🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Предлагаме нови решения за нарастващите нyжди на бизнеса

Георги Дъбев - съосновател на фирма "Солар Солюшън" - България

Георги Дъбев - съосновател на фирма "Солар Солюшън" - България
Георги Дъбев - съосновател на фирма "Солар Солюшън" - България
Георги Дъбев - съосновател на фирма "Солар Солюшън" - България
Георги Дъбев - съосновател на фирма "Солар Солюшън" - България

Визитка

Георги Дъбев е съосновател на българската фирма "Солар Солюшън". Това е млада компания, която предлага индивидуални иновативни решения за добив и съхранение на чиста зелена енергия. "Солар Солюшън" е вносител на оборудването на водещите в света производители и представя техните опит, ноу-хау и технологии.

"Солар Солюшън" (SolarSolution) е на пазара от две години - какво се промени за този период с оглед ковид кризата и непрекъснато растящите цени на електроенергията?

- Излизането от ковид кризата доведе до висока инфлация и рязко покачване на търсенето на електроенергия, което от своя страна накара голяма част от бизнеса да потърси решение в изграждането на фотоволтаични системи. Това подейства стимулиращо на компанията ни да търси нови решения за нарастващите нyжди на бизнеса.

Как се отрази това кризисно начало на компанията и какво ви мотивира?

- Кризисното начало ни стимулира да търсим иновативни решения за българския бизнес. В съвременния свят кризите ще стават все по-чести и по-продължителни, а това означава, че приспособимостта ще е най-голямото преимущество на всяка компания. Ние смятаме, че когато един бизнес е гъвкав, той може да предложи повече. Именно това ни мотивира да подхождаме индивидуално към нуждите на всеки наш клиент.

Какви решения за дома и за бизнеса предлага "Солар Солюшън" - разкажете повече за индивидуалния подход на компанията с оглед избора на фотоволтаични системи?

- "Солар Солюшън" предлага всички видове фотоволтаични системи за бизнеса и за дома. За бизнеса най-рентабилният вариант са мрежовите системи, с които да покрива огромната част от консумацията си. (Тук е важно да се знае почасовото потребление, за да може да се калкулира необходимата инсталирана мощност и съответно да се изготви бизнес план.) Такива системи са изключително подходящи за производства с постоянно и равномерно потребление на ел. енергия, като винаги остава опцията за продажба на излишъка през неработните и празнични дни.

За дома клиентите могат да изберат от няколко типа системи: мрежови системи - изцяло за собствено потребление; мрежови системи за собствено потребление с опция за продажба на произведената неизползвана енергия през слънчевите часове или най-предпочитаната конфигурация - хибридна система с батерии, която позволява използването на произведената енергия в тъмната част на денонощието и гарантира максимална независимост.

Предлагате пълен процес на изграждане на фотоволтаичните системи - какво точно включва това?

- "Солар Солюшън" предлага цялостни решения в областта на соларната енергия, ние знаем, че всички наши клиенти са специални, както и начините, по които използват енергията, са различни. Именно поради тази причина предлагаме индивидуализирани решения за дома и бизнеса.

"Солар Солюшън" освен изпълнител е и официален вносител и представител за България на някои от най-популярните в световен мащаб марки - производители на соларни модули и инвертори. Освен това компанията работи и със специално проектирана от нашия екип алуминиева конструкция, подходяща за всички типове покриви, както и за наземни системи. Това от своя страна гарантира спокойствие на нашите клиенти относно качеството на заложените материали и гаранционното обслужване впоследствие.

Едно от нещата, които спират хората да инвестират, е тромавата и сложна процедура по узаконяване на една фотоволтаична система. Ние ценим времето на нашите клиенти и сме наясно с многобройните стъпки. Именно заради това предлагаме пълно съдействие по процедурата за узаконяване и пускане в експлоатация, след което предлагаме и дистанционен мониторинг на системите.

Към кои продукти има най-голям интерес?

- Със сигурност бизнесът има най-голям интерес към изграждане на системи за собствени нужди, като на този етап основната причина е драстичното покачване на електроенергията, както и променливата й цена. Без съмнение електроенергията представлява голяма перо в себестойността на производствата на много бизнеси, следователно инсталацията на една такава система позволява намаляването и точното предвиждане на себестойността на произведения продукт, без това да влияе негативно на качеството му.

Погледнато в перспектива, част от бизнесите, които изпуснат тази възможност, в близко бъдеще няма да бъдат конкурентни спрямо колегите си, които вече сами си произвеждат електроенергията. С нарастващата инфлация все повече инвеститори търсят решение за парите си, инвестирайки във фотоволтаични системи, защото те предлагат бърза и сигурна възвръщаемост.

Как се промени търсенето през последните две години и оформи ли се някаква тенденция?

- Тенденцията е сходна с предходните няколко години: търсенето ще продължава да се покачва в следващите години, като според повечето водещи анализатори то ще е с около 13% годишно. Смело можем да заявим, че типовете услуги и продукти, които се търсят, стават все по-разнообразни.

Кой е по-активен в търсенето на решения за енергийна независимост - домакинствата или бизнесът? В този смисъл - каква е перспективата и какви са възможностите за развитие в идните години?

- Със сигурност към настоящия момент бизнесът е по-активен, но очакваното покачване на използването на електроенергия в световен мащаб съответно ще доведе и до повишаване на търсенето на услугите и продуктите, които предлагаме както за бизнеса, така и за домакинствата. Смятаме, че в близко бъдеще сериозно ще се акцентира върху развитие на вече съществуващите технологии в индустрията, както и върху възможностите за съхранение на зелена енергия.