Печалбата на НЕК расте с почти 1500% през 2021 г., но 2022-ра започва със загуба

Високите цени на тока на свободния пазар и свръхпроизводството на ВЕЦ-овете са в основата на рекордната печалба от 688.6 млн. лева

Внушителната печалба на НЕК бе използвана за погасяване на заема за двата реактора на несъществуващата АЕЦ "Белене"
Внушителната печалба на НЕК бе използвана за погасяване на заема за двата реактора на несъществуващата АЕЦ "Белене"
Внушителната печалба на НЕК бе използвана за погасяване на заема за двата реактора на несъществуващата АЕЦ "Белене"    ©  Цветелина Белутова
Внушителната печалба на НЕК бе използвана за погасяване на заема за двата реактора на несъществуващата АЕЦ "Белене"    ©  Цветелина Белутова

Националната електрическа компания (НЕК) е завършила 2021 г. с рекордна печалба - 688.6 млн. лв. на фона на едва 43.3 млн. лв. година по-рано. Това на практика е увеличение с почти 1500%, а основната причина са високите цени на тока свободния пазар, тъй като компанията е един от големите производители на електроенергия със своите ВЕЦ-ове.

Въпреки това обаче задълженията на НЕК продължават да бъдат на високи нива - пасивите все още са около 4 млрд. лв. Добрата новина е, че няма просрочия.

Именно управлението на задълженията и запазването на добрите резултати обаче вероятно ще бъде едно от най-големите предизвикателства пред новия изпълнителен директор на НЕК Мартин Георгиев, който бе назначен в началото на май. Рокадата бе натоварена с големи очаквания предвид ролята на НЕК като собственик на ВЕЦ-ове, включително авариралия ПАВЕЦ "Чаира", и предвид факта, че дружеството се явява най-големият търговец на ток у нас.

Формулата на успеха: скъп борсов ток и вода

Няколко фактора допринасят за впечатляващата печалба на НЕК - високата средна цена на електроенергията на свободния пазар (194 лв./мВтч) и оттам големият ръст на приходите, както и увеличените постъпленията от балансираща енергия. Например - приходите от продажбата на електроенергия са се увеличи с близо 60% до 2.3 млрд. лв. Тук влизат и приходите от продажби на свободния пазар на ток, които растат с 459% до 985.9 млн. лв.

Заедно с това има и увеличено производство на ток от ВЕЦ-овете, което е с 51.6% повече в сравнение с предходната година. Енергията от тези централи се продава предимно на свободния пазар, докато разходите за производство са почти непроменени - около 85 лв./мВтч. С други думи - маржът на печалба е повече от 100%.

През м.г. с над 66.4% до 1.6 млрд. лв. са нараснали и приходите, които НЕК получава от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС). Това са средства за компенсирането на цените на т.нар. американските ТЕЦ-ове и малките ВЕИ.

Също както при НЕК, високите цени на борсата доведоха до подобни резултати и при АЕЦ "Козлодуй". Оказа се, че в рамките на три месеца ядрената централа е спечелила 954 млн. лв., или средно по 10 милиона лева на ден.

Ами тази година?

С лоши резултати, но в очакване на големи постъпления. Така накратко може да се обобщят първите три месеца на годината за НЕК. През този период компанията отчете отрицателен финансов резултат в размер на 8.5 млн. лв. преди данъци. В сравнение с предходната година това е влошаване с 55.9 млн. лв., а общата сума на задълженията на НЕК отново е 4.1 млрд. лв. Иначе казано, дружеството изпитва сериозни финансови притеснения, а ситуацията едва ли се ще промени осезаемо в близко бъдеще.

Причината за тази рязка промяна е, че високата печалба от края на м.г. е била използвана за предсрочното погасяване на отпуснатия преди години кредит от енергийното министерство в размер на 1.17 млрд. лв. за изплащане на задълженията по арбитражното дело с "Атомстройекспорт" във връзка с АЕЦ "Белене". С тези средства през 2016 г. електрическата компания купи от руснаците двата реактора за мегапроекта. Вследствие на изплащането на средствата е бил сключен нов заем между НЕК и БЕХ за 700 млн. лв. със срок на действие до края на 2024 г.

Все пак НЕК се надява да излезе на плюс - през първото тримесечие на годината ФСЕС отказа да възстанови на НЕК значителни средства, които ако бъдат одобрени и възстановени, държавната компания очаква да излезе на печалба от порядъка на 307 млн. лв.

Отказаното възстановяване на средства от фонда е във връзка със закупена електроенергия от централите с дългосрочни договори. Предявените от НЕК средства към фонда се дължат на по-високите цени на въглеродните емисии, които централите с дългосрочни договори закупуват за произведената от тях електроенергия и префактурират на НЕК във връзка с ролята й на обществен доставчик.

Утвърдената от енергийния регулатор цена на въглеродните емисии обаче е 51 евро/тон, при положение че в момента се движат около 75-85 евро/тон. Фактор е и увеличението на количествата закупена електроенергия от централите с дългосрочни договори в сравнение със същия период на м.г.

Поради увеличеното потребление от крайните снабдители (на "Електрохолд", ЕВН и "Енерго-про") в последните месеци НЕК доставя количества над прогнозните утвърдени от КЕВР, като тези допълнителни количества се осигуряват от "AES Марица-изток 1" и "КонтурГлобал Марица-изток 3". Така поради това, че разходите, разчетени във фонд ФСЕС за възстановяване на НЕК, се изчерпаха драстично още през януари, компанията работи в режим на некомпенсиране на разходите, което води до натрупването на нов дефицит, пише още в отчета на дружеството.

Освен това тази енергия не може да се продава на борсата и съответно да носи повече приходи. А и ВЕЦ-овете работят много по-малко заради авариите и по-малкото водни ресурси.

Студена зима - голямо потребление

За разлика от миналата година по това време сега НЕК отчита спад в производството на ток от водните централи с 35.3% до 797 022 мВтч. В същото време обаче отчита ръст със 7.5% до 283 820 мВтч повече на продажбите за регулирания пазар. Това се дължи на по-ниските температури през първото тримесечие в сравнение със същия период на м.г., както и на неточната прогноза на крайните снабдители и КЕВР, пишат от компанията.

"КЕВР с проекторешение, което трябваше да действа от 1.01.2022 г., частично беше отразила тези отклонения, но въведения мораториум върху цените на електроенергията спря неговото изпълнение. Негативният ефект от това остана изцяло върху НЕК, който не е отразен в никакъв компенсаторен механизъм за разлика от много други субекти както в енергетиката, така и в други стопански сфери", пишат от държавното дружество.

Все още няма коментари
Нов коментар