🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Очакваме още по-засилен интерес към соларните проекти

Таня Карагеоргиева - директор на управление "Консултиране и специализирано финансиране" в УниКредит Булбанк

Таня Карагеоргиева - директор на управление "Консултиране и специализирано финансиране" в УниКредит Булбанк
Таня Карагеоргиева - директор на управление "Консултиране и специализирано финансиране" в УниКредит Булбанк
Таня Карагеоргиева - директор на управление "Консултиране и специализирано финансиране" в УниКредит Булбанк
Таня Карагеоргиева - директор на управление "Консултиране и специализирано финансиране" в УниКредит Булбанк

Визитка

Таня Карагеоргиева е директор на управление "Консултиране и специализирано финансиране" в УниКредит Булбанк, с над 20 години опит в областта на придобивания и сливания, проектно финансиране, структурирани финансирания. Има широк опит в областта на енергетиката, инфраструктурата, недвижимите имоти. Завършила е "Бизнес администрация" в Американския университет в България.

По какъв начин УниКредит Булбанк насърчава зеленото мислене в бизнеса?

"УниКредит" мисли зелено от много отдавна. От дълги години инвестираме в такива проекти, най-вече в областта на възобновяемата енергия, и имаме изградено сериозно портфолио и експертиза. В този смисъл Зелената сделка и зеленото мислене не са ни чужди. Основният ни фокус бе във възобновяемите източници, но вече имаме и проекти, свързани с т.нар. зелен лизинг, който насърчава покупката на електроавтомобили. Имаме и продукти, които са свързани със зелени ипотеки, насочени към покупката на жилища в сертифицирани сгради, работим и доста активно с бизнеса, който проявява все по-голям интерес към поставянето на солари за собствени нужди и така успява да намали сметката си за електроенергия и да повлияе на зеления си отпечатък.

Какви решения за изграждане на фотоволтаични централи за производство на ток за собствени нужди предлагате на бизнеса?

- Ние не разглеждаме фотоволтаичните централи за собствени нужди като отделен продукт, но имаме редица успешни проекти в тази област. Те са атрактивни и лесни за реализиране, тъй като при тях е ясно кой е ползвателят на енергията, кой купува тази електроенергия. Това дава една стабилност и предсказуемост на паричните потоци, а и за нас е много по-лесно да структурираме самото финансиране, тъй като най-често ние имаме работещ бизнес, който се стреми към оптимизация на разходите и/или диверсификация на приходите си.

Интересно е, че освен компаниите, които търсят начин да използват покривните си пространства, като поставят солари върху тях, от тези продукти се интересуват и международни компании, които не са чак толкова големи потребители на електроенергия. Те разглеждат соларните проекти като част от тяхната зелена програма. Затова и ние понякога сме изненадани - идват компании, които работят в коренно различна от производството сфера, но проявяват интерес към тези инвестиции и енергийни спестявания.

Какво е важно да знаят фирмите, които имат намерение да кандидатстват?

- Фирмите, които имат намерение да кандидатстват за такъв проект, трябва да знаят няколко основни неща, които са важни и за тях, и за нас. Първото е техническият доклад, свързан със слънцегреенето на съответното място - важно е да потърсят контакт с технически консултант или строител на такива обекти, който да им даде съвет относно разположението на панелите и да ги посъветва как е най-добре да бъдат поставени те, както и да се определи инсталираната мощност.

Конфигурацията е важна с оглед производството на електроенергия както за приходната част, така и за спестяванията, които биха могли да се реализират в зависимост от това дали инсталацията е за собствени нужди, или частично ще работи и за продажба на електроенергия. Друг важен момент е да се знае, че е добре такива инсталации да бъдат изградени в обекти, свързани с енергийната система, ако част от енергията ще се отдава, или пък ако е с по-голям капацитет - да се проучи каква връзка може да се направи към енергийната система.

Друг момент е предварителният договор за свързване към мрежата и договорът за изграждане и поддръжката на самите системи. Говорейки с техническите консултанти, ние също имаме някои наблюдения - има два ключови компонента в соларните централи, които са важни. Това са панелите и инверторите, които са по-скъпите елементи и за които е добре да бъдат от известни производители с ясна гаранция за експлоатация и поддръжка. Важно е и съдействието за всички разрешителни, свързани с придвижването на проекта.

Какъв е профилът на компаниите, които най-често се интересуват от това кредитиране?

- Фирмите са много разнообразни - чуждестранните компании са движени от своите зелени политики и търсят вариант какво още биха могли да направят в тази посока. За някои големи български производители възобновяемите източници са възможност за реализиране на енергийни спестявания. Често проактивни предприемачи, които имат по-големи производствени халета, особено с южно изложение, мислят за оптимизирането на разходите си чрез такива проекти. Има строителни фирми, които също се интересуват от това. Интересен момент е, че в тази посока гледат и собственици на земя и земеделски производители - притежатели на площи, които по една или друга причина не ползват. Те искат да направят нещо с тези терени и проявяват сериозен интерес към соларните инсталации. Това, което обединява всички тези на пръв поглед различни хора, е, че те са предприемчиви и искат да оптимизират приходите и разходите си.

Промени ли се и как търсенето на такива проекти с оглед на кризата и повишаването на цените на електроенергията?

- Да, интересът е голям, особено с тенденцията на повишаване на цените на свободния пазар. Това отключи предприемаческия апетит към такива проекти. В същото време за реализацията им има и един негативен ефект, свързан с повишаващите се цени на самите панели и метални конструкции, които са необходими за тяхното изграждане. От една страна, имаме високи цени на електроенергията, които карат бизнеса да търси варианти за оптимизация, а от друга, повишаващи се цени на самите конструкции. В същото време някои компании се сблъскват с по-дълги административни процедури, но се надяваме това да се промени.

Заявката, която чухме наскоро от правителството, е, че се разглежда възможност за облекчени процедури за такива проекти и това ще бъде много позитивно. Отделно - в Плана за възстановяване има предвидени мерки, които са насочени към домакинствата, но има и мерки за изграждане на ВЕИ с батерии, така че това също ще катализира интереса. Очакванията ми са за все повече заявки за реализация на такива проекти.