ВЕИ бизнесът настоява КЕВР да преразгледа прогнозните цени, след спада на борсата

Фотоволтаичният сектор иска прогнозната пазарна цена да бъде намалена от сегашните 395.67 лв./мВтч до 160-170 лв./мВтч, но това едва ли ще се случи

През последните четири месеца за производителите на слънчев ток цената на организиран борсов пазар е значително под определената от КЕВР прогнозна стойност, изтъкват от бранша. И са сигурни - това може да се промени.
През последните четири месеца за производителите на слънчев ток цената на организиран борсов пазар е значително под определената от КЕВР прогнозна стойност, изтъкват от бранша. И са сигурни - това може да се промени.
През последните четири месеца за производителите на слънчев ток цената на организиран борсов пазар е значително под определената от КЕВР прогнозна стойност, изтъкват от бранша. И са сигурни - това може да се промени.    ©  Надежда Чипева
През последните четири месеца за производителите на слънчев ток цената на организиран борсов пазар е значително под определената от КЕВР прогнозна стойност, изтъкват от бранша. И са сигурни - това може да се промени.    ©  Надежда Чипева
Темата накратко
  • Фотоволтаичната асоциация поиска КЕВР да се възползва от законовата си възможност и да промени прогнозната цена за сектора
  • Тя е основата, на която в момента браншът получава премии по договорите, по които работи
  • КЕВР обаче не намира достатъчно основание за това и едва ли ще вземе подобно решение

Фотоволтаичният бранш призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да преразгледа прогнозните цени на електроенергията, които служат за база при определяне на премиите по дългосрочните договори на ВЕИ централи, които са сключвани в периода 2008-2012 г. Причината е, че през последните месеци цената на тока спадна в пъти спрямо това, което беше миналата есен и реално производителите не получават от пазара толкова приходи, колкото се е прогнозирало.

Темата накратко
  • Фотоволтаичната асоциация поиска КЕВР да се възползва от законовата си възможност и да промени прогнозната цена за сектора
  • Тя е основата, на която в момента браншът получава премии по договорите, по които работи
  • КЕВР обаче не намира достатъчно основание за това и едва ли ще вземе подобно решение

Фотоволтаичният бранш призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да преразгледа прогнозните цени на електроенергията, които служат за база при определяне на премиите по дългосрочните договори на ВЕИ централи, които са сключвани в периода 2008-2012 г. Причината е, че през последните месеци цената на тока спадна в пъти спрямо това, което беше миналата есен и реално производителите не получават от пазара толкова приходи, колкото се е прогнозирало.

В свое становище от Българската фотоволтаична асоциация (БФА) изтъкват, че регулатора може да промени определените премии (но не по-често от веднъж на шест месеца) при положение, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена за базов товар спрямо постигната и прогнозната такава, свързана с борсовия пазар на електрическа енергия. По-конкретно - бизнесът настоява определената на 1 юли 2022 г. от КЕВР прогнозна пазарна цена за фотоволтаиците да бъде намалена от 395.67 лв./мВтч до 160-170 лв./мВтч.

Нормативна възможност за такава промяна е предвидена на две места - както в Закона за енергетиката, така и в наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, става ясно от становището на бизнеса, изпратено до председателя на КЕВР Иван Иванов. Пред "Капитал" обаче експерти на регулатора заявиха, че това няма да се случи, защото средногодишната стойност на електроенергията все още не се е понижила толкова и едва ли това ще стане до 30 юни 2023 г., когато предстои новото определяне на цените по график.

За какво става въпрос?

Като цяло тук става въпрос за централите с дългосрочни договори, подписани преди 2013 г., които получават преференциални цени от държавата за възстановяване на инвестициите, които по онова време бяха много големи. След промени в нормативната база през 2019 г. енергията от тези централи вече не се изкупува от НЕК, а се продава на борсата, като всеки 1 юли КЕВР определя прогнозна цена на тока и според това дава премии на производителите, така че да се достигне първоначалната им преференциална тарифа.

В последните години обаче пазарът е крайно волатилен и прогнозите на КЕВР никак не се сбъдват. На 1 юли 2021 г. например определи прогнозна пазарна цена от 119 лв./мВтч, но в последните три месеца на годината борсовата цена стигна 400 лв./мВтч, което доведе до допълнителни приходите за ВЕИ централите с такива договори, защото въпреки високите пазарни цени те пак получаваха премии.

По тази причина на 1 януари 2022 г. КЕВР промени прогнозната цена и буквално премахна премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 кВ и повече.

Сега обаче сме в точно обратната хипотеза - цените на борсата са под прогнозираните от регулатора.

В становището си от БФА припомнят, че определената на 1 юли 2022 г. от КЕВР прогнозна пазарна цена в размер на 430.94 лв./мВтч (валидна до 30.06.2023 г.). Въз основа на тази цена диференциацията по групи производители в зависимост от енергийния източник е различна - например за централите на слънчева енергия конкретната прогнозна цена е 395.67 лв./мВтч. Но от началото на тази година средната борсова цена реално е около 250 лв./мВтч.

Надолу или не съвсем

"Освен, че цената е по-ниска, стойностите на форуърдните сделки за остатъка от регулаторния период (01.04.2023 - 30.06.2023 г.) показват запазване тенденцията по спад на цените на електрическата енергия", изтъкват още от сектора. А това води до съществена разлика между определената прогнозна цена спрямо постигната и прогнозната такава за оставащия срок от периода.

На пръв поглед сегашната ситуация наистина е неизгодна за ВЕИ производителите с дългосрочни договори и премии. Но експертните оценки на КЕВР сочат друго. Тъй като в случая се работи със средни стойности за целия регулаторен период, сегашното понижение на цените до голяма степен се губи. На практика от 1 юли до сега (25 март) средната борсова цена е около 477 лв./мВтч (през август например цената беше 850 лв/мВтч), което е значително над прогнозната цена на регулатора - 395.67 лв./мВтч конкретно за соларните централи. Дори тенденцията за спад на цените да се запази до лятото, средната стойност за целия регулаторен период пак ще остане около и над 400 лв./мВтч.