Еврофинансиране за енергийно обновяване на публични сгради

От възстановителния фонд за целта са предвидени над 400 млн. лв.

Получатели на помощта са общини, областни управи, министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда
Получатели на помощта са общини, областни управи, министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда
Получатели на помощта са общини, областни управи, министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда    ©  Цветелина Белутова
Получатели на помощта са общини, областни управи, министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда    ©  Цветелина Белутова
Силвия Тодорова, член на УС на БАКЕП
Темата накратко
  • Минималният размер на проект е 200 хил. лв., максималният за административни сгради - 10 млн. лв., за сгради в областта на културата и изкуството, както и спорт - 5 млн. лв.
  • За да са допустими за финансиране, проектите трябва да доведат до достигане на клас на енергопотребление А и постигане минимум 30% спестяване на първична енергия за всяка сграда
  • Приоритет ще се дава на такива, предвиждащи мерки за енергийна ефективност, комбинирани с използване на възобновяеми енергийни източници


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

За да видите статията, влезте в профила си или се регистрирайте.

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Силвия Тодорова, член на УС на БАКЕП
Темата накратко
  • Минималният размер на проект е 200 хил. лв., максималният за административни сгради - 10 млн. лв., за сгради в областта на културата и изкуството, както и спорт - 5 млн. лв.
  • За да са допустими за финансиране, проектите трябва да доведат до достигане на клас на енергопотребление А и постигане минимум 30% спестяване на първична енергия за всяка сграда
  • Приоритет ще се дава на такива, предвиждащи мерки за енергийна ефективност, комбинирани с използване на възобновяеми енергийни източници

С финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост ще се подкрепят мерки за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд. Предвидените инвестиции по предстоящата процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд" ще обхващат устойчиви, интегрирани, високоефективни, енергийни интервенции в действащи към момента сгради за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (читалища, библиотеки, музеи, театри, галерии, културни центрове, концертни зали и др.) и сгради за спорт.

Получатели на помощта са общини, областни управи, министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда. Oбщините ще могат да кандидатстват в партньорство с централните и териториалните администрации на изпълнителната власт в случай на сгради със смесена собственост, като в един проект могат да включат няколко сгради. За да са допустими за финансиране, проектните предложения следва да включват енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на цели сгради (обекти) за достигане на клас на енергопотребление А и постигане минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект (сграда). Изключение за постигане на клас на енергопотребление В, след изпълнение на ЕСМ, може да се допусне само за проекти, които се отнасят за сгради - паметници на културата.

Оценка на проектите

При оценка на проектите приоритет ще се дава на такива, предвиждащи мерки за енергийна ефективност, комбинирани с използване на възобновяеми енергийни източници; високоефективните охладителни и отоплителни инсталации, въвеждането на иновативни технологии (геотермална, хидротермална и слънчева енергия) и използването на отпадъчна топлина и студ чрез предвиждане на мерки за покриване на нормата за сграда с близко до нулевото потребление на енергия. С цел намаляване на загубите по преноса и разпределение на топлинна енергия и намаляване емисиите на СО2 ще се насърчава използването на ефективно централно отопление и централно охлаждане.

Мерките, които включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), са допустими само ако са за собствено потребление, като съоръжението за производство на енергия от ВИ следва да бъде собственост на кандидата.

Допустими дейности по процедурата са подготвителните дейности по изготвяне на енергийно и техническо обследване, които са условие за кандидатстване по процедурата и разходите за тях могат да бъдат възстановени. Процедурата е гъвкава относно проектната зрялост на предложенията, доколкото позволява да се кандидатства с различна степен на проектна готовност на обектите, като разходите, свързани със заснемания, технически и работни проекти и разрешителни документи, са допустими.

Също така допустими дейности по процедурата и свързаните с тях разходи за: изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; конструктивно възстановяване/усилване, дейности по изграждане/подмяна на мълниеотводи и заземителни инсталации, и дейности, свързани с осигуряване на безопасност в случай на пожар в сградите, които са предписани в техническите паспорти на сградите; осигуряване на достъпна архитектурна среда за сградите; авторски и строителен надзор; въвеждане на обектите в експлоатация; публичност, организация и управление на проекта.

Нов момент

Нов елемент в проектите за безвъзмездно финансиране на мерки за енергийна ефективност е изискването за изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите за СМР, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването. Също така всеки проект, финансиран по линия на НПВУ, следва да докаже как отговаря на изискването за спазване на принципа "Ненанасяне на значителни вреди", относим към екологичния преход.

Общият размер на средствата с ДДС по настоящата инвестиция е в размер на 408.414 млн. лв., разпределен по групи общини, както следва:

  • 10-те големи градски общини (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград) - 98.508 млн. лв.
  • 40-те по-малки градски общини - 91.222 млн. лв.
  • 215-те общини от селските райони - 150.614 млн. лв.

Над 285 млн. лв. са отделени за административни сгради, по 61 млн. лв. за сгради за спорт и сгради за култура и изкуство. Минималният размер на проект е 200 хил. лв., максималният за административни сгради - 10 млн. лв., за сгради в областта на културата и изкуството, както и спорт - 5 млн. лв.

Заради спецификата на бенефициентите и дейността, осъществявана в сградите за промяна, големият процент проекти ще се изпълняват в режим "непомощ" и съответно няма да изискват собствено финансиране от страна на бенефициентите. За целта помещенията, ползвани за стопанска дейност (магазини, заведения, пощенски офиси, малки лекарски практики, паркинги), следва да не заемат повече от 20% от площта/времевия капацитет на всяка сграда, включена в проекта.

За спортни сгради, които са предоставени за ползване от собственика срещу наем или когато операторът/ползвателят на сградата извършва стопанска дейност, максималният интензитет на помощта е 35% от допустимите разходи за предложения в Югозападен район на планиране и 45% от допустимите разходи за проекти извън него.

Чрез процедурата общините ще могат да започнат изпълнение на заложени мерки в своите стратегически документи за развитие - Планове за интегрирано развитие на община 2021 - 2027 г. Очаква се при започване на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г. при спазване на принципа "отдолу нагоре" мерки за енергийна ефективност в публичен сграден фонд на общините да бъдат реализирани и чрез интегрирани териториални инвестиции.