Едва шест общини са кандидатствали с проекти за геотермална енергия

Заявленията им са на обща стойност от 3.58 млн.лв., което е само половината от предвидения ресурс

Използването на геотермалната енергия е шанс за намаляване на разходите за отопление и охлаждане, но въпреки това тези проекти не се радват на особен интерес.
Използването на геотермалната енергия е шанс за намаляване на разходите за отопление и охлаждане, но въпреки това тези проекти не се радват на особен интерес.
Използването на геотермалната енергия е шанс за намаляване на разходите за отопление и охлаждане, но въпреки това тези проекти не се радват на особен интерес.    ©  Надежда Чипева
Използването на геотермалната енергия е шанс за намаляване на разходите за отопление и охлаждане, но въпреки това тези проекти не се радват на особен интерес.    ©  Надежда Чипева

На фона на високите сметки за електроенергия и спирането на уличното осветление в някои български градове едва шест общини са кандидатствали по процедурата от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г., свързана с отопление или охлаждане чрез геотермална енергия. Всички проектни предложения са били одобрени и ще бъдат финансирани със суми между 200 хил. и 400 хил. евро. В същото време нито една държавна институция не се е възползвала от тази възможност за оптимизиране на енергийните си разходи. Това показва справка на Министерството на енергетиката, изготвена за "Капитал".

Бюджетът на процедурата беше 6.6 млн. лв., а стойността на шестте заявления е общо 3.58 млн. лева, като 3.37 млн. лв. са поискани като безвъзмездна помощ, а останалото е съфинансиране от страна на общините. Останалите средства от бюджета засега остават неусвоени заради липсата на интерес.

От министерството не уточняват какво ще се случи с останалите пари и дали те ще бъде загубени. Дори и да бъдат пренасочени обаче, ситуацията е смущаваща на фона на непрекъснато растящите цени на електричеството и явната пасивност на общините и държавата.

Кой е кандидатствал

Подадените заявления са от общините Велинград (471 280 лв.), Ямбол (812 860 лв.), Поморие (469 071 лв.), Бургас (543 345 лв.), София (594 341 лв.) и Стрелча (692 989 лв.). Дейностите включват изграждане на геотермални инсталации за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване в детски градини, ясла и училище, като в София например проектът предвижда изграждането на инсталации в две детски градини в район "Кремиковци".

В детска градина № 94 "Детски свят" в Бухово, ще бъде изградена термопомпена инсталация от типа "земя-вода", оползотворяваща топлината от земните недра. Ще бъде реконструирана и вътрешноотоплителната инсталация и ще бъдат монтирани слънчеви колектори, разясняват от Столичната община.

В детска градина № 58 "Слънчево утро" в кв. "Челопечене" пък ще бъде изградена термопомпена инсталация от типа "земя-вода", оползотворяваща топлината от земните недра. Ще бъде реконструирана отоплителната инсталация и ще бъдат инсталирани вентилаторни конвектори за високостенен монтаж, допълват от общината. И изтъкват, че реализацията на проекта ще спомогне за намаляване на режийните разходи в детските заведения, ще увеличи дела на потребената енергия от възобновяеми източници и ще намали емисиите на парникови газове, вследствие на отмяна ролята на нафтовите котли, като основен топлинен източник.

Договорите за безвъзмездна финансова помощ по шестте проекта ще бъдат подписани на 10 март. Срокът за изпълнението им е 18 месеца. След подписването на контрактите общините ще могат да получат авансови плащания, с които да стартират дейностите.

Вземете парите

Още преди година Министерството на енергетиката започна набиране на предложения по процедурата, свързана с отопление или охлаждане чрез геотермална енергия. Оказа се обаче, че интересът не е особено голям - доказателство за това бе, че почти до крайния срок за кандидатстване - 10 септември 2021 г., нито една община или институция не бе заявила свой проект.
Все още няма коментари
Нов коментар