Тънкостите при изграждането на фотоволтаична инсталация

Светлана Йорданова - експерт "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк

Светлана Йорданова, експерт "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк
Светлана Йорданова, експерт "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк
Светлана Йорданова, експерт "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк
Светлана Йорданова, експерт "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк

Визитка

Светлана Йорданова е експерт "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк (България) от пет години. Завършва магистърска степен по инженерната специалност "Екология и опазване на околната среда" в Лесотехническия университет - София. Има над 15 години опит в енергийния сектор и по-конкретно в областта на въвеждането и прилагането на европейското законодателство по енергийна ефективност, ВЕИ проекти, устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Визитка

Светлана Йорданова е експерт "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк (България) от пет години. Завършва магистърска степен по инженерната специалност "Екология и опазване на околната среда" в Лесотехническия университет - София. Има над 15 години опит в енергийния сектор и по-конкретно в областта на въвеждането и прилагането на европейското законодателство по енергийна ефективност, ВЕИ проекти, устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Вече над 20 години ПроКредит Банк е пример за устойчиво развитие, което ви позволява да коментирате експертно въпросите за екологичната политика в банковия сектор. Как поддържате високите си стандарти?

ПроКредит Банк винаги е поставяла намаляването на риска за околната среда и климата в основата на своя бизнес модел. Още през 2011 година въведохме Система за управление на въздействието върху околната среда, чрез която целим да минимизираме негативния си отпечатък върху природата. Системата обхваща цялостен подход, който се фокусира върху три области на екологично въздействие:

 • как влияем върху околната среда със собствените ни вътрешни процеси;
 • как оценяваме и управляваме екологичния риск при кредитиране на нашите клиенти;
 • целенасочени кредити, с които стимулираме зелените инвестиции при нашите клиенти.

За да потвърдим допълнително нашия ангажимент, групата на ПроКредит е част и от международната финансова инициатива за опазване на околната среда на Обединените нации (UNEP FI).

Централата на ПроКредит Банк (България) разполага със собствена фотоволтаична инсталация и дори стана първата въглеродно неутрална сграда в Европа, сертифицирана по стандарта EDGE. Как постигнахте този резултат?

- Да, ние приключихме процеса по сертифициране през 2020 г., а началото бе поставено още при проектирането на сградата ни. Внедрените системи и оборудване ни помогнаха постепенно да намалим използваната от нас електроенергия с 50% в сравнение със сходни сгради. През годините сменихме осветлението с LED, подобрихме интегрираната сградна система, която спомага за умно отопление и климатизация. Най-предизвикателно беше накрая, когато сградата стана 100% въглеродно неутрална. Това беше постигнато чрез изграждането на фотоволтаична инсталация, която ни осигурява електроенергия за собствено ползване. Останалото количество, което се налага да закупуваме, е с гаранция за зелена енергия. Това е цялостен подход, който прилагаме не само в Централното ни управление, но и в клоновете ни. Офисът ни в Пловдив например използва освен собствена фотоволтаична инсталация, също така и литиево-йонна батерия за съхранение на енергията.

Какви са тенденциите в сферата на фотоволтаичните инсталации и как се очаква да се развие този сегмент от работата ви?

- Основавайки се на личния ни опит с инсталирането на собствени фотоволтаични покривни централи, преди три години стартирахме предлагането на продукт за изграждане на такива за нашите клиенти. Тогава пазарът за фотоволтаични инсталации за собствено потребление не беше особено активен, но през този период секторът се промени. Разбира се, за това развитие допринасят и нарастващите цени на електроенергията. Нашите очаквания са този интерес да продължи не само заради финансовото му отражение върху бизнеса, но и заради все по-навлизащите устойчиви практики във всички сектори. Нашите клиенти са зелено насочени, а действията им са движени от желанието да бъдат въглеродно неутрални.

Вие предлагате цялостно решение за изграждане на фотоволтаична инсталация. Какво точно е вашето предложение и по какъв начин бизнес клиентите могат да се възползват от него?

- Стандартното ни предложение е за 50-киловатова фотоволтаична инсталация с прогнозиран срок за изплащане на инвестицията пет години. Централата след това продължава да произвежда електроенергия още поне 20 години, за което клиентът не е необходимо да заплаща нито вноски към банката, нито сметки за ток към електроразпределително дружество. Фотоволтаичните модули имат 15 години продуктова гаранция и 25 години гаранция за производителност с 80% ефективност в края на този период. Към инсталацията се монтира система за енергиен мениджмънт, която спомага да се проследява както производството от централата, така и потреблението от бизнеса.

Продуктът, предлаган от ПроКредит Банк, улеснява инвестицията, като в процеса на финансиране са включени и следните допълнителни дейности:

 • Проектиране и окомплектоване на документацията;
 • Изграждане на покривна конструкция без значение от покрива - скатен, равен, керемида, бетон, ламарина и т.н.;
 • Закупуване и доставка на оборудването до всяка точка на страната;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация;
 • Непрекъснат мониторинг и профилактика при необходимост за първите пет години;
 • Включено финансиране на ДДС сумата без необходимост да се възстановява по кредита;
 • Очаквано производство от централата - 68 MWh на година.

Единственото нещо, което клиентите трябва да направят, е да осигурят достъп до покрива, където ще се намира централата.

Разбира се, готови сме да съдействаме с финансиране на фотоволтаични инсталации с мощност, различна от нашето стандартно предложение. Възможно е фирмата да избере и друг изпълнител на целия процес.

В какво се изразява съотношението между разходите и ползите на предлаганото от вас финансиране за изграждане на фотоволтаична инсталация?

- Едни от най-важните ползи за инвеститорите са финансовите. Фотоволтаична инсталация с мощност 50 kW спестява на клиентите ни повече от 10 000 евро годишно разходи за електроенергия. При по-големите мощности тези спестявания се увеличават.

Към огромната финансова полза добавяме и нематериалните удобства от предлаганото от нас финансиране:

 • без разходи за самоучастие;
 • кратък срок за изплащане;
 • независимост в доставките на енергийни мощности;
 • устойчивост и предвидимост по отношение на енергийните разходи;
 • екологично производство.

Как решавате коя фотоволтаична централа е най-подходяща за определен клиент? Има ли значение покривът, на който тя ще бъде поставена?

- При наличие на интерес за инвестиция във фотоволтаична централа от текущ или потенциален клиент ние изискваме конкретна информация за обекта с цел да бъдем максимално полезни в съветите си. Изготвяме подробен анализ на текущото потребление на електроенергия от бизнеса, за да преценим какъв е необходимият капацитет на фотоволтаичната инсталация. За това спомага товаровият профил, който ни предоставя информация за потреблението на клиента в различните часове на деня. Ние съобразяваме това потребление с почасовото производство от централата, която бихме предложили на клиента. Площта на покрива също има ключово значение, за да се определи мощността на инсталацията. Също така е важно да знаем какъв е типът на покрива както по отношение на наклона, така и по отношение на изложението с цел да се избере правилната конструкция. В случай че централата бъде изградена на земя, а не на покрив, е нужно да се обърне внимание на близки обекти, които биха засенчили инсталацията, както и други фактори, влияещи върху ефективността на производството.

За какво трябва да внимават клиентите при избора и реализацията на един такъв проект?

- Поради високата цена на електроенергията за стопански потребители в последните месеци търсенето на такива инсталации се увеличи многократно. Доста компании започнаха да се занимават с доставката на оборудване и изграждането на фотоволтаични централи, но една част от тях нямат необходимите опит и капацитет за извършването на тази дейност. Ние винаги съветваме клиентите ни да подбират внимателно изпълнителите на техните проекти, да проверяват за референции и гаранционни условия. Също така цената невинаги трябва да е водеща, защото при някои оферти се оказва, че има допълнителни разходи, които не са упоменати първоначално. Важно е клиентите да са наясно с цялата процедура по узаконяване на инсталациите в зависимост от това дали са само за собствено ползване, с продажба на излишъка или изцяло за продажба.

Защитени ли са фотоволтаичните централи от метеорологичните условия?

- Когато панелите са изработени от качествени материали и са монтирани по определени стандарти, фотоволтаичната централа е устойчива дори и при лоши климатични условия. Конструкцията трябва да бъде съобразена с движението на слънцето и през зимните месеци, оставяйки необходимото отстояние между панелите, за да не се засенчват. Наличието на разстояние за свободно движение на въздух и охлаждане на панелите също оказва влияние върху ефективността на централата, особено в пиковите летни месеци. Снежната покривка е друг фактор, който специалистите трябва да вземат предвид при изчисление на теглото на натоварването, което може да бъде издържано от конструкцията и покрива на обекта. С цел да намалят риска от загуба на имущество ние препоръчваме на нашите клиенти да застраховат своята фотоволтаична инсталация.