Посоката е: зелена енергия, енергийна ефективност, управление на енергийните потоци

Красен Матеев - изпълнителен директор на "Соларпро Холдинг"

Красен Матеев - изпълнителен директор на "Соларпро Холдинг"
Красен Матеев - изпълнителен директор на "Соларпро Холдинг"
Красен Матеев - изпълнителен директор на "Соларпро Холдинг"
Красен Матеев - изпълнителен директор на "Соларпро Холдинг"

Визитка

Красен Матеев е изпълнителен директор на "Соларпро Холдинг". Притежава повече от 11 години опит в сферата на фотоволтаичната енергетика и възобновяемите енергийни източници, има широка експертиза в управлението на процесите, свързани с проектирането и инженеринга, строителството, въвеждането в експлоатация и управлението на фотоволтаични централи. Ръководил е изпълнението на повече от 250 проекта - от големи индустриални проекти, през хибридни системи, системи за собствена консумация, както и R&D проекти в близо 20 държави. Красен Матеев притежава опит и в имплементирането на иновативни стратегии и оптимизационни модели при реализацията на проекти от ВЕИ, като е взимал участие и при структурирането на комплексни финансови модели за фотоволтаични системи.

Притежава бакалавърска степен "Инженер по електроенергетика" и магистърска по "Електрическа енергия от ВЕИ". Има и втора магистърска степен по "Предприемачество, иновации и финанси".

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Визитка

Красен Матеев е изпълнителен директор на "Соларпро Холдинг". Притежава повече от 11 години опит в сферата на фотоволтаичната енергетика и възобновяемите енергийни източници, има широка експертиза в управлението на процесите, свързани с проектирането и инженеринга, строителството, въвеждането в експлоатация и управлението на фотоволтаични централи. Ръководил е изпълнението на повече от 250 проекта - от големи индустриални проекти, през хибридни системи, системи за собствена консумация, както и R&D проекти в близо 20 държави. Красен Матеев притежава опит и в имплементирането на иновативни стратегии и оптимизационни модели при реализацията на проекти от ВЕИ, като е взимал участие и при структурирането на комплексни финансови модели за фотоволтаични системи.

Притежава бакалавърска степен "Инженер по електроенергетика" и магистърска по "Електрическа енергия от ВЕИ". Има и втора магистърска степен по "Предприемачество, иновации и финанси".

Ще ускори ли войната в Украйна енергийната трансформация в Европа и в каква посока?

Неминуемо темпът на промяната ще бъде още по-ускорен. Европа имаше амбиции да напредне значително до 2030 година както с "озеленяването" на енергетиката, така и постепенно към една по-интелигентна енергийна система, което спокойно можем да наречем "енергийна трансформация". Сега ситуацията в Украйна ще ускори значително този процес, като причините за това са няколко, видни от самото начало както на пандемията, така и рязко след старта на военните действия в Украйна. Посоката, мисля, е повече от ясна - зелена енергия, енергийна ефективност и по-добро управление на енергийните потоци. Или иначе казано - Европа ще иска да бъде все по-независима от Русия и ще заложи предимно на по-засилена интеграция на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на всички нива - домакинства, търговски и индустриални ползватели, както и големи енергийни проекти. Основно изграждане на слънчеви (фотоволтаични) и вятърни електроцентрали като източници с най-добро технологично ниво и същевременно относително бързи откъм разработване и изпълнение на проекти спрямо други генериращи мощности.

Какви нови ВЕИ технологии могат да доведат до бързо намаляване на енергийната зависимост на ЕС от Русия?

- Технологиите в областта на ВЕИ са в непрекъсната динамика, подобрявайки значително ефективността през последните години, както и тяхната себестойност. Не е случайно, че към днешна дата вече напълно доказано слънчевата (фотоволтаичната) енергия е с най-ниска себестойност. Очаквано, разбира се, с все по-голямата интеграция в процентно отношение на ВЕИ технологии в електроенергийните мрежи на държавите в Европа и България в частност, поради самия характер на работа, а именно - силно динамичен, зависим от метеорологичните условия, пораждащ явна необходимост от системи, които да компенсират и балансират тези променливи енергийни потоци, за да поддържат устойчива електроенергийната система. Така основно направление, което се очаква да се развива активно, са системите за съхранение на енергия. Едното основно перо са батериите, базирани на литий като химичен елемент, които покрай електромобилния сектор доста значително претърпяха развитие както в цените, така и на технологично ниво. Батериите биват предимно използвани за краткосрочно съхранение (управление на енергийните потоци) в рамките на дни до седмица-две. Второ важно перо, което ще изиграе ключова роля за намаляване на енергийната зависимост, е водородът, произвеждан от ВЕИ, където вече говорим за директно широко използване както в индустрията, така и в транспорта, докато при приложения за съхранение на електроенергия бива използван за сезонно съхранение на енергия - повече от няколко месеца.

Как одобреният от Европейската комисия План за възстановяване и устойчивост може да засили енергийния преход в България? Каква може да е подкрепата на фирмите от сектора това да се случи по-бързо?

- Краткият отговор е: значително, имайки предвид, че почти 60% от общия отделен бюджет за България, равняващ се на 6.3 млрд. евро, ще подпомогне декарбонизацията и "озеленяването" като цяло на цялата икономика. Това е голям обем от средства, които, надявам се, разумно ще бъдат използвани за подпомагане на прехода към една по-интелигентна енергийна система, по-малко зависима от външни ресурси и същевременно добре и ефективно работеща. Енергийният преход се базира на добре развита цифрова среда, което е и важен елемент, заложен в Плана за възстановяване и устойчивост. Предвиденото утрояване на производството на енергия от ВЕИ е амбициозна цел, с която, ако се следват ясни правила и процеси, ще бъде постигната голяма крачка при реализацията на енергийния преход. Именно затова подкрепата, която компаниите от сектора могат да окажат, е активно да участват при дефинирането и структурирането на работните групи за целия жизнен цикъл на един проект, който следва да бъде подпомогнат по плана. Силно променящата се среда при реализацията на проекти от ВЕИ налага непрекъснато изменение на технологии, концепции, капацитети на оборудване и други, с които предимно фирмите от сектора са добре запознати и по този начин могат да добавят стойност в изпълнението на плана.

Кои ВЕИ технологии биха били най-подходящи за страната в дългосрочен план и защо?

- Енергията от слънчевите централи е с най-ниска себестойност и би следвало да доведе до най-бурно развитие откъм инсталирани мощности. България е слънчева по принцип държава и от тази гледна точка смятам, че можем да кажем, че сме облагодетелствани. Интеграцията на енергийните борси в Европа, в т.ч. и българската, и пътят, който вече е започнат, ще гарантират една добра реализация в случаи на необходимост и периоди на излишък на електроенергия. Все още има потенциал за инсталация на вятърните генератори, който не е използван напълно. Все по-голям проблем се явява възможността за наличен капацитет към разпределителните и преносните мрежи и реално там, където вече има съществуващи проекти или са в напреднала фаза, ще се развиват така наречените хибридни проекти. Вярвам, че това ще бъде нов тренд, който вече се вижда като пилотни разработки в някои европейски проекти. И, разбира се, основните две технологии са за съхранение на енергия, ключовият момент към преминаване към по-голям процент възобновяема енергия в електроенергийните мрежи - батерии и производство на зелен водород . Към момента съществуват повече от 220 демонстрационни/пилотни проекта в Европа, което е ясен знак за бързо развитие и верификация на модела, ефективността и капацитетите на този тип системи.

Каква е дългосрочната визия за развитие на компанията на фона на световните тенденции във ВЕИ сектора?

- "Соларпро Холдинг" винаги се е стремял да бъде технологичен лидер. Мениджмънтът, акционерите са със дългосрочна и ясна визия за развитие, както е било и до момента, което е направило компанията успешна и устойчива във времето, оперирайки вече повече от 13 години, справяйки се с не малките турбуленции и промени в пазарната конюнктура. Дългосрочната визия е насочена към няколко области основно. Цифровизацията е на едно от челните позиции - имаме за цел до 2 години да интегрираме напълно на всички нива софтуерни решения, които да оптимизират още повече процесите, времето за изпълнение, както и качеството при ежедневната работа на всеки един служител. На второ място, но в никакъв случай и по важност, бих казал "Инженеринг" - инженерният капацитет в допълнение с всички технически подобрения и знания е на пиедестал и предстои все по-бурно развитие. Пример е отварянето на инженерингов център в Индия, което спомага за споделянето на опит и знания от дестинация с традиционно силно конкурентна среда. Частично ще отворя завесата като подскажа за създаването на "Соларпро Академи", целяща значително да подобри и добавя нови знания и умения за инженерното, техническото и технологичното направление в компанията. Третата линия като визия е технологични иновации и развитие. Паралелно с инсталацията на фотоволтаични централи, включвайки всичките разновидности като тип система - следящи слънцето системи, покривни, наземни, агросистеми, водни планктони (floating system), решения за паркинги (car ports), "Соларпро" е с повече от 6 години опит и в проектирането, доставката, изграждането и поддръжката на зарядни станции за електромобили. Вече активно работим над проекти, които са хибридни с включени вятърни турбини, както и над реализацията на системи за съхранение на енергия, базирани на батерии. Очаква се още края на тази година - началото на 2023 да пуснем в експлоатация и първите проекти със системи за съхранение на енергия. От друга страна активно вярваме в комбинираните системи от по-голям мащаб за производство на водород. Имаме конкретни проекти, които разработваме, и вярвам, че 2023-2024 г. ще бъдем свидетели на първите проекти, включени в експлоатация за производство на зелен водород.

Какви са плановете на компанията за експанзия и географско положение?

- Към момента компанията работи в близо 18 държави в Европа, като общия брой на служителите заедно с дъщерните компании наброява 1000 човека. Покриваме различен спектър от услуги и дейности в отделните държави. С по-голям интензитет на развитие са държавите от Източна Европа - Северна Македония, Румъния, Унгария и Полша, където имаме местни екипи и компании, покриващи всички дейности. Планираме разширяване на капацитета в държави като Великобритания, Франция, Нидерландия и Италия до края на 2022 и началото на 2023 г,. Дългосрочната ни стратегия включва автоматизация и подобряване на производителността при реализация на един проект, интегрирайки софтуерни решения за целия процес, и използване на повече технологични иновации и решения при изграждането на един проект.