🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Ще разширяваме бизнеса си и извън България

Владимир Дичев - главен търговски директор на "Електрохолд България"

Владимир Дичев - главен търговски директор на "Електрохолд България"
Владимир Дичев - главен търговски директор на "Електрохолд България"
Владимир Дичев - главен търговски директор на "Електрохолд България"
Владимир Дичев - главен търговски директор на "Електрохолд България"

Компанията

"Електрохолд" е водеща електроенергийна група в България с 40% дял в електроразпределението и 3 млн. клиенти в цялата страна. Компанията е правоприемник на "ЧЕЗ България", след като през 2021 г. най-големият публичен холдинг в България - "Еврохолд", придоби чрез дъщерната си EEEC бизнеса на чешката енергийна група CEZ в страната.

Групата "Електрохолд" включва седем дружества, сред които ключови са: "Електроразпределителни мрежи Запад" ("ЕРМ Запад") - собственик и оператор на най-голямата електроразпределителна мрежа в страната (тази в Западна България с обща дължина над 58 000 км); "Електрохолд Продажби" - най-големият доставчик на електроенергия за индивидуални клиенти на регулиран пазар, доставчик от последна инстанция и лицензиран търговец, доставящ ток на малки и средни предприятия на либерализиран пазар; "Електрохолд Трейд" - най-големият доставчик и търговец на едро на електроенергия за големи корпоративни клиенти на либерализиран пазар.
  • Откриваме нови центрове и започваме работа с нови партньори.
  • "Електрохолд Продажби" доставя на малки и средни фирми, а "Електрохолд Трейд" - на големи корпоративни клиенти.
  • Предлагаме още повече и по-добри възможности за доставка на зелена енергия.


Какво се променя за клиентите ви с новия бранд и новия собственик?

- Вече сме част от водеща енергийна и финансова група, която непрекъснато разширява дейността си. Оставаме и продължаваме да сме лидер в разпределението, снабдяването, продажбата и търговията с електроенергия в България. Вече имаме ясен фокус на двете дружества в групата, които са фокусирани върху обслужването на бизнес клиенти - "Електрохолд Продажби" доставя на малки и средни фирми, а "Електрохолд Трейд" - на големи корпоративни клиенти в цялата страна. Основен фокус на групата е и ще остане инвестиционната програма на "ЕРМ Запад" - модернизация, дигитализация и поддръжка на мрежата, иновации и технологии, повишаване на енергийната ефективност и присъединяване на ВЕИ, подобряване качеството на услугите и обслужването на клиентите. Правим реални стъпки в тази посока. Голяма част от услугите ни вече са дигитални. Дигитализацията и модернизацията на мрежата ще ни позволят да отговорим на очакванията на клиентите, включително по отношение на присъединяване на нови ВЕИ, съхранение на енергията чрез батерии, изграждане на зарядни станции за електромобили и умни домове.

Какви са плановете за развитие на групата с оглед модернизацията и работата с клиенти?

- Планираме до няколко месеца да открием нови търговски центрове извън Западна България, защото работим със стабилно портфолио от клиенти в Североизточна и Южна България. По този начин ще им осигурим повече удобство в комуникацията им с нас.

Отново до края на годината ще сме готови да започнем работа и с нови партньори, чрез които клиентите ни ще могат да сключват договори за покупка на енергия, както и да получат индивидуално обслужване. Запазваме изградените добри практики и полезни услуги, като въвеждаме нови, търсейки синергия и добавяйки стойност за партньорите ни заедно с другите компании на "Еврохолд". Застрахователят на холдинга - "Евроинс", има 80 собствени офиса и широка мрежа от брокери, с които предоставя застрахователни услуги на клиенти, в това число корпоративни, в цяла България. И тук е синергията - брокерите и агентите на "Евроинс" ще предлагат договори за електроенергия, а "Електрохолд" ще предлага застраховки. Ще продължим да разширяваме бизнеса си в цялата страна и да достигаме до все повече потребители и бизнеси.

Ще се стремим да развиваме бизнеса си и извън България. Целта е да стъпим първо в съседните страни, в които "Еврохолд" и дъщерната "Евроинс Иншурънс Груп" вече имат солидни позиции и голяма база клиенти - Румъния, Гърция и други. Нашият търговец на едро "Електрохолд Трейд" притежава над 16 години активен опит на пазара, доставя енергия на водещи индустриални и корпоративни клиенти, управлява устойчива балансиращата група, предлага цялостни услуги за ВЕИ централи и е регистриран на повечето регионални пазари, включително на германската енергийна борса ЕЕХ. В дългосрочен план целим да развием "Електрохолд" като един от водещите холдинги в Централна и Югоизточна Европа.

Как се отразява динамиката на свободния пазар на компанията и как виждате развитието на електроенергийния пазар като цяло?

- Подобна нестабилност на пазара, на каквато станахме свидетели през изминалите 12 месеца, не е наблюдавана в последните 20 години и почти не съществува система, която да я предвиди или да защити участниците от ценовия шок. Разбира се, държавите в ЕС, включително България, взеха корективни мерки. Помощите за бизнеса, въведени през октомври 2021 г., продължават и до днес. Това намали ефекта от ценовия скок и даде време на повечето предприятия да се приспособят към новата реалност. Колко ще продължи този процес на несигурност е трудно да се каже.

В момента стандартните начини за хеджиране на цената са изчерпани, защото страхът на пазара се пренесе върху дългосрочните фючърси, ликвидността спадна и финансовите обезпечения нараснаха в пъти, което прави дългия пазар трудно достъпен. В същото време забелязваме повишен интерес към дългосрочни договори за покупка на енергия, които се сключват между индустриални и корпоративни клиенти, от една страна, и ВЕИ инвеститори, от друга. Това дава възможност на клиентите да заключат цена за 10-15 години независимо от динамиката на пазара, като по този начин си осигуряват зелена енергия и имат достъп до ESG програми и ресурси. Инвеститорите във ВЕИ проекти и кредиторите от своя страна си гарантират стабилност на приходите и възвръщаемост на инвестицията в дългосрочен план. Конструкцията е печеливша за всички по веригата и устойчива във времето, защото почти не се влияе от стандартните фундаменти на пазара на едро - като цени на горивата и СО2 емисии. В момента като група разработваме точно такива решения за нашите големи клиенти, за да осигурим стабилна доставка и предвидима цена в дългосрочен план.

Каква е ролята на ВЕИ в балансирането на системата и на какъв етап е интеграцията им на пазара?

- Интеграцията им е огромно предизвикателство заради необходимостта от модернизация на мрежата, за да е в състояние тя да поеме заявения огромен капацитет. Свързано е и със значителни инвестиции. В същото време в Плана за възстановяване такива не са предвидени, а другата опция - повишаването на такси и тарифи за потребители и бизнес, е силно чувствителна тема. Ние обаче ще направим всичко възможно, за да подкрепяме и допринасяме за по-бързото реализиране на прехода към възобновяема и зелена енергия.

Очакваме рязко увеличение на дела на ВЕИ. Особено голям и масов е интересът към соларната енергия за собствени нужди. Това е видно и от многобройните проекти и заявки за изграждане на фотоволтаични инсталации със сравнително малки мощности. "Eлектрохолд" ще е ключов участник в този процес. По линия на компанията майка ще участваме във ВЕИ проекти, най-вече соларни паркове, което ще ни позволи да предлагаме още повече и по-добри възможности за доставка на зелена енергия на нашите клиенти. Предвид структурата ни ние предоставяме цялостно обслужване за реализирането на такива проекти до ключ - от консултирането, проектирането и придвижването на документите до съответните институции, през доставката на оборудване и материали, изграждането и застраховането на обекта до пускането в експлоатация и поддръжката на съоръженията. Бих дал пример с инсталацията, която изградихме на територията на медодобивния комбинат на германската "Аурубис" в Пирдоп - най-голямата за собствени нужди, на първия етап с мощност 10 мВт и очаквани двойно повече след това. С нас като партньор реализирането на такъв проект е много по-сигурно заради пълното техническо обслужване, което осигуряваме по цялата верига, и опита, който притежаваме.