Системите за контрол и управление на 5 и 6 енергоблок в АЕЦ "Козлодуй" са внедрени от "Уестингхаус" и работят успешно вече над 20 години

Системите за контрол и управление на 5 и 6 енергоблок в АЕЦ "Козлодуй" са внедрени от "Уестингхаус" и работят успешно вече над 20 години
Системите за контрол и управление на 5 и 6 енергоблок в АЕЦ "Козлодуй" са внедрени от "Уестингхаус" и работят успешно вече над 20 години
Азис Даг е управляващ директор на Westinghouse Electric Sweden и ръководител на Global BWR и VVER Fuel Business. Елиас Гедеон е старши вицепрезидент по търговските операции в отдела за енергийни системи в Westinghouse Electric Company. Те ще бъдат сред участниците в събитието Energy and Power Conference, организирано от "Капитал". Повече информация за конференцията, която ще се проведе на 28 февруари, можете да намерите тук.
Азис Даг е управляващ директор на Westinghouse Electric Sweden и ръководител на Global BWR и VVER Fuel Business. Елиас Гедеон е старши вицепрезидент по търговските операции в отдела за енергийни системи в Westinghouse Electric Company. Те ще бъдат сред участниците в събитието Energy and Power Conference, организирано от "Капитал". Повече информация за конференцията, която ще се проведе на 28 февруари, можете да намерите тук.

Азис Даг, "Уестингхаус": От 2024 г. АЕЦ "Козлодуй" може да работи с американско гориво

Какви са следващите стъпки за АЕЦ "Козлодуй", след като България подписа договора с "Уестингхаус" в края на 2022 г. за диверсификация на ядреното гориво?

- Има три основни етапа, които трябва да бъдат завършени, преди ядреното гориво на "Уестингхаус" да бъде заредено на пети блок през 2024 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) на България трябва да издаде разрешение за транспортиране и съхранение на ядреното гориво на "Уестингхаус" във възел "Свежо ядрено гориво" на АЕЦ "Козлодуй" - очаква се това да стане до ноември 2023 г. Всички необходими отчети с анализи на безопасността, отнасящи се до този етап, са разработени от "Уестингхаус" и те са вече одобрени от АЕЦ "Козлодуй".

Също така АЯР трябва да издаде разрешение за въвеждане в експлоатация на нашето ядрено гориво в 5 енергоблок - очаква се това да стане до април 2024 г. В срок до 30 юни 2023 г. "Уестингхаус" ще представи на АЕЦ "Козлодуй" последния пакет отчети с анализи на безопасността, които са определени като критични за получаване на разрешение от АЯР за зареждане на новото ядрено гориво в смесена зона на 5 енергоблок.

Третият етап, който се изпълнява паралелно с първите два, е производството на първите 43 горивни касети тип RWFA на "Уестингхаус" за транспортирането им до площадката на АЕЦ "Козлодуй" и тяхното зареждане в активната зона на 5 енергоблок през 2024 г. Очаква се това да стане до месец март 2024 г.

По какъв начин ще се извърши доставката на горивото и какво хранилище ще се използва?

- Планът за транспортиране на ядреното горивото все още е в процес на уточняване с АЕЦ "Козлодуй", но предвид чувствителността на тази информация тя е класифицирана. Съхранението на свежото ядрено гориво на "Уестингхаус" на площадката няма да се различава от процеса, който се прилага в момента в АЕЦ "Козлодуй". Ядреното гориво на "Уестингхаус" няма специални изисквания, които да се различават от стандартните изисквания за съхранение на свежо ядрено гориво на площадката на оператора на АЕЦ.

Имате ли някакви притеснения за системите за управление в централата? Те са руски и всякакви промени биха изисквали съдействие от руска страна.

- Системите за контрол и управление за нормална експлоатация на 5 и 6 енергоблок в АЕЦ "Козлодуй" са внедрени от "Уестингхаус" и работят успешно вече над 20 години. Предполагам въпросът ви е свързан със системата за вътрешнореакторен контрол (СВРМ), която е доставена от производител от Русия. Наистина настоящата система за вътрешнореакторен контрол, инсталирана на пети блок в АЕЦ "Козлодуй", е доставена от руски доставчик ("Росатом" - бел. авт.) и нейната конфигурация се поддържа изцяло от него. С подписването на договора за доставка на ядрено гориво "Уестингхаус" е поел ангажимент да предаде посочените от АЕЦ "Козлодуй" входни данни за ядреното гориво на "Уестингхаус", които ще позволят на руския доставчик да разработи проекта за зареждане на активната зона през 2024 година (в смесена зона с руско и американско гориво - бел. авт.). Поради това не виждаме никакъв риск в този аспект, стига руският доставчик да изпълни задълженията си по съществуващия договор, който имат с АЕЦ "Козлодуй". Не очакваме никаква зависимост или необходимост от обмен на информация между "Уестингхаус" и руския доставчик за разработването на проекта за зареждане на активната зона с използване на нашето гориво.

Освен това поехме задължението безвъзмездно и в рамките на един много агресивен график да доставим и инсталираме на 5 енергоблок нашата система за вътрешнореакторен контрол - BEACON, която е една от най-съвременните системи в света. Тя вече е инсталирана в АЕЦ "Темелин" в Чехия и има над 20-годишен отличен експлоатационен опит при работа както с гориво на "Уестингхаус", така и на ТВЕЛ. Като част от доставката на системата ще предоставим и всички инженерни, софтуерни инструменти и необходимото обучение, за да може от АЕЦ "Козлодуй" в бъдеще напълно независимо от външни доставчици, включително "Уестингхаус", да разработват проекти за зареждане на активната зона на 5 енергоблок (независимо от вида на ядрено гориво). Това ще гарантира пълна алтернатива на руската СВРК без необходимост от нейното извеждане от крайна експлоатация.

Елиас Гедеон, "Уестингхаус": Вече обсъждаме стъпките за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй"

Българският парламент прие решение за изграждането на нови блокове в АЕЦ "Козлодуй" по технологията AP1000 на "Уестингхаус". Какво мислите по този въпрос и започнаха ли вече преговорите?

- Ние сме много горди и благодарим на българския парламент за това решение. Вече сме започнали обсъждането на следващите стъпки с екипа на АЕЦ "Козлодуй - нови мощности", включително процеса по стартиране на предварителните инженерни дейности (Front End Engineering Design, FEED - бел. авт.). Като част от този етап ще се извършат различни инженерни дейности, които ще имат за цел оценка на рисковете пред изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй" с технологията АР1000, възможността каква част от проекта може да бъде възложена на и изпълнена от българската индустрия (т.нар. местен обем на проекта), ще се разработи предварителен график за изпълнение на проекта и ще се представи индикативна цена за неговата реализация.

Каква е цената на новите ядрени проекти? Въобще какво се промени напоследък по отношение на планирането на ядрените проекти?

- Видяхме, че много страни, особено в Европа, ускоряват плановете си за изграждане на нови ядрени реактори с голяма мощност, водени от целите за декарбонизация и постигане на енергийна и национална сигурност. Разходите за изграждане на нови ядрени мощности са много специфични за всеки конкретен проект. Технологията AP1000 е напълно завършена и доказана като напълно безопасна и ефективна. Четири енергоблока с тази технология са въведени в крайна - търговска, експлоатация в Китай, като тези блокове постоянно поставят рекорди по производителност в индустрията. Шест нови блока с технологията АР1000 са в процес на изграждане в Китай, а строителството на два енергоблока в САЩ с технология АР1000 е напълно завършено и същите са в процес по въвеждане в крайна - търговска, експлоатация. Следващият енергоблок, който ще бъде изграден в Европа с технологията АР1000, ще бъде под №13 за тази доказана в годините технология от най-ново поколение.

Какво е мнението ви за малките модулни реактори и неотдавнашното лицензиране на технологията в САЩ?

- Вярваме, че SMR (small modular reactor - малки модулни реактори) ще играе важна роля в енергетиката и промишлеността през следващото десетилетие. Но за страните, които търсят хиляди мегавати нови мощности в краткосрочен план, само доказани големи реактори могат да отговорят на нуждите им.