"Алтерко" помага да се съкратят разходите за ток и отопление

Технологичният иноватор разработва устройства за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на сметките

"Алтерко" помага да се съкратят разходите за ток и отопление
"Алтерко" помага да се съкратят разходите за ток и отопление

Масовото поскъпване на основни потребителски стоки и услуги е водеща тема не само в родното пространство, а и на Запад. Междувременно енергийната криза се разпростира далеч отвъд експертните прогнози, за да достигне джоба на потребителите с покачване на цените на тока и отоплението. През тази зима стойностите на топлата вода и парното за бита се повишиха с около 30% в големите градове, а София е рекордьор с малко над 40% по-високи месечни сметки. Междувременно в по-малко населените области поскъпването между 11 и 23%, макар и на пръв поглед по-малко, се усеща също толкова чувствително.

Но повишаването на месечните режийни разходи оказа още по-голямо влияние на бизнеса, който в България употребява индустриален ток, а плащаните цени субсидират тези на електроенергията и топлоенергията за бита. Именно това принуди редица бизнеси да увеличат стойностите на произведените изделия и извършваните услуги.

В условията на световна инфлация и покачващи се цени на тока и отоплението постигането на енергийна ефективност с цел оптимизацията на енергийните разходи се наложи като водеща тема в публичното пространство. Според българския технологичен иноватор "Алтерко" най-икономичният начин за постигането на това е автоматизацията на процесите чрез интегриране на интелигентни устройства за контрол и измерване на консумацията на електроенергия. Този процес, разбира се, зависи от много фактори и е различен за частен дом и офис сграда, но средно автоматизацията с устройствата на Shelly може да доведе до намаление на месечните разходи за ток и отопление с до 45%, като този процент дори може да расте при задълбочен анализ и надграждане.

През последните 7 години "Алтерко" работи по развитието на пазарите си в Западна Европа и скандинавските страни, където техният smart home бранд Shelly e безспорен лидер. Именно там компанията трупа ценен опит и впечатления, които бележат посоката й на развитие и поставят акцент върху енергийно ефективните решения.

Потенциалът е ясно видим в представяните от "Алтерко" финансови резултати - по-рано този месец компанията отчете увеличение на консолидираните приходи от дейността си с 54.6%. Междувременно акциите на компанията продължават да отчитат стабилен ръст въпреки несигурната икономическа ситуация.

  • Осъществен проект за автоматизация на осветлението с цел оптимизация на разходите на корпоративен офис, 150 кв.м
  • Използвани Shelly устройства: 3 x Shelly Motion, 4 x Shelly Pro 4PM
  • Инвестиция в устройства: 1022.6 лв. (без ДДС)
  • Резултат за първия месец: 46% по-ниска консумация на електричество


Shelly TRV

Интелигентен термостатен радиаторен вентил за оптимизацията на използваното отопление чрез умни графици. Позволява задаването на автоматично включване на по-ниски отоплителни температури през времето, в което хората са извън помещението, и отново автоматично увеличаване на отоплителната сила непосредствено преди прибиране.

Shelly Light Solutions

Адаптивно осветление помага за оптимизацията на потреблението на енергия чрез интелигентни графици, таймери и разширени функционалности. Умните решения на Shelly осигуряват използване на осветлението само когато е нужно в зависимост от нивата на естествена светлина, часа, сезона и т.н.

Shelly Plus 1PM

Автоматизира бойлера и измерва потреблението му, като по този начин елиминира загубата на вода и енергия. А интелигентното планиране позволява следене на нощната енергийна тарифа, за да осигури най-ефективното и бюджетно използване на енергията.