Новият брой:
Чудото на езика

Бизнесът може да кандидатства за собствени ВЕИ и батерии до 15 май

Бюджетът по мярката е 200 млн. лв., а финансирането - от 75 хил. лв. до 1 млн. лева

За улеснение на фирмите документите по ВЕИ мярката се подават електронно през системата ИСУН
За улеснение на фирмите документите по ВЕИ мярката се подават електронно през системата ИСУН
За улеснение на фирмите документите по ВЕИ мярката се подават електронно през системата ИСУН    ©  Надежда Чипева
За улеснение на фирмите документите по ВЕИ мярката се подават електронно през системата ИСУН    ©  Надежда Чипева
На 28 февруари "Капитал" организира форума Energy and Power Conference, като основни теми ще са:

 • Енергийна карта на Европа и мястото на България;
 • Включване на мерките на REPowerEU в националния план за възстановяване;
 • Регулаторни реформи, подобряване на конкуренцията и ефективността на разходите;
 • Европейският газов пъзел - какво следва;
 • Енергийна ефективност и независимост;
 • Добри практики и успешни проекти;
 • Инвестиции във възобновяема енергия, мрежи и инфраструктура;
 • Диверсификация на доставките на ядрено гориво и нови ядрени електроцентрали.


Сред участниците са представители на ЕК и Европейския парламент, анализатори от Baringa и Kinstellar, директори на ключови енергийни дружества, регулатори, партийни експерти и други.

За регистрация и билети - тук.

Три месеца - до 15 май. Това е срокът, в рамките на който бизнесът може да кандидатства за изграждането на собствени ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия. Мярката се администрира от Министерството на иновациите и растежа (МИР) и бе отворена за кандидатстване късно снощи. Това е третата процедура по Плана за възстановяване и устойчивост и се счита за една от най-атрактивните схеми. Бюджетът й е 200 млн. лв., но отсега е ясно, че подадените проекти вероятно ще го надхвърлят многократно.

На 28 февруари "Капитал" организира форума Energy and Power Conference, като основни теми ще са:

 • Енергийна карта на Европа и мястото на България;
 • Включване на мерките на REPowerEU в националния план за възстановяване;
 • Регулаторни реформи, подобряване на конкуренцията и ефективността на разходите;
 • Европейският газов пъзел - какво следва;
 • Енергийна ефективност и независимост;
 • Добри практики и успешни проекти;
 • Инвестиции във възобновяема енергия, мрежи и инфраструктура;
 • Диверсификация на доставките на ядрено гориво и нови ядрени електроцентрали.


Сред участниците са представители на ЕК и Европейския парламент, анализатори от Baringa и Kinstellar, директори на ключови енергийни дружества, регулатори, партийни експерти и други.

За регистрация и билети - тук.

Три месеца - до 15 май. Това е срокът, в рамките на който бизнесът може да кандидатства за изграждането на собствени ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия. Мярката се администрира от Министерството на иновациите и растежа (МИР) и бе отворена за кандидатстване късно снощи. Това е третата процедура по Плана за възстановяване и устойчивост и се счита за една от най-атрактивните схеми. Бюджетът й е 200 млн. лв., но отсега е ясно, че подадените проекти вероятно ще го надхвърлят многократно.

Безвъзмездната финансова помощ, която могат да получат фирмите, е от 75 000 лв. до 1 млн. лв., като мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми и дружества с до 3000 служители от различни икономически сектори. В тази връзка от МИР са предвидили отделни бюджети за различните категории предприятия (микро-, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (1499 служители) и съответно различни прагове за финансирането по тях.

Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020 до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. В същата платформа до 21 дни преди изтичането на кандидатстването могат да се задават и въпроси по условията.

Със средствата ще могат да се изграждат мощности до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергията. Фотоволтаичната система с батерия трябва да се изгражда върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван.

Инвестициите ще помогнат на компаниите да намалят разходите си и да станат по-малко зависими от свободния пазар на електроенергия. Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в произведената мощност, уточняват от МИР.