Автозастраховките осигуряват половината от приходите в бранша

Малък пазар, доминиран от автомобилните застраховки, монопол на ДЗИ в животозастраховането и на чуждестранните компании в презастраховането, растеж на отрасъла с по-висок темп от общия за икономиката - това в общи линии е картината на застрахователния бранш, нарисувана от данните в годишника за 1998 г. на Дирекцията за застрахователния надзор (ДЗН). Макар и позакъсняло, изданието на ведомството е първият (и доста сполучлив) опит за официално и цялостно представяне на сектора.
Макар данните да показват леко съживяване на отрасъла спрямо 1997 г., все още е твърде рано да се говори за доближаване до световните стандарти. В доларово изражение премийният приход на човек от населението е бил 11.89 долара през 1997 г. и 16.08 през миналата година. Това е един от най-ниските показатели за страните от Източна Европа, констатира ДЗН. Брутният премиен приход на застрахователните дружества за миналата година е 233 млрд. лева*, с 41% повече от предходната година. Делът на животозастраховането в общия премиен приход се е увеличил от 10.6% на 12.2%. Съотношението на брутния премиен приход към брутния вътрешен продукт за 1998 г. е 1.08%, а за 1997 г. - 0.97%, докато в развитите страни този показател е между 3 и 13%.

Общото застраховане - три големи и напористи по-малки

При общото застраховане лицензираните 17 дружества получават приходи основно от застраховките на автомобили (виж графиката). Застраховките срещу пожар и природни бедствия отбелязват значителен растеж на премийния приход през изминалата година основно заради ревалоризацията на дълготрайните материали активи в края на 1997 г., в резултат на което бе повишена застрахователната стойност на обектите. Лидери в общото застраховане през миналата година са били ДЗИ, Булстрад и ЗПАД “България” съответно с 27, 22 и 20% пазарен дял. Следват “Витоша”, ”Орел”, “Енергия”, “Бул инс”, “Юпитер”.
Трите най-големи дружества заемат 69% от пазара при 75% през 1997 г., което може да се тълкува като активизиране на по-малките компании.

Животозастраховане - монопол на ДЗИ

Шест акционерни дружества и четири взаимозастрахователни компании си поделят пазара на животозастраховките, като отчитат общ премиен приход за миналата година в размер на 28.3 млрд. лева - с 62% повече от 1997 г. Според ДЗН обаче голямото увеличение се дължи основно на ниската база от 1997 г., когато заради високата инфлация в началото на годината и обедняването на населението интересът към този вид застрахователни продукти с дългосрочен характер намаля драстично. Данните показват, че застраховката “Живот” заема 2/3 от пазара на животозастраховки. Като цяло ДЗН отбелязва, че в този сегмент няма съществени промени - ДЗИ държи монополна позиция със 74.5% от пазара, следват “Феникс” с 9.33% и “България - живот” с 8.12%. Нито едно дружество не отчита някаква по-съществена промяна в пазарната си позиции спрямо 1997 г.

Плащанията нарастват с по-малко от приходите

Брутните изплатени от застрахователите обезщетения през миналата година са 100 млрд. лева, което е с 30% повече спрямо предходната година. Интересното е, че тяхното увеличение е с 10.8 процентни пункта по-малко от увеличението на премийния приход за същия период, което говори за подобряване на показателите на застрахователните дружества при равни други условия.
Най-голям дял и тук имат изплатените обезщетения по застраховки на МПС - 63%. Двайсет и един процента от плащанията са по животозастраховки, което е с 8 процентни пункта повече, отколкото е делът на животозастраховането в общия премиен приход на сектора. Общият брой на сключените животозастраховки е 2.046 млн.

“Енергия” е с 2.3 млрд. печалба, 4 дружества са на загуба

Балансовата печалба в 17-те дружества от общото застраховане (включително “ДЗИ - общо застраховане АД”) е била три млрд. лева през миналата година при 310 млн. през 1997 г. Най-впечатляващи се числата от отчета за приходи и разходи на “Енергия” - 2.29 млрд. лв. печалба. Четири дружества ("Ей Ай Джи България", "Мел инс", "Интерамерикан България" и държавната “Българска агенция за експортно застраховане”) приключват 1998 г. на загуба, като по-значителна в абсолютно изражение е тя само за първото дружество - 310 млн. лева.
Шестте животозастрахователни дружества отчитат 540 млн. лева балансова печалба, при 280 млн. положителен финансов резултат през 1997 г. ДЗИ ЕАД е с 444 млн. печалба, при 116 млн. положителен резултат през 1997 г. ЖЗК “Феникс” е декларирал нулев финансов резултат на миналата година, докато за 1997 г. компанията е отчела 133 млн. печалба.

Презастраховането - зад граница

Пет дружества имат право да извършват презастраховане - общозастрахователните “Ей Ай Джи България”, ЗПАД “България”, “Булстрад”, “ДЗИ общо застраховане” и животозастрахователното “ДЗИ” ЕАД. През 1998 г. 44.7 млрд. лева, или 19% от общия премиен приход е отстъпен на презастрахователи, като 94% от сумата са в полза на чуждестранни компании. Застрахователните дружества са получили от презастрахователите 31.6% комисиони от отстъпените премии. Получените обезщетения от презастрахователите са в размер на 13.5 млрд. лева през годината.

Сто и дванайсет дружества с предмет на дейност застраховане и презастраховане бяха регистрирани в Министерството на финансите преди приемането на новия Закон за застраховането. След като той влезе в сила, 39 компании поискаха лиценз, а Националният съвет по застраховане даде разрешение за извършване на застрахователна дейност на 23 акционерни дружества и четири взаимозастрахователни кооперации. На 12 дружества, сред които “София инс” и “София живот” (двете дружества на Мултигруп), СИК, “БГ План”, “ЗК Левски Спартак” бе отказан лиценз. Разрешение за дейност изобщо не поискаха 67 от занимаващите се до 1997 г. със застраховане дружества, сред които ВИС-2, “Аполо и Болкан”, “7М-живот”, “Корона инс” и т.н. От депозираните 10 заявления за вливане НСЗ благослови осем.
Общата стойност на собствения капитал на лицензираните застрахователни дружества към 31.12.1998 г. е 191 млрд. лева, от които близо 5% са чуждестранни капитали. През 1997 г. общата стойност на собствения капитал е била 75 млрд. лева.

* Всички суми са в стари лева


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се