🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Целта ни в следващите 5 години е да бъдем лидери в застраховането на ВЕИ централи в ЦИЕ

Делян Илиев, управляващ директор на Renewable Energy Insurance Broker

Делян Илиев, управляващ директор на Renewable Energy Insurance Broker
Делян Илиев, управляващ директор на Renewable Energy Insurance Broker
Делян Илиев, управляващ директор на Renewable Energy Insurance Broker
Делян Илиев, управляващ директор на Renewable Energy Insurance Broker

Визитка

Делян Илиев е управляващ директор на Renewable Energy Insurance Broker. Той е с над 21 години опит в застрахователния бизнес, от които над 11 години специализира в застраховането на ВЕИ проекти в цял свят. Преди да учреди РЕИБ, работи във водещ международен застрахователен брокер до 2011 г., като последно заема позиция Business Development Manager. Съосновател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ). От 2018 г. чрез членството си в Solar Power Europe допринася за развитието на фотоволтаиката като цяло в Европа. Успоредно с това с опита си подкрепя развитието на няколко соларни проекта в България на стартъп компании.

Занимавате се със застраховане на ВЕИ проекти на различни континенти - Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. Промениха ли се и как спецификите на застраховането на тези проекти в Европа и по-специално в България?

- Статистиката ни показва, че допреди две-три години рядко клиенти търсeха застрахователно покритие, което да гарантира количеството електроенергия, която дадена соларна централа ще произведе през годината. След по-широкото навлизане на CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) в индустрията забелязваме повишено търсене на продукта ни "Намален добив" (Reduced Yield Cover). Покритие, което предоставя на инвеститора спокойствие при прогнозирането на паричния поток, предпазва го от евентуални неустойки по договорите му за изкупуване на електроенергия и, не на последно място, гарантира безпроблемното обслужване на задълженията по привлечени средства от кредитни институции.

С какво е по-различен пазарът в страната и промени ли се по някакъв начин таргетирането на клиентите ви в последните години с оглед пандемията и ценовите колебания на свободния пазар на ток?

- С радост мога да споделя, че пандемията не ни се отрази негативно, а напротив, дори постигнахме ръст през последните две години с около 30-45% на всеки 12 месеца. Фотоволтаичната индустрия се разраства всеки ден и независимо че отпаднаха схемите за държавна дотация към производителите на електроенергия от ВЕИ, това не промени курса на сектора. Все по-често застраховаме покривни соларни централи, чиято произведена електроенергия е за собствено потребление.

Отчитате ли по-голям интерес към застраховането на ВЕИ централи от страна на компаниите, чиито проекти вече са в експлоатация?

- Това, което наблюдаваме на пазара, е, че почти всички соларни електроцентрали над 1-2 MWp в експлоатация са застраховани. Но друг интересен факт ни прави впечатление - голяма част от вече изградените фотоволтаични паркове, но все още очакващи присъединяване към мрежата, остават без застрахователно покритие за неопределен период от време. Странно как някои собственици на такива електроцентрали, инвестирали няколко милиона евро, решават само и само защото съоръжението не е влязло в експлоатация, да не го застраховат, да го оставят без защита под влиянието на най-различни природни бедствия - бурен вятър, градушка, пожар, мълния, наводнение и т.н. Именно за този особен период от цикъла на един ФЕЦ ние от РЕИБ имаме застрахователно решение, което бихме споделили с всеки наш потенциален клиент.

Разкажете повече за новите си клиенти, какъв тип компании са те - малки, средни или големи? Кои са предпочитаните от тях услуги?

- Определено през последните две години клиентите ни са разнородни - от малки собственици на централи с капацитет от 15-30 kWp до 200-300 kWp, през средни - 500 kWp - 5 MWp, и големи - над 5 MWp, като най-голямата застрахована с наше посредничество фотоволтаична електроцентрала в България е с мощност 124 MWp, а в съседна Румъния - 154 MWp.

Кой е най-търсеният ви продукт като цяло? Отразяват ли се промените на пазара на търсените от клиентите продукти?

- Продуктите, с които покриваме нуждите на нашите клиенти, са предимно СМР застраховка с допълнително покритие Delay in Start Up и застраховката по време на експлоатация "Всички рискове на соларната централа" в допълнение със "Загуба на доход" и "Намален добив". Както споменах, конюнктурата на всеки пазар оказва влияние и на нуждите на клиентите, респективно застрахователните продукти. Това наложи да намерим решение за електроцентралите, които са изградени, но все още не и присъединени към мрежата. Смятаме, че участието ни като членове на Solar Power Europe, Polish Photovoltaic Association и АПСТЕ помага да установяваме в зародиш всяка нова нужда на инвеститорите и съответно да реагираме първи на пазара с определено застрахователно решение.

По какви нови проекти и продукти работите?

- Рано е да се каже все още, но определено работим по продукт, който да намали както администрацията на определени застраховки, така и да улесни инвеститорите във вземането на решения, касаещи застрахователни покрития.

Какви са целите ви за 2023 г.? А в средносрочен план?

- Както всяка компания, работеща във ВЕИ сектора от години, така и ние се стремим към растеж, увеличение на присъствието ни на пазари като България, Румъния, Полша, Унгария, Северна Македония, което неминуемо би станало факт благодарение на партньорите ни, с които работим - EPC и O&M компании, инвестиционни фондове и застрахователни дружества. Целта ни в следващите пет години е да бъдем лидери в застраховането на ВЕИ централи в ЦИЕ.