Износът на ток донесе 2 млрд. лв. за последните пет месеца

Реално 25% от произведеното тук електричество се продава в чужбина, а в някои моменти достига и 40%

Високите цени на електроенергията през последните месеци безспорно са проблем за бизнеса, но имат и положителен ефект за България като цяло. Страната е нетен износител на ток и продажбата му зад граница носи големи приходите за централите, по-голямата част от които са държавни.

Ако енергията не се изнасяше, ТЕЦ "Марица-изток 2" например трудно щеше да намира за кого да работи, тъй като вътрешният пазар няма нужда от толкова ток.

Реално 25% от произведеното в България електричество се продава в чужбина, като в определени часове през деня в последните дни се стига и до 40% износ. Именно това осигурява клиентите за част от производителите. Основните дестинации са Румъния и Гърция.

Колко ток се изнася

Оперативните данни на Електроенергийния системен оператор показват, че спрямо първите 5 месеца на 2021 г. сега има 120% ръст на износа на ток. Става дума за 5.3 млн. мВтч от общо произведените в страната 22.4 млн. мВтч.

Няма как да се каже с пълна точност колко приходи са осигурили тези продажби на ток зад граница, но все пак могат да се направят груби сметки. Средната борсова цена на електроенергията от началото на годината е малко над 390 лв./мВтч. При пласирани 5.3 млн. мВтч това прави над 2 милиарда лева.

Огромната част от тези пари са отишли именно при държавните производители като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и НЕК (чрез ВЕЦ-овете и т.нар. aмерикански централи), тъй като те произвеждат над ⅔ от енергията в страната.

Кой работи най-много

От справката на ЕСО става ясно, че общото производство на ток в страната през първите пет месеца се увеличава с 16.5% на годишна база, но трябва да се има предвид, че в началото на 2021-ва все още имаше силни ограничения заради коронавируса. Освен това високите цени на газа в последните месеци правят българската въглищна енергия конкурентна на регионалния пазар и това също е причина за увеличеното производство. Показателно за това е, че базовите централи (АЕЦ и ТЕЦ) са увеличили дейността си с 26%. В същото време има понижение при ВЕЦ-овете, кoето до известна степен се дължи и на авариите в ПАВЕЦ "Чаира".

Силен ръст има и при ВЕИ. Соларните и вятърните централи са произвели с над 20% повече ток, което може да се обясни с пускането на множество соларни системи за собствени нужди на бизнеса, както и по-големи соларни паркове.

Въпреки това обаче делът на възобновяемите енергийни източници в общото производство на ток в страната остава малък - 1.5 млн. мВтч или едва около 7-8%.

На конференцията на регионалната платформа Re-Source Southeast Hub, която се провежда в "София тех парк" на 31 май и 1 юни, министърът на енергетиката Александър Николов заяви, че в момента, ако се сравни България с която и да е друга държава в ЕС, ние сме най-добрата дестинация за инвестиции във ВЕИ мощности, имайки предвид данъчна и осигурителна тежест, първоначални разходи за земя и за доставка и т.н. Същевременно у нас доходността е в пъти по-голяма в сравнение с други държави в тази сфера.

По думите му в дефицитен регион като Югоизточна Европа единственият балансьор, който изнася постоянно електроенергия, е България, а системата е ориентирана така, че съседните държави до голяма степен зависят от страната ни. Това е важно и за присъединяването на по-големи мощности от ВЕИ, тъй като има с какво системата да бъде балансирана.

Все още няма коментари
Нов коментар