🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Слънце за мен, слънце за теб

Законови поправки са на път да отпушат ВЕИ инвестициите за бизнеса и за бита. Стига обаче да бъдат приети

Промените в ЗЕВИ ще дадат шанс за отпушването на редица ВЕИ проекти, които в момента са на етап "изчакване".
Промените в ЗЕВИ ще дадат шанс за отпушването на редица ВЕИ проекти, които в момента са на етап "изчакване".
Промените в ЗЕВИ ще дадат шанс за отпушването на редица ВЕИ проекти, които в момента са на етап "изчакване".    ©  Shutterstock
Промените в ЗЕВИ ще дадат шанс за отпушването на редица ВЕИ проекти, които в момента са на етап "изчакване".    ©  Shutterstock
Темата накратко
  • Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници ще дадат шанс на множество малки и по-големи проекти.
  • Облекчените процедури ще доведат до по-бързото усвояване на средствата от Плана за възстановяване.
  • Енергийните общности и новите проекти ще гарантират по-големи количества електроенергия за борсата, а това ще се отрази на цените.

Знаете ли, че Барселона е първият град, който приема т.нар. наредба за слънчева топлинна енергия, която задължава новите и реновираните сгради да задоволяват 60% от нуждите си за топла вода чрез слънчева енергия? Звучи почти невероятно, но е факт. Примерът е описан в новия практически наръчник за създаване на общностна енергийна система, публикуван от "Грийнпийс България" като един от моделите за това как ВЕИ енергията може да се използва активно от домакинствата. В наръчника е разказана и историята на редица действащи успешни кооперативи в Европа. Например как в началото на ХХ век в италианските Алпи са финансирани няколко енергийни кооператива, работещи с хидроенергия поради отдалечеността на селските райони и липсата на достъп до главната мрежа.

Един от тях е SECAB (Societá Elettrica Cooperativa dell'Alto But), основан през 1911 г. и донесъл много социални ползи като безплатни доставки на електричество, финансови субсидии за благотворителни организации и асоциации, както и безплатни курсове за професионално обучение за млади електротехници. В някои страни развитието на електроенергията включва много кооперативи, например в Дания или в Германия, където фермери и отделни селски общности организират електроразпределение в своя район. Само в Германия например повече от 6000 енергийни кооператива доставят електричество в селските райони. Къде е България? Засега никъде. У нас няма изискване за ВЕИ при новите и реновираните сгради, а енергийните общности все още са добро пожелание, но не и реалност.

Скоро обаче това може да се промени, тъй като наесен депутатите ще разгледат на второ четене Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), в който са регламентирани редица облекчения и промени за новите инсталации. Макар част от текстовете към момента да изглеждат витиевати и не особено конкретни, дебатът по темата тепърва предстои, конкретиката - също.

Нека произвеждаме заедно

Със законопроекта се прави опит за регламентирането на т.нар. енергийни общности, които предвиждат възможност за съдружие между няколко малки производителя на електроенергия от ВЕИ, така че да продават или да споделят излишните количества ток. В момента това не е възможно въпреки интереса към сдружаването и възможностите за продаване на излишното количество ток на борсата.

Според експерти обаче предложените текстове са твърде общи и липсва конкретика. Този "пропуск" може да се отстрани допълнително при дебатите по проекта, а детайлите могат да бъдат регламентирани и в някои от подзаконовите нормативни актове. За да може това (евентуално) да стане по-бързо, от "Грийнпийс" са направили форма за изпращане на еднотипно писмо до членовете на комисията по енергетика "с настояване да поставят интересите на потребителите пред тези на енергодружествата". В него се настоява за облекчени процедури за присъединяване към мрежата и избягване на двойни такси при производство и потребление, както и прилагане на изключенията от необходимостта от лицензия за производство или съхранение на ВЕИ ток за собствена употреба и др.

Обещаваме, че ще е лесно

Голяма част от промените в ЗЕВИ са свързани с облекчаването на процедурите по присъединяване на малките инсталации. За проекти с мощност до 1 MW (покривни и фасадни конструкции) е предвидено съкращаване на сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и начина за присъединяване. Предвижда се те да са от 15 дни до три месеца в зависимост от мощността на съоръжението. За инсталации до 10.8 кВт се предвижда облекчен ред, при който срокът за присъединяване е до 30 дни след издаването на становището. Освен това вече няма да е нужно сключването на предварителен договор за присъединяване, което е допълнително облекчение за инвеститорите.

В проекта е определен и не по-дълъг от 6 месеца срок от датата на заявление пред съответния оператор на електрическата мрежа за извършване на изпитания за доказване, че енергийният обект е завършен. Друга новост е създаването на план за "приоритетни зони" за нови ВЕИ обекти. Той ще бъде съобразен и с националната цел за дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия, потенциала за производство, прогнозите за потреблението на електроенергия и др., а документите за тези ВЕИ проекти ще се задвижват приоритетно в срок до 1 година.

Трудният път

Регламентирането на енергийните общности и изобщо облекченията за новите ВЕИ влязоха за втори път в парламента, след като първия опит за гласуването им се провали в началото на годината. Оправданието бе, че депутатите не са имали достатъчно време, за да го гласуват. Зад "липсата на време" обаче прозираше липса на желание за облекчаването на процедурите за нови инсталации на фона на неприкритото желание за запазване на статуквото и удължаването живота на въглищните централи. Известно протакане има и сега - поправките в ЗЕВИ са бяха гласувани на първо четене още на 31 май и оттогава досега депутатите не успяха да намерят време за гласуването им. Така или иначе промените отново са на дневен ред и този път едва ли ще бъдат отлагани най-малкото поради опасността от налагането на глоби.

България отдавна трябваше да отрази евродирективата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001), като срокът за това изтече още на 30 юни 2021 година. В края на м.г. ЕК уведоми България, че започва процедура по нарушение. Официалната причина за забавянето бе динамичната политическа обстановка, а неофициалната - неглижирането на темата и "различния дневен ред" на обществото. Промените в ЗЕВИ обаче са важни с оглед нуждата от реформирането на сектора и предвид усвояването на средства от Плана за възстановяване, по който в момента има няколко отворени ВЕИ процедури - както за фирмите, така и за бита. Отделно включването на повече мощности ще даде шанс и за увеличаване на количествата търгувана електроенергия на борсата. А това от своя страна би могло да доведе до намаляване на цените.

Белгия - шоколад и ВЕИ общности

Ако асоциирате Белгия единствено с шоколад, голото момченце от фонтана и европарламента, то кралството има още какво да покаже. Например преди около 30-ина години в малко жилище до една стара воденица във фламандското село Ротселар дългогодишният активист Дирк Вансинтян осъзнава, че иска да вдъхне живот на старата воденица. Дирк и неговите съмишленици се запитали: "Ами ако можем отново да я накараме да работи и да произвеждаме енергия с нея?" Така те основават кооператива Ecopower, разказват от "Грийнпийс България". За първи път произвеждат електричество през 90-те години от водната турбина на същата воденица. Днес Дирк живее на същото място, което споделя със семейството и приятелите си. През годините проектът бавно, но сигурно се превръща в голям енергиен кооператив и нарастващото членство помага за инсталирането на нови вятърни турбини и слънчеви панели. В наши дни кооперативът захранва повече от 50 000 домакинства със 100% възобновяема енергия. Ecopower не събира печалбата от своите дейности по енергоснабдяване, а целият излишък се реинвестира в нови проекти за възобновяема енергия и ефективност. Членовете са 60 000, като всеки от тях може да закупи максимум до 20 акции и да има един-един глас в общото събрание. Днес кооперативът доставя приблизително 1.64% от тока за домакинствата във Фландрия и има 23 вятърни турбини, 3 малки водноелектрически инсталации, 1 инсталация за комбинирано производство на енергия и 322 децентрализирани слънчеви фотоволтаични инсталации на покривите на училища, обществени сгради и къщи.

Португалия и Испания - не само вино и зехтин

Португалия и Испания са нещо повече от история, сърф, зехтин и хубаво вино. Именно в тези две държави са съсредоточени едни от успешните примери за енергийни кооперативи и това не е случайно. Слънчевите дни и хубавото време привличат не само туристи, но и дават шанс за фотоволтаиците и перките да работят в полза на гражданите. Затова и португалският кооператив Coopérnico, основан преди 10 години, е повече от успешен. Той използва слънчевата енергия в полза на местната общност. Всичко започва, когато основателят Нуно Брито събира 16 граждани, за да инвестират в малка соларна централа. Сега те имат повече от 1800 членове, които са инвестирали над 1.7 милиона евро в 21 соларни централи с общ пиков капацитет около 1.9 MWp. Техните съседи в Испания не изостават и през 2010 г. 150 граждани основават първия кооператив там - Som Energia, или "Ние сме енергия", пишат в своя наръчник за енергийните общности от "Грийнпийс България". Повечето граждани не могат да си позволят да строят вятърни, водни или слънчеви проекти сами, затова Som Energia предлага възможността да работят заедно в подкрепа на възобновяемата енергия от регионални източници. Организацията с нестопанска цел започва със закупуване на местна зелена енергия, така че членовете да могат да я използват на достъпна цена. Междувременно Som Energia изгражда свои собствени слънчеви инсталации и работи по нови проекти. Целта е да се произведе достатъчно електроенергия, за да се посрещне 100% от потреблението на членовете, които днес са 68 000, т.е. почти колкото Велико Търново.