглежда много по-релевантно решението за развитие на нови ядрени мощности в България да бъде взето поне след десетилетие, когато има по-голяма яснота за развитието на технологиите и нуждите от енергия в региона.

България трябва да построи АЕЦ "Белене", за да може да продава електроенергия на други страни и по този начин да реализира печалба.

Намеренията са едно, но реализацията им - съвсем друго.

В икономическия анализ, който управляващите от ГЕРБ направиха през 2017 г., се твърдеше, че в страната и региона ще бъдат нужни поне 2000 мВт нови базови мощности. Тогава обаче това беше по-скоро политически трик, с който правителството на Бойко Борисов се опита да мотивира решението си за размразяване на проекта.

С пълна сигурност може да се каже, че АЕЦ "Белене" би била готова най-рано в средата на следващото десетилетие. Дотогава в региона са планирани десетки хиляди мегавати нови ВЕИ мощности, както и базови такива - в Унгария и Турция. Което коренно ще промени ситуацията. Въпросът обаче колко ще струва електроенергията и конкурентно ли ще бъде производството на една нова АЕЦ.

Още икономическият анализ на ГЕРБ от 2017 г. показа, че в разгледани различни сценарии за реализиране на проекта той не би бил финансово рентабилен без гаранции от държавата или договор с инвеститора за изкупуване на енергията по преференциална цена в дългосрочен план. Всъщност това е и основната причина досега проектът да не започне да се реализира - никой частен инвеститор не вижда икономически потенциал и не иска да инвестира собствени средства в него. Точно обратно става сега с новите ВЕИ - без каквато и да е подкрепа от държавата инвеститорите се надпреварват в реализацията на такива проекти.

За да се изчисли все пак доколко АЕЦ "Белене" може да работи на пазарен принцип, би могло да се вземат данните от икономическия анализ от 2017 г., според който при тогавашните параметри на инвестицията цената на произведената енергия би следвало да бъде около 180 лв./мВтч за целия период на експлоатация (поне 60 години). Спрямо настоящите цени (350 - 400 лв./мВтч) това изглежда повече от конкурентно. Но няма как да се правят такива директни сравнения. Първо инвестицията в нова АЕЦ и обслужването й днес са поне два пъти по-скъпи от преди 5 години, което предполага и поне двойно по-висока цена за тока. И второ - всички прогнози са, че след няколко години цените на тока ще се понижат под натиска на новите ВЕИ. Има дори притеснения, че в определени дни може да се стигне доотрицателни тарифи, които могат да бъдат избегнати само с навлизането на електролизьори за производство на водород от евтиния зелен ток.

България има кадри в ядрената енергетика и трябва да ги използва.

И сега има проблем с намирането на специалисти за АЕЦ "Козлодуй".

Въпросът с кадрите е наистина важен, но по-скоро от гледна точка на АЕЦ "Козлодуй", а не за бъдещо развитие на ядрената енергетика. Тази седмица вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев заяви пред bTV, че и сега има проблеми с намирането на кадри за АЕЦ "Козлодуй". Това всъщност е тенденция, която се задълбочава от години - все по-малко хора учат ядрена енергетика, до 2025 г. предстои пенсионирането на над 780 специалисти, което е 22% от персонала на централата.

Зелена ли енергията от АЕЦ?

Производството на ток от ядрени централи се приема за нискоемисионно, но плановете на ЕС са да включи и замърсяването от добива и преработката на уран, както и за охлаждането.

Един от основните мотиви за възобновеното говорене по линия на ядрената енергетика е, че тя не отделя въглероден диоксид и съответно е правилният избор за заместване на въглищните мощности. На пръв поглед това е така - АЕЦ отделя минимални количества CO2 на мегаватчас - около 25-30 кг. За сравнение - газовите ТЕЦ изхвърлят по 300 - 500 кг/мВтч, а въглищните - около 1000 кг/мВтч. Това обаче скоро може да се промени, защото плановете на ЕС са да включи в производството на ток от АЕЦ и замърсяването от съпътстващите дейности. Така стойността на въглеродните емисии може да се повиши на 70 - 80 кг/мВтч, което заедно с повишаващата се цена на квотите ще усложни икономическата обосновка на нови ядрени централи.

8 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  aiv38646705 avatar :-|
  aiv38646705
  • - 7
  • + 10

  Не те ли е срам да ръсиш подобна елементарна пропаганда бе, грантаджийче? И сега ли точно е времето да се мисли за Белене, имайки предвид геополитическата обстановка? Или американските агенти и подлоги бързате да се възползвате от момента за да я приключим окончателно?

  Без АЕЦ Белене и нови блокове в Козлодуй българската енергетика е обречена. Точно защото "съседните страни реализират ВЕИ-проекти" ни трябва един стабилен енергиен източник, от който очевидно и всички те ще имат нужда, имайки предвид непостоянството на слънцето и вятъра. Какви ВЕИ ще развиваш ти бе, с подобни климатични и релефни особености? Не си конкурентен и не можеш да произведеш по-евтин ток от ВЕИ, отколкото можеш да внесеш на единния енергиен пазар. Имайки предвид и очакваното пренасищане с такава енергия (когато е налична обаче).

  Нередност?
 • 2
  grigoo avatar :-|
  grigoo
  • - 11
  • + 8

  за 20 милиарда евро тока ще е по 2 лева киловата, само дебил ще иска да се построи тоя аец

  Нередност?
 • 3
  susedkata avatar :-|
  Любопитната Съседка
  • - 9
  • + 6

  На гангстера Путин му пострихме с наши пари втори руски газопровод през България. Сега още ли подаръци трябва да му правим?

  Нередност?
 • 4
  yso1611959177703604 avatar :-(
  V V
  • - 6
  • + 5

  Евтина, статика пълна с манипуляци, откровенни лъжи и некомпетентности. Пълно непознаване на въпроса и ситуацията. Белене няма да се строй с държави пари, а досега вложените ще са апартна вноска, дяла на БГ в Новата АЕЦ, така нищо няма да е загубено. Другите инвестиций ще са от участниците в проекта, и те ще си получават дивидентите във електричество, за време 8÷10 години. След това АЕЦ става държавен. Блок в Козлодуй е американския проект, с напълно държавен кредит. Да им платим на Вестигхауз 15 млрд за един блок и те да опитат да постоять нещо. Щото досега няма такъв блок работещ в САЩ. Два блока работят в Китай, но това е общ проект, Westinghaus and CNNC. Проекта беше спрян и доработан в течение на 2 години. Стана ясно в процеса, че проекта на Вестигхауз в оригинал не става за нищо. Честито България, пак ще работим срещу себе си и в полза на хамерикански интерес.

  Нередност?
 • 5
  petkata1 avatar :-|
  petkata1
  • - 2
  • + 2

  "комплекс за производство на водород чрез електролиза" - а давате ли си сметка колко електричество е нужно за електролиза?
  " Което означава, че инвестицията в АЕЦ "Белене" би доближила 20 млрд. евро. " - а това е безсрамно надута цена от политици с цел кражба.
  "Друг разход, който трябва да се има предвид и би струвал около милиард лева, е присъединяването на централата към електропреносната мрежа. Към момента зоната около "Белене" не е подготвена за такива мощности." - щом Ви плаши изграждането на едно ОРУ (Открита разпределителна уредба) за присъединяване, моля Ви вземете си багажа и се махнете.

  Нередност?
 • 6
  drn50646706 avatar :-|
  drn50646706
  • - 3
  • + 5

  До коментар [#3] от "Любопитната Съседка":

  Да разбирам ли, че ти си отпуснала кредита, с който се построи тръбата, че говориш за "наши пари"? Защото България не е плащала за нея, а заемите се връщат с таксите за пренос.

  Нередност?
 • 7
  grigoo avatar :-|
  grigoo
  • - 1

  На скрап естествено, или тия дето много си я искат да събират пари и да я почват!

  Нередност?
 • 8
  evpetra avatar :-|
  evpetra
  • - 4
  • + 1

  До коментар [#6] от "drn50646706":

  До коментар [#3] от "Любопитната Съседка":

  "Да разбирам ли, че ти си отпуснала кредита, с който се построи тръбата, че говориш за "наши пари"? Защото България не е плащала за нея, а заемите се връщат с таксите за пренос."

  Не е плащала България?! А кой? Таксите за пренос са толкова нищожни, че преди да си върнем парите от тях, тръбата ще стане неизползваема. А какво стана с изгубените такси от преноса през Украйна? Какво стана? - и тях Тиквата ги подари на Путин.

  Нередност?
Нов коментар