🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Profine Energy: Германски стандарт на пазара на зелена енергия в България

Крум Василев, управляващ партньор на "Profine Energy България"

Крум Василев, управляващ партньор на "Profine Energy България", (вляво) и д-р Петър Мрозик - собственик и изпълнителен директор на Profine Group
Крум Василев, управляващ партньор на "Profine Energy България", (вляво) и д-р Петър Мрозик - собственик и изпълнителен директор на Profine Group
Крум Василев, управляващ партньор на "Profine Energy България", (вляво) и д-р Петър Мрозик - собственик и изпълнителен директор на Profine Group
Крум Василев, управляващ партньор на "Profine Energy България", (вляво) и д-р Петър Мрозик - собственик и изпълнителен директор на Profine Group

През 2022 г. "Profine Energy България" подписа Протокол за инвестиционно намерение с Министерство на икономиката и индустрията за изграждането на първия в България плаващ соларен парк на язовир "Огоста".

Г-н Василев, какъв беше пътят на компанията към нейното превръщане в един от основните играчи на пазара за зелена енергия?

Profine Energy GmbH е иновативна компания в областта на възобновяемите енергии. Като дъщерно дружество на Profine Group - една от най-големите световни групи за производство на профили и дограми, известна с марките KBE, Kömmerling и TROCAL, ние сме си поставили за цел да преобразуваме изцяло компаниите от групата към възобновяеми енергийни източници и да развиваме съответните решения и за други бъдещи партньори. За постигането на тази цел заедно с Wirth Gruppe бе създадено съвместното предприятие Profine Energy.

Кое отличава компанията от останалите играчи на пазара?

От една страна, огромният опит на компанията, Wirth Gruppe и нашите партньори с изградени проекти за няколко гигавата на 4 различни континента. От друга, фокусът върху най-иновативните решения в сектора като плаващи фотоволтаични паркове прави нашата дейност изключително значима. Това е технология, която в последните години бързо навлиза в Европа и заема все по-голям процент от проектите в сектора поради значителните ползи, които носи.

Кои от тези новаторски решения можете да развиете в България и защо?

В България има значителен потенциал, свързан с язовир "Огоста" и неговата водна повърхност. Това огромно съоръжение към момента е лишено от икономическа целесъобразност, което прави поддръжката му трудна и го превръща в бреме както за града, така и за страната. Именно затова се насочихме към изграждането на плаваща фотоволтаична централа върху част от нея. Общата инвестиция в този проект може да възлезе на над един милиард евро. Тя включва цялостна оценка на състоянието на язовира, извършване на необходимите инфраструктурни корекции като укрепване на язовирната стена, която е в критично състояние. Освен това е важно да спомена, че етап от проекта би бил и изграждането на завод за плаващи компоненти в Монтана, който ще създаде стотици работни места с постоянна заетост.

Как вашите решения се вписват в общоевропейската политика за зелен преход в България?

Зеленият преход е общоевропейска политика, имаща за цел да ограничи използването на конвенционални източници за производство на енергия и така да се ограничат вредните емисии. Profine Energy е изцяло ориентирана към този подход и ще подпомогне тези процеси в България. Значимо в случая е, че ние не използваме земеделски земи, а част от неоползотворената водна повърхност на язовира.

Основният проблем, свързан с енергията от възобновяеми източници, е нейното съхранение. Как Profine Energy го решава?

Всяка отговорна компания на нашия пазар знае, че въпросът за съхранение на енергията, получена от възобновяеми източници, е почти толкова важен, колкото нейното производство. Дружества от нашата група са на лидерски позиции в областта на батериите за съхранение на възобновяема енергия на пазарите в Германия, Полша, Чехия, Австрия и Унгария. Разработваме решения, които предлагат множество предимства както като допълнение към ФЕЦ, така и като самостоятелни обекти. Опитът ни в тази нова за България сфера ни дава значителни предимства в изграждането и дългосрочното опериране на такъв тип проекти в страната.