Санирай, не чакай

Спестяването на енергия е по-добро решение от което и да било производство, затова усилията трябва да бъдат насочени именно в тази посока

Добрите примери за саниране и обновяване на старите блокове са много. Повече обаче са тези, свързани с липсата на средства и желание от страна на собствениците за модернизация на сградния фонд.
Добрите примери за саниране и обновяване на старите блокове са много. Повече обаче са тези, свързани с липсата на средства и желание от страна на собствениците за модернизация на сградния фонд.
Добрите примери за саниране и обновяване на старите блокове са много. Повече обаче са тези, свързани с липсата на средства и желание от страна на собствениците за модернизация на сградния фонд.    ©  Цветелина Белутова
Добрите примери за саниране и обновяване на старите блокове са много. Повече обаче са тези, свързани с липсата на средства и желание от страна на собствениците за модернизация на сградния фонд.    ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
  • Жилищният фонд е далеч от целите за енергийна ефективност, а разбирането "държавата да даде пари" още повече бави процеса.
  • Основният проблем е свързан с липсата на разбиране и средства за реновиране на старите панелки, а и не само.
  • Неизползваемите покриви са скритият потенциал на бизнеса, който все по-осъзнато опитва да намали разходите си чрез собствени ВЕИ.

Брацигово е малка община в Родопите, известна с археологията си, минералната вода, отглеждането на маслодайна роза и успешно реализираните ВЕИ проекти, свързани с повишаването на енергийната ефективност на публичните, а и на частите сгради. По данни на фондация "Евро-перспективи" част от реализираните проекти са свързани с фотоволтаични модули върху поликлиниката в града, която като най-голям консуматор на електрическа енергия от общинския сграден фонд е изключително добър пример - използва зелена енергия не само за собствени нужди, но и за продажба на излишния ток към ЕВН.

Темата накратко
  • Жилищният фонд е далеч от целите за енергийна ефективност, а разбирането "държавата да даде пари" още повече бави процеса.
  • Основният проблем е свързан с липсата на разбиране и средства за реновиране на старите панелки, а и не само.
  • Неизползваемите покриви са скритият потенциал на бизнеса, който все по-осъзнато опитва да намали разходите си чрез собствени ВЕИ.

Брацигово е малка община в Родопите, известна с археологията си, минералната вода, отглеждането на маслодайна роза и успешно реализираните ВЕИ проекти, свързани с повишаването на енергийната ефективност на публичните, а и на частите сгради. По данни на фондация "Евро-перспективи" част от реализираните проекти са свързани с фотоволтаични модули върху поликлиниката в града, която като най-голям консуматор на електрическа енергия от общинския сграден фонд е изключително добър пример - използва зелена енергия не само за собствени нужди, но и за продажба на излишния ток към ЕВН.

Реализиран е и проект за отопление с биогориво и слънчеви колектори в детска градина "Божура Фурнаджиева", като инсталацията осигурява и битова гореща вода за кухнята, тоалетните и баните. Анализ на председателя на "Евро-перспективи" Вихра Андонова показва, че са извършени ремонт и реконструкция на Народното читалище "Васил Петлешков 1874" в Брацигово. Отделно три жилищни сгради са обновени по Националната програма за саниране и са с подменени изолация, хидроизолация, дограма и още и още. А спестените емисии на CO2 се равняват на около 13 тона годишно, като сметките показват, че инвестициите са за над три милиона лева по различните програми и мерки за енергийна ефективност и отопление.

Едни действат, други...

Община Брацигово е само един от примерите за успешно внедрени и реализирани проекти, който обаче силно контрастира на остарелия сграден фонд в големите (и не само) градове, който отчаяно се нуждае от мерки за енергийна ефективност. По различни оценки около и дори над 90% от жилищните сгради у нас имат нужда от енергийно обновяване. Сериозна е и ситуацията при публичните сгради, за които през годините имаше добри идеи с трудно или дори невъзможно (по една или друга причина) изпълнение. Една от тях например предвиждаше Министерският съвет и съседните административни сгради да се отопляват с гореща минерална вода от близките извори, но до реализация на тази иначе добра идея така и не се стигна.

Според изпълнителния директор на фондация Център за енергийна ефективност "ЕнЕфект" Драгомир Цанев потенциалът за инвестиции в енергийни спестявания е огромен. Цанев бе модератор на панела, посветен на енергийната ефективност, в рамките на конференцията Energy and Power, организирана от "Капитал". Според него голяма част от проектите за енергийна ефективност не са толкова лесно изпълними, колкото изглеждат с оглед на глобалните тенденции в момента, защото "този процес беше силно компрометиран от намесата на държавата с изключително интензивни грантови механизми в последните вече повече от 10 години".

"Всички знаем за програмата за саниране, която е най-очевидният пример - житейски нелогичен грант 100%, който е насочен към частна собственост", коментира той. И действително - държавната програма за безплатно саниране на жилищните блокове бе обявена в края на 2014 г., а целта бе именно подобряване на енергийната ефективност. Инициативата постави много въпроси и бързо влезе в т.нар. Черна книга на правителственото разхищение, изготвяна от фондация "Фридрих Науман" още през следващата 2015 г. До онзи момент обновяването на сградите се извършваше по програма "Регионално развитие" за периода 2007 - 2013 г., но с разликата, че 75% от средствата идваха от Брюксел, а останалите 25% се поемаха от самите кандидати.

Според изпълнителния директор на фонд ФЛАГ Надя Данкинова проектите за енергийна ефективност трябва да генерират приходи и по никакъв начин не трябва да бъдат оставени и изкривявани за финансиране изцяло със 100% грант. "За периода на активна дейност от 2009 г. досега инвестирахме повече от 2 млрд. лв. в подкрепа на изпълнението на подобни проекти, защото голяма част от тях имаха нужда от допълващо финансиране. Направихме един груб анализ - в рамките на този обем от нашите инвестиции - защото с тези 2 млрд. лв. са подкрепени проекти за повече от 6 млрд. лв., около 60% са проекти за енергийна ефективност", каза тя в рамките на конференцията Energy and Power.

Освен това експертите на фонда са идентифицирали два сектора, които почти не са засегнати от мерките за енергийни спестявания - общинското здравеопазване в частта му за доболнична помощ, т.е. поликлиниките и общинският сграден фонд, с изключение на образованието.

Какво чакат домакинствата

Един от основните проблеми пред подобряването на енергийната ефективност на жилищата е липсата на информираност, убедени са експертите. Според различни оценки в момента у нас от обновяване се нуждаят над 60 000 многофамилни жилищни сгради и близо 1.2 млн. еднофамилни сгради, а средствата за това няма как да бъдат осигурени само и единствено по различните мерки и програми.

"През последните години управляващите направиха така, че хората не само да не са информирани, а дори да живеят в заблуда и да не осъзнават, че една такава инвестиция има своята финансова жизнеспособност, а освен това е и задължение на всеки от нас като собственик, а не на държавата", каза по време на конференцията на "Капитал" Марков Марков, ръководител на "Econoler България" и водещ експерт на екипа за структуриране на Българския декарбонизационен фонд. По думите му не бива да се пропускат и останалите предимства - комфортна и по-здравословна среда, както и вид застраховка срещу евентуалното поскъпване на енергоносителите. За да може този процес да върви бързо и безпроблемно, държавата трябва да е наясно точно как ще се случи обновяването на домовете, както и да предложи алтернативни начини за финансиране, също и да се възползва от всички инструменти, които ЕС предлага, смятат експертите.

Покривът ти може да печели

Сходни са и плюсовете за бизнеса. "България разполага с огромен потенциал от покриви - на стари заводи, стари предприятия. Дори и да не могат да бъдат присъединени за производство и продажба на електричество, могат да бъдат използвани за собствени нужди, което е една невероятна възможност, в голяма степен неоползотворена към този момент", изтъкна Андрей Рекалов, главен оперативен директор, "КЕР Токи пауър". По думите му има много индивидуални решения.

"За разлика от всяка друга стока, електричеството не може да бъде съхранявано - след като се произведе, то трябва да бъде консумирано веднага или просто се губи", обобщи той и добави, че решението е в батериите за съхранение на енергия, които обаче са скъпи и все още недостатъчно навлезли на пазара. Именно монтирането на собствени ВЕИ с батерии за локално съхранение на енергия бе една от последните отворени мерки по плана за възстановяване, която се движи от Министерството на иновациите и растежа. Срокът за кандидатстване по нея е 15 май, а очакванията са, че интересът към нея ще бъде огромен. Затова и бюджетът от 200 млн. лв. по схемата може да бъде увеличен.

Колкото до Брацигово - това едва ли е единствената община в България, решила да инвестира в развитието на собствени ВЕИ проекти, били те общински или частни. Желанието за енергийна ефективност и независимост обаче я правят малко по-различна и ясно показват очевидното - с чакане на по-добри времена и с помощ някой друг да реши собствените ни проблеми няма да стане.

Все още няма коментари
Нов коментар