Новият брой:
Правителство с ГЕРБ?

Соларни проекти в определени зони в ЕС ще бъдат одобрявани до 3 месеца

Съветът на ЕС потвърди новата цел от 40% ВЕИ в енергетиката до 2030 г., постави си амбициозни цели за по-бързи инвестиции в определени райони и за още намаляване на емисиите от метан

Въпреки че високите цени на енергията станаха причина много страни да прибегнат отново временно към въглищата, държавите - членки на ЕС, се разбраха в понеделник вечер да преследват целта от най-малко 40% възобновяеми енергийни източници в енергийния микс до 2030 г. Инициативата е част от плана REPowerEU.

Таргетът е компромисен, като в момента в Директивата за възобновяема енергия от 2018 г. е записана цел 32,5% до 2030 г., а предложението на ЕК бе тя да бъде завишена до поне 45%.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Въпреки че високите цени на енергията станаха причина много страни да прибегнат отново временно към въглищата, държавите - членки на ЕС, се разбраха в понеделник вечер да преследват целта от най-малко 40% възобновяеми енергийни източници в енергийния микс до 2030 г. Инициативата е част от плана REPowerEU.

Таргетът е компромисен, като в момента в Директивата за възобновяема енергия от 2018 г. е записана цел 32,5% до 2030 г., а предложението на ЕК бе тя да бъде завишена до поне 45%.

Сега предстоят преговори за промените в директивата и с Европейския парламент, след което всяка страна ще получи определени национални таргети - до 18 месеца след официалното влизане в сила на директивата.

В рамките на 30 месеца от същата дата пък ще бъдат фиксирани и определени райони (или зони) във всяка страна членка, в които възобновяеми енергийни източници ще могат да се изграждат по ускорена процедура и ще получават по-бързо разрешителни.

Тези зони ще могат да са на земя, море или вътрешни води. Те ще трябва да са подходящи за поставяне на специфични технологии за възобновяема енергия, което да не създава риск за околната среда. Защитените зони например ще трябва да се избягват. Горивни инсталации за биомаса и водноелектрически централи ще бъдат изключение от тези зони заради специфичните им особености.

Допълнително държавите се споразумяха за рязко намаляване на емисиите в енергетиката.

По-бързи разрешителни

Държавите членки се разбраха срокът по издаване на разрешителни за инвестиции в определените зони да не е повече от една година за проекти за ВЕИ и две години за офшорни проекти за ВЕИ. При надлежно обосновани извънредни обстоятелства сроковете могат да бъде удължавани, но само с до шест месеца.

Специално за оборудването за слънчев ток в определените зони пък държавите членки се съгласиха процесът на издаване на разрешителни да не надвишава три месеца.

За повторно захранване на инсталации и за нови инсталации с електрически капацитет под 150 kW, съвместно разположени съоръжения за съхранение на енергия, както и тяхното свързване към мрежата процесите не трябва да отнемат повече от шест месеца, съответно - една година, ако се отнасят за офшорна вятърна енергия.

Това няма да засяга времето, през което централите, техните мрежови връзки и свързаната с тях необходима мрежова инфраструктура се изграждат или пренастройват. При извънредни обстоятелства периодът може да бъде удължен с до три месеца.

За зони извън предварително определените процесите на издаване на разрешителни пък не трябва да надвишават две години, съответно три години за офшорни проекти.

Липсата на отговор в рамките на определените срокове може да се счита за мълчаливо съгласие за междинни стъпки, но разрешенията ще изискват изрично окончателно решение относно резултата от процеса, е решил Съветът на ЕС.

По-малко метан в атмосферата

В същият ден Съветът на ЕС взе и други решения за екологичното законодателство в ЕС и специално за намаляване на въглеродния отпечатък на енергийния сектор. Метанът е вторият най-голям замърсител на въздуха и е отговорен са 30% от замърсяването на световно ниво. В ЕС през 2022 г са били отделени в 378.8 килотона метан. Основните замърсяващи сектори са селското стопанско, енергетиката, отпадъците и изгарянето на биомаса.

Сега ЕС предприема поредна стъпка за ограничаване на замърсяването с метан - с мерки за измерване и отчитане, за намаляване на емисиите и за проследяване на вноса на емисии. "Този регламент ще ни помогне да разберем откъде идват емисиите на метан и да се справим ефективно с тях, както и да изпълним ангажиментите си съгласно Global Methane Pledge (инициатива между ЕС и САЩ от 2021 г.) за намаляване на емисиите на метан с 30% до 2030 г.", коментира Йозеф Сикела, чешкият министър на индустрията и търговията.

По-конкретно независими оценители ще трябва да измерват, докладват и верифицират нивото на изпуснати емисии от метан в енергийния сектор в държавите членки, да извършват мониторинг на компаниите за незабавен ремонт на течове на метан в енергийните производства, както и следят за отпечатъка за околната среда от вносни горива.

Все още няма коментари
Нов коментар