Застрахователите без лиценз дължат на клиентите си 4.5 млн. лв.

Растежът на застраховането в България е много слаб

Застраховането е бизнес, чието развитие зависи в огромна степен от състоянието на държавата. Както и икономиката, така и застрахователните компании бавно се опитват да догонят европейските стандарти. По всичко личи, че и тази година ситуацията няма да придобие коренен обрат. Този извод се налага както от очакваните показатели на икономиката, така и от законовата рамка, която оставя застрахователите в по-неизгодна позиция, отколкото пенсионноосигурителните дружества.

Пазарът

Противно на всички очаквания, че застраховането ще отбележи сериозен ръст през 2000 г., това не стана. Сравнението на данните от Дирекцията за застрахователен надзор показва, че темпът на прираст на премийния приход на застрахователните компании през миналата година е по-малък, отколкото през 1999 г. През 2000 г. брутният премиен приход е нараснал с 25.1%, докато година по-рано той бе 33.1%. Трябва да се отбележи, че през 1999 г. един процентен пункт прираст е бил равен на 2.3 млн. лв., докато през миналата година той се е равнявал на 3.1 млн. лв. Ако се направи проста сметка, става ясно, че през миналата година прирастът на пазара е само с един милион лева по-голям, отколкото през 1999.
Ако лидерството на компаниите се определя само по премийния им приход през миналата година, водачите са в общи линии традиционните. При общото застраховане и при животозастраховането първото място се пада на ДЗИ. При общото застраховане второто място се пада на ЗПАД “Булстрад”, като разликата в обема на премийния приход между тях и ДЗИ е само от 0.40%. Според застрахователите основната причина за второто място на “Булстрад” за миналата година има валутният компонент на застраховката “Зелена карта”, за която те все още са монополист. Премиите по тази застраховка са фиксирани в долари. Третото място е за “Алианц България”. Изненада за миналата година бе четвъртото място на “Бул инс”, които отчетоха премиен приход от над 50 млн. лв. При животозастраховането след лидера ДЗИ се нареждат “Орел-живот” и “Алианц България”.

Забравените мутри

Интересна е справката на Дирекцията за застрахователен надзор за компаниите, които останаха без лиценз през 1998 г. и съответно преминаха към производства по ликвидация или несъстоятелност. Само от бегъл поглед по имената на длъжниците става ясно, че най-големи задължения имат т.нар. силови застрахователи. От общо останали 4.5 млн. неразплатени сметки с клиенти първенството се държи от “ВИС 2” АД. На тях се падат 30% от общите задължения на застрахователите. А ако към тях прибавим и задълженията на “Планета инс”, под чието име ВИС 2 се опитаха да се прикрият в процеса на лицензиране на застрахователите, то двете дружества притежават над 35% от общите задължения. В листата на “отличниците” попадат и дружествата на Мултигруп - “София инс” и “София-живот”. На тях се падат общо над 23% от задълженията (над един милион лева). Почетното трето място се пада на “Юнион инс”, мутацията на СИК. Те държат 16% от общия размер на задълженията. “Аполо и Болкан” пък остават извън челната тройка с едва 11% от общия размер на задълженията към клиенти.
Според данните на застрахователния надзор към средата на 2001 г. са приключили производствата по ликвидация и несъстоятелност на общо 20 застрахователни дружества без лиценз. Сред тях по-известните са компанията на покойния вече Иво Карамански “Корона инс” АД (според данните на надзора масата на несъстоятелността на компанията се е оказала недостатъчна за изплащането на задълженията към застрахованите лица), “Първа универсална застрахователна компания”, ЗПД “Тексим” АД, ЗК “Ви Веста” АД и др. Според оценката на експертите от застрахователния надзор процесът на ликвидация и несъстоятелност при останалите без лиценз през 1998 г. застрахователи ще приключи в края на следващата година. Общият размер на изплатените обезщетения от неработещите застрахователи възлиза на около 2.6 млн. лв.

Застраховка по-по-най-

Премийният приход в общото застраховане за миналата година възлиза на около 343 млн. лв. Над 55% от тях са реализирани от застраховки на моторни превозни средства - “Каско” и “Гражданска отговорност”. Основните причини са три. Първата е, че българинът има ниска застрахователна култура и познава основно застраховките за коли, втората е, че клиентите са нископлатежоспособни и трудно си позволяват сключването на много на брой застраховки, и третата е фактът, че автомобилният парк се разширява, а и все по-често вече се внасят сравнително нови и съответно по-скъпи автомобили. На второ място по премии са имуществените застраховки, на които се пада близо 25% от премийния приход.
При застраховките “Живот” общият премиен приход е около 44 млн. лв., което представлява само около 12% от размера на премиите в общото застраховане. Най-голям дял през миналата година се пада на обикновената застраховка “Живот” - около 46%, следвана от застраховка “Пенсия” с близо 26% от общия премиен приход на животозастрахователните компании.

Перспективите

Вече няколко години поред най-очакваното събитие на застрахователния пазар е приватизацията на ДЗИ. Това е естествено, като се има предвид, че дружеството държи около 19% от общозастрахователния пазар и около 46% от пазара на застраховки “Живот”. Проблемът е, че към момента няма пряко заявен интерес от страна на стратегически инвеститор. “Ако съдя по развитието на международния пазар, такъв инвеститор няма и да се намери в скоро време”, коментира известен застраховател.
Според данните на застрахователния надзор делът на чуждия капитал на застрахователния пазар в България през 2000 г. е малко над 22%, докато през 1999 г. този дял е бил едва 9.1%. С приватизацията на ДЗИ се очаква този дял да нарасне още.
Експерти в бранша твърдят, че очакваното развитие на животозастрахователния сектор в близките години по всяка вероятност ще се забави. Причината според тях се крие в това, че компаниите от този сектор са в неравнопоставено положение с пенсионноосигурителните дружества. В момента личните вноски за доброволно пенсионно осигуряване се признават изцяло за разход на лицата, докато при вноските за застраховка “Живот” това не е така. “Ако тази тенденция се запази, се опасявам, че пенсионните дружества ще изядат основната част от хляба ни”, коментира застраховател.


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се