Новият брой:
Служебната президентска република

От 100 хил. до 1 млн. лв. за фотоволтаици с батерии за бизнеса – ето как

Бюджетът по мярката е 200 млн. лв., а произведеният ток в излишък няма да може да се връща в мрежата и да се търгува

Предложения и коментари по мярката се приемат до 12 януари (включително) 2023 година, т.е. до края на първия месец на новата година тя вероятно ще бъде отворена за кандидатстване.
Предложения и коментари по мярката се приемат до 12 януари (включително) 2023 година, т.е. до края на първия месец на новата година тя вероятно ще бъде отворена за кандидатстване.
Предложения и коментари по мярката се приемат до 12 януари (включително) 2023 година, т.е. до края на първия месец на новата година тя вероятно ще бъде отворена за кандидатстване.    ©  Надежда Чипева
Предложения и коментари по мярката се приемат до 12 януари (включително) 2023 година, т.е. до края на първия месец на новата година тя вероятно ще бъде отворена за кандидатстване.    ©  Надежда Чипева
Темата накратко
  • Схемата е насочена само към изграждането на фотоволтаични системи до 1 MW.
  • Батериите трябва да са с общ минимален капацитет за съхранение с продължителност от поне 4 часа за поне 25% от инсталираната мощност.
  • Инвестицията няма да може да се изпълнява върху сграда/имот под наем или на концесия.

Бизнесът ще може да получи между 100 000 лв. и 1 млн. лв. за своите фотоволтаични проекти с батерии, като съфинансирането ще е 35-50% в зависимост от определени критерии (като категорията на предприятието и др.). Проектите пък трябва да се изпълняват върху сграда или имот, собственост на кандидата, а когато това не е така, той трябва да има документ за учредено право на строеж.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Темата накратко
  • Схемата е насочена само към изграждането на фотоволтаични системи до 1 MW.
  • Батериите трябва да са с общ минимален капацитет за съхранение с продължителност от поне 4 часа за поне 25% от инсталираната мощност.
  • Инвестицията няма да може да се изпълнява върху сграда/имот под наем или на концесия.

Бизнесът ще може да получи между 100 000 лв. и 1 млн. лв. за своите фотоволтаични проекти с батерии, като съфинансирането ще е 35-50% в зависимост от определени критерии (като категорията на предприятието и др.). Проектите пък трябва да се изпълняват върху сграда или имот, собственост на кандидата, а когато това не е така, той трябва да има документ за учредено право на строеж.

Това са само част от условията на процедурата за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии, които бяха публикувани за обществено обсъждане от Министерството на иновациите и растежа (МИР). Срокът за събиране на мнения и коментари е до 12.01.2023 г. (включително), скоро след което самата процедура ще бъде отворена за кандидатстване.

Схемата е част от плана за възстановяване и е с общ бюджет 200 млн. лв. и една от най-атрактивните мерки за подпомагане на бизнеса. Проектите ще се оценяват по специална методика, а не на принципа "пръв по ред, пръв по право".

Целта е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови ВЕИ и по-конкретно фотоволтаични системи до 1 MW за собствено потребление, комбинирани с батерии. Произведеният ток, който не влезе в потреблението на производствата, няма да може да се връща в електроразпределителната мрежа или да се търгува и продава. Инвестициите обаче ще помогнат на компаниите да подобрят енергийната си ефективност и да станат по-малко зависими от пазара на електроенергия, изтъкват от МИР.

Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел "Национален план за възстановяване и устойчивост").

Кой ще може да кандидатства?

Мярката е насочена единствено към фотоволтаиците и има като задължителен елемент включването на технологии и съоръжения за съхранение, така че да баланса в произведената мощност и подпомага преодоляването на един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство, изтъкват експертите на МИР.

Процедурата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители). Те могат да са от всички сектори с изключение на "Селско, горско и рибно стопанство", "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Финансови и застрахователни дейности" и част от "Преработваща промишленост" (част от "Производство на хранителни продукти" и "Производство на напитки").

Минималният и максималният размер на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е съответно 100 000 лв. и 1 млн. лв. С тези средства грубо могат да се изградят централи с мощност от 100 до 1000 кВт, ако грантът покрива 50% от разходите за самите солари и батериите.

Важно допълнение е, че максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не трябва да надвишава:

  • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Критериите за допустимост на кандидатите предвиждат още те да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство, и др. Освен това кандидатите трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., става ясно от условията по процедурата.

Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - за микропредприятие ≥ 80 000 лева, за малко предприятие ≥ 187 000 лева. За средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация изискването е за нетни приходи от продажби за 2021 г. в размер на ≥ 750 000 лева.

Ами самите проекти?

Фотоволтаичната система и батериите трябва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към ел. мрежата и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии, става ясно от документите. Важно уточнение е, че те няма да могат да се преместват след първоначалното им изграждане до пет години от окончателното плащане. Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

Пълните условия за кандидатстване може да видите тук

Изискването за батериите е те да са с общ минимален капацитет, който да позволява отдаване на енергия в продължителност от поне 4 часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система. Например ако системата е с мощност 100 кВт, батериите трябва да могат да отдават 25 кВт в продължение на 4 часа.

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.