Юри Катанов: Чистата енергия е най-добрият дългосрочен избор

Изпълнителният директор на "КЕР Токи Пауър" и член на съвета на директорите на Solarpro Holding за бизнеса и стратегията на "КЕР Токи Пауър"

Юри Катанов - изпълнителен директор на Toki Power и член на съвета на директорите на Solarpro Holding
Юри Катанов - изпълнителен директор на Toki Power и член на съвета на директорите на Solarpro Holding
Юри Катанов - изпълнителен директор на Toki Power и член на съвета на директорите на Solarpro Holding
Юри Катанов - изпълнителен директор на Toki Power и член на съвета на директорите на Solarpro Holding

Как се разви бизнесът на "КЕР Токи Пауър" след епидемията? Кои тенденции му влияят най-силно?

- По време на пандемията се наложи компаниите да адаптират процесите си, за да отговорят на промените в начина, по който общуват с потребителите си, като например да преминат към дистанционно обслужване и да ограничат максимално необходимостта от посещение в офис, за да се избегнат ненужни контакти с много хора. Това не беше пречка за "КЕР Токи Пауър", тъй като нашите услуги по принцип са дигитални - ние никога не сме имали офиси и гишета. В основата на нашата стратегия е да опростяваме процесите, за да спестим време за клиентите ни и да осигурим повече прозрачност.

През 2021 г. търговците в България се оказаха в трудна ситуация поради драстичния скок на цените на електроенергията, много над историческите и очакваните. Това се дължи на множество фактори, включително бързо възстановяващото се потребление на енергия след COVID-19 пандемията, рекордно скъпите въглеродни емисии, нарасналите цени на базови суровини, а впоследствие и войната в Украйна и породените политически и икономически действия от всички страни.

Сериозно влияние оказва и неотложната необходимост от драстично намаляване на въглеродните емисии. Производителите на електроенергия са изправени пред избора или да плащат скъпи CO2 емисии, или да инвестират в по-зелено производство. В крайна сметка дългосрочно цената на електроенергията от ВЕИ се очаква да е значително по-изгодна от традиционните технологии. В резултат на това нараства интересът и към частните дългосрочни договори за доставка на електроенергия от ВЕИ централи, както и инвеститорският интерес към подобни проекти.

Какви бяха приоритетите на вашата бизнес стратегия и доколко те се променят за следващата година?

- В тези динамични времена чистата енергия е най-добрият дългосрочен избор за много консуматори. TОКИ е компания, която вярва в развитието на чистата енергетика и е практически първият български търговец, предложил такъв стандартизиран продукт.

Друг основен и водещ приоритет за "КЕР Токи Пауър" винаги е било качеството на клиентското обслужване. Постарали сме се да изградим предложения, които да са ясни и лесно достъпни за клиентите ни, и да сме на разположение за всички техни нужди.

Тези приоритети остават безспорно, като продължаваме да развиваме продуктите и услугите си в тези две посоки. Освен Зеления план, който продължава да е рядкост в предложенията на търговците, ние лансирахме още няколко уникални за пазара ни предложения, както за потребителите на електроенергия, така и за производителите.

Какви са най-важните процеси, които се случват във вашата индустрия - какво да очакват потребителите и бизнес партньорите ви?

- Енергийната индустрия е в процес на трудна трансформация. От една страна, в енергетиката, както и във всички други сектори, дигитализацията на услугите вече е въпрос на оцеляване на бизнеса, а не просто нещо ново и интересно, което фирмите могат да предложат на клиентите си. Това важи както за крайните потребители, така и за всички партньори, с които работим - всички предпочитат лесни и интуитивни решения. Затова още от създаването на компанията целият ни екип е фокусиран върху това да улеснява и опростява все повече всичко, свързано с покупката и продажбата на електроенергия. От избора на тарифен план, през сключването на договор до проследяването на разхода - целта ни е всичко да се случва с няколко клика и да е ясно с един поглед.

Инвестираме основно в развитието на нашата интелигентна платформа, която позволява заедно с нашите клиенти и партньори да управляваме тези процеси по-лесно и ефективно.

От друга страна, преходът към чиста енергетика също е абсолютно неотложен. В световен мащаб производството на електроенергия е основен замърсител, като в същото време нарастващата електрификация на всичко - от часовниците до транспорта, налага генерирането на все повече енергия. За да запазим здравето и качеството си на живот, а и за да постигнем по-ниски цени на електроенергията, е необходимо да се научим не просто да произвеждаме по-чиста енергия, а много повече и 100% зелена енергия. С радост можем да кажем, че виждаме динамично нарастващ интерес в тази посока както от страна на потребителите, така и от инвеститори. Нашата мисия е да създаваме продукти и услуги, които да подкрепят и двете страни да преследват целите за въглеродна неутралност.

Ние сме оптимисти. Въпреки разразилата се тежка криза вярваме, че индустрията ще намери верния път и че в дългосрочен аспект чистата енергия ще е абсолютно достъпна за всички. За съжаление е много вероятно, преди да стигнем до това, да има още сътресения и е важно всички участници на пазара да са подготвени и да имаме ясни стратегии и планове за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени.

Пред какви рискове е изправена вашата компания - бихте ли ги степенували, и с какви стратегии ги посрещате?

- Както много други компании, ние разграничаваме и управляваме различни рискове: пазарен, кредитен и рискове, свързани с политически и други фактори.

Най-значим за нас като търговец е рискът от резките и неблагоприятни промени в цената на електроенергията, което в сериозна степен може да засегне конкурентоспособността на бизнес потребителите и да създаде затруднения при обслужване на договорните ни взаимоотношения.

Геополитическите фактори в момента са основно определящи и за промените в цените на електроенергията. Контролираме този риск чрез постоянен мониторинг на движението на цените на водещи борсови индекси, пазарите на суровини, природен газ и електроенергия и задълбочен анализ - планираме и се подготвяме за множество различни сценарии.