Скелетите в гардероба на ЦКБ оживяват

Скелетите в гардероба на ЦКБ оживяват

Бившият шеф Тенчо Тенев уредил кредит на жена си за покупката на хотел в Слънчев бряг

Димитър ПЕЕВ
3478 прочитания

Скрити скелети в гардероба е термин, който идва от английското skeleton in the closet. Според речниците с този израз обикновено се наричат срамни факти, които някой предпочита да пази в дълбока тайна (както не се разгласяват скандалите в едно семейство например).
В банковите среди под скелети в гардероба обикновено се разбират финансовите тайни, които остават невидими при запознаване с официалните баланси и отчети. Най-често се имат предвид скрити договори или ангажименти, поемани от ръководството на банката.
През последните дни скелетите в гардероба на Централна кооперативна банка започнаха да оживяват. Няколко месеца след като държавата се раздели с участието си в ЦКБ, на повърхността започват да изплуват факти и обстоятелства, които със сигурност биха представлявали интерес за прокуратурата. По един от тези пазени в тайна казуси вече се оформя и шумен скандал, тъй като освен ЦКБ в случая са оказват преплетени и интересите на Българо-американската кредитна банка (БАКБ).
Зад оформящата се тежка съдебна битка между двете банки стои кредит, с който преди две години Грозданка Тенева, съпруга на бившия шеф на ЦКБ Тенчо Тенев, успява да си купи хотел на Слънчев бряг. Според приключила наскоро ревизия от ЦКС сделката е била осъществена чрез триъгълна схема, в която е участвала и лозаро-винарската кооперация “Гъмза”.

Как се купува хотел на Слънчев бряг

Грозданка Тенева е известно име в бизнессредите. Бивш служител в управление “Външни финанси” на Министерството на финансите, впоследствие тя беше един от първите изпълнителни директори на бившия приватизационен фонд “Мултигруп елит”. По същото време в надзорния съвет на фонда участваха шефовете на Мултигруп Илия Павлов, Радослав Ненов и Иван Колев. Впоследствие приватизационният фонд на “Мулти” беше преименуван в “Ем Джи елит холдинг”, а Грозданка Тенева напусна поста изпълнителен директор. От този момент нейното име не фигурира в нито една от структурите на групировката.
Преди две години Грозданка Тенева започва собствен бизнес в туристическия бранш. Тя кандидатства за покупката на хотел “Балкан”, обявен за продажба като обособена част от “Слънчев бряг” АД. Сделката се осъществява от Министерството на икономиката чрез преговори с потенциални купувачи. За победител в приватизационната процедура е обявена фирмата “Актива приват” ЕООД. Според съдебните регистри фирмата е 100% собственост на “Магна - Г” ЕООД, чийто едноличен собственик е Грозданка Тенева. Двете дружества са регистрирани на един и същ адрес и телефон в София.
Офертата на Тенева е за 870 000 долара, които е следвало да бъдат платени в деня на подписване на договора. Тъй като фирмата й не разполага с парите, налага се тегленето на банков кредит. Най-лесно е това да стане с кредит от ЦКБ, където по същото време Тенчо Тенев е изпълнителен директор. Отпускането на такъв заем обаче би довело до нарушение на ограниченията за експозиции към свързани лица, тъй като сумата надхвърля 10% от собствения капитал на ЦКБ.
Решението на проблема е в осъществената триъгълна схема. При нея източникът на средствата пак е ЦКБ, но се използва дружество-посредник, което получава сумата и на свой ред я отпуска под формата на заем на “Актива приват”.

Посредникът в схемата

е винарската кооперация в Сухиндол. По същото време ЛВК “Гъмза” вече е сериозен длъжник на ЦКБ. Освен към кооперативната банка винпромът има натрупани огромни задължения към още дузина банки и свои доставчици. Най-голям кредитор на предприятието обаче е ЦКБ вероятно поради факта, че двете институции се управляват на “кооперативен” принцип.
Шефовете им, изглежда, дълго време са намирали общ език, което се потвърждава от факта, че голяма част от кредитния портфейл на банката се формира от заеми за ЛВК “Гъмза”. Така се стига до идеята винарското предприятие да посредничи при финансирането на приватизационната сделка за съпругата на Тенчо Тенев. За шефовете на винпрома също е добре дошла подобна схема, тъй като им осигурява възможност да бавят връщането на получените преди това лоши кредити.
В края на декември 1999 г. ЦКБ отпуска целеви кредит в размер на 1 900 000 лева на ЛВК “Гъмза” - Сухиндол. Според договора с парите винпромът е трябвало да финансира доставката на машини за винарската промишленост. Като обезпечение предприятието залага в полза на ЦКБ линия за бутилиране на вина, други материални активи и наливни вина от реколта ’99. Общата стойност на заложеното обезпечение е 5 187 772 лева.
Вместо да послужат за доставка на оборудване, парите от целевия кредит още същия ден са преведени на фирмата на Грозданка Тенева, констатира ревизията. Това става чрез дъщерното дружество “Ловико Росина” АД, в което винарската кооперация държи 90.7% от акциите. Шеф на ЛВК “Гъмза” и на дъщерното й дружество е един и същ човек - Трифон Драгиев. По този начин се стига до ситуацията винпромът в Сухиндол да бъде

Едновременно длъжник и кредитор

Допреди години винарската кооперация изхранваше не само целия Сухиндол, но и региона. В най-добрите си години предприятието осигурява над 3000 работни места. Шефът на кооперацията и свързаните с нея дъщерни дружества Трифон Драгиев е нещо като местен феодал. Влиянието му сред местната администрация е огромно, разказват местните хора. От няколко години обаче финансовото състояние на винпрома драстично се влошава. В момента ЛВК “Гъмза” има над 20 млн. лева дългове към банки и доставчици. В тази ситуация е, меко казано, странно, че управляваното от Трифон Драгиев дружество решава да финансира приватизационна сделка.
При внасянето на предложението за разглеждане в съвета на директорите на “Ловико Росина” Трифон Драгиев посочва като аргумент фактът, че “фирмата е свързана с банковите среди”, което според него “може да спомогне за ползването на кредити от банките при по-добри условия”. Не е ясно каква връзка има между “Актива приват” и банковите среди. Освен, разбира се, фактът, че собственичката на фирмата е съпруга на тогавашния изпълнителен директор на ЦКБ.
Условията по заема, отпуснат на “Актива приват”, са, меко казано, облекчени. Според договора за заем сумата от 1 900 000 лева е отпусната за пет години. Договорът не предвижда изплащането на лихви. Вместо това има предвидени възнаграждения, които “Ловико Росина” би трябвало да получава всяка година срещу рекламна дейност по популяризирането на хотел “Балкан”, извършвана от представителствата на ЛВК “Гъмза” в страната и чужбина. Освен това “Ловико Росина” се задължава да извършва пазарни проучвания в областта на туристическите услуги и да осигурява клиенти на хотела срещу възнаграждение.
Задълженията на “Актива приват” са далеч по-малко. Дружеството се ангажира да изкупува преимуществено хранителни продукти, вино и алкохолни напитки от Сухиндол за заведенията, намиращи се на територията на хотела. Като обезпечение по получения кредит “Актива приват” поема ангажимент да учреди специален залог върху дяловете си от предприятието, но такъв не е бил извършен, установява ревизията по-късно.

Констатациите на ревизионния акт

Тристранната схема, чрез която ЦКБ е финансирала покупката на хотела в Слънчев бряг, е целяла да се заобиколи Закона за банките. По този начин е избегнато директното отпускане на кредит за свързани лица, гласи една от констатациите на акта за начет на Трифон Драгиев, изготвен от ревизорите на Централния кооперативен съюз. Лихвите по заема са били оформени като услуга за рекламиране на хотела. Според ревизорите Трифон Драгиев е превишил правата си, като е заложил значително имущество на кооперацията. Освен това шефът на “Ловико Росина” е обвинен, че с отпускането на заема е лишил дружеството от оборотни средства.
Разбира се, както при всеки спор, и тук има обратна версия. В дадените писмени обяснения Трифон Драгиев обявява акта за начет за нищожен поради липсата на правно основание за издаването му. Според него служителите на ЦКС на са притежавали нужната компетентност, за да изготвят проверката.
Констатациите от ревизията се оспорват и от Грозданка Тенева. Тя е посочила, че кооперативният съюз няма право да ревизира “Ловико Росина”, тъй като това е акционерно дружество, а не кооперация. Пред репортер на “Капитал” г-жа Тенева заяви, че ще заведе иск срещу ЦКС заради клеветническите обвинения, отразени в акта за начет, който е бил връчен в прокуратурата. Шефката на “Актива приват” не пожела да отговори пред касетофон на въпросите на вестника, свързани с получения от нея заем, и обеща официален коментар след седмица.
Неофициално Грозданка Тенева заяви, че многократно е предлагала на “Ловико Росина” да учреди ипотека върху хотела, но шефовете на дружеството не са пожелали това. Според нея по заема са били платени около 400 000 лева лихви, независимо че в първоначалния договор такива не са предвидени. По думите на г-жа Тенева заемът за хотела е бил поискан от “Ловико Росина”, защото отпускането на кредит от банка щяло да отнеме повече време и това е щяло да попречи на приватизационната сделка. Впоследствие тя е изтеглила нормален банков кредит и е погасила задълженията си към фирмата на Трифон Драгиев. Именно с погасяването на заема е свързан и

Конфликтът с БАКБ

Известно е, че през миналата година ЦКБ беше овладяна от “Химимпорт” и група офшорни фирми, контролирани от варненската групировка ТИМ. След като придобиха и държавния дял в банката, собствениците на “Хим-импорт” се заеха със събирането на всички лоши кредити, наследени от предишното ръководство. Една от първите стъпки беше налагането на контрол в мениджмънта на “Гъмза” - Сухиндол, тъй като кооперацията е практически най-големият длъжник на ЦКБ.
По настояване на банката в края на октомври върху хотела в Слънчев бряг беше наложен запор. Обезпечителната мярка беше свързана с намерението на банката да заведе иск срещу “Актива приват”, която по това време все още беше длъжник на “Ловико Росина”. Скритата цел на наложения запор е била да се спре евентуалната продажба на хотела.
Малко след това обаче шефовете на ЦКБ откриват с изненада, че запорът е вдигнат от съда по изрична молба на Трифон Драгиев. Оказва се, че още в края на миналата година хотелът е продаден на Българо-американската кредитна банка. Това е станало под формата на цесия, като вместо плащане на пари е извършено прихващане. Вместо да връща дълговете си към БАКБ, шефът на винпрома Трифон Драгиев е прехвърлил вземането на “Ловико Росина” от фирмата на Грозданка Тенева заедно със самия хотел.
Сделката е изгодна и за двете страни. На практика БАКБ заменя едно съмнително вземане от дружество с огромни дългове (като винпрома в Сухиндол) с вземане от фирмата на Грозданка Тенева, по което има ликвидно обезпечение (хотела в Слънчев бряг). Така дори и да не си получи парите, банката ще може да се удовлетвори от хотела. За самата Грозданка Тенева сделката е шанс да се откъсне от опеката на тимаджии. Разбира се, много по-добре е да дължиш пари на банка, отколкото твой кредитор да е силова групировка със славата на ТИМ.
Остава да се види дали новите собственици на ЦКБ ще се задоволят с подобна развръзка. През седмицата от банката заявиха пред “Капитал”, че са твърдо решени да водят съдебна битка за разваляне на сключената цесия, тъй като с нея са били нарушени интересите на вложителите и акционерите.

Скрити скелети в гардероба е термин, който идва от английското skeleton in the closet. Според речниците с този израз обикновено се наричат срамни факти, които някой предпочита да пази в дълбока тайна (както не се разгласяват скандалите в едно семейство например).
В банковите среди под скелети в гардероба обикновено се разбират финансовите тайни, които остават невидими при запознаване с официалните баланси и отчети. Най-често се имат предвид скрити договори или ангажименти, поемани от ръководството на банката.
През последните дни скелетите в гардероба на Централна кооперативна банка започнаха да оживяват. Няколко месеца след като държавата се раздели с участието си в ЦКБ, на повърхността започват да изплуват факти и обстоятелства, които със сигурност биха представлявали интерес за прокуратурата. По един от тези пазени в тайна казуси вече се оформя и шумен скандал, тъй като освен ЦКБ в случая са оказват преплетени и интересите на Българо-американската кредитна банка (БАКБ).
Зад оформящата се тежка съдебна битка между двете банки стои кредит, с който преди две години Грозданка Тенева, съпруга на бившия шеф на ЦКБ Тенчо Тенев, успява да си купи хотел на Слънчев бряг. Според приключила наскоро ревизия от ЦКС сделката е била осъществена чрез триъгълна схема, в която е участвала и лозаро-винарската кооперация “Гъмза”.

Как се купува хотел на Слънчев бряг

Грозданка Тенева е известно име в бизнессредите. Бивш служител в управление “Външни финанси” на Министерството на финансите, впоследствие тя беше един от първите изпълнителни директори на бившия приватизационен фонд “Мултигруп елит”. По същото време в надзорния съвет на фонда участваха шефовете на Мултигруп Илия Павлов, Радослав Ненов и Иван Колев. Впоследствие приватизационният фонд на “Мулти” беше преименуван в “Ем Джи елит холдинг”, а Грозданка Тенева напусна поста изпълнителен директор. От този момент нейното име не фигурира в нито една от структурите на групировката.
Преди две години Грозданка Тенева започва собствен бизнес в туристическия бранш. Тя кандидатства за покупката на хотел “Балкан”, обявен за продажба като обособена част от “Слънчев бряг” АД. Сделката се осъществява от Министерството на икономиката чрез преговори с потенциални купувачи. За победител в приватизационната процедура е обявена фирмата “Актива приват” ЕООД. Според съдебните регистри фирмата е 100% собственост на “Магна - Г” ЕООД, чийто едноличен собственик е Грозданка Тенева. Двете дружества са регистрирани на един и същ адрес и телефон в София.
Офертата на Тенева е за 870 000 долара, които е следвало да бъдат платени в деня на подписване на договора. Тъй като фирмата й не разполага с парите, налага се тегленето на банков кредит. Най-лесно е това да стане с кредит от ЦКБ, където по същото време Тенчо Тенев е изпълнителен директор. Отпускането на такъв заем обаче би довело до нарушение на ограниченията за експозиции към свързани лица, тъй като сумата надхвърля 10% от собствения капитал на ЦКБ.
Решението на проблема е в осъществената триъгълна схема. При нея източникът на средствата пак е ЦКБ, но се използва дружество-посредник, което получава сумата и на свой ред я отпуска под формата на заем на “Актива приват”.

Посредникът в схемата

е винарската кооперация в Сухиндол. По същото време ЛВК “Гъмза” вече е сериозен длъжник на ЦКБ. Освен към кооперативната банка винпромът има натрупани огромни задължения към още дузина банки и свои доставчици. Най-голям кредитор на предприятието обаче е ЦКБ вероятно поради факта, че двете институции се управляват на “кооперативен” принцип.
Шефовете им, изглежда, дълго време са намирали общ език, което се потвърждава от факта, че голяма част от кредитния портфейл на банката се формира от заеми за ЛВК “Гъмза”. Така се стига до идеята винарското предприятие да посредничи при финансирането на приватизационната сделка за съпругата на Тенчо Тенев. За шефовете на винпрома също е добре дошла подобна схема, тъй като им осигурява възможност да бавят връщането на получените преди това лоши кредити.
В края на декември 1999 г. ЦКБ отпуска целеви кредит в размер на 1 900 000 лева на ЛВК “Гъмза” - Сухиндол. Според договора с парите винпромът е трябвало да финансира доставката на машини за винарската промишленост. Като обезпечение предприятието залага в полза на ЦКБ линия за бутилиране на вина, други материални активи и наливни вина от реколта ’99. Общата стойност на заложеното обезпечение е 5 187 772 лева.
Вместо да послужат за доставка на оборудване, парите от целевия кредит още същия ден са преведени на фирмата на Грозданка Тенева, констатира ревизията. Това става чрез дъщерното дружество “Ловико Росина” АД, в което винарската кооперация държи 90.7% от акциите. Шеф на ЛВК “Гъмза” и на дъщерното й дружество е един и същ човек - Трифон Драгиев. По този начин се стига до ситуацията винпромът в Сухиндол да бъде

Едновременно длъжник и кредитор

Допреди години винарската кооперация изхранваше не само целия Сухиндол, но и региона. В най-добрите си години предприятието осигурява над 3000 работни места. Шефът на кооперацията и свързаните с нея дъщерни дружества Трифон Драгиев е нещо като местен феодал. Влиянието му сред местната администрация е огромно, разказват местните хора. От няколко години обаче финансовото състояние на винпрома драстично се влошава. В момента ЛВК “Гъмза” има над 20 млн. лева дългове към банки и доставчици. В тази ситуация е, меко казано, странно, че управляваното от Трифон Драгиев дружество решава да финансира приватизационна сделка.
При внасянето на предложението за разглеждане в съвета на директорите на “Ловико Росина” Трифон Драгиев посочва като аргумент фактът, че “фирмата е свързана с банковите среди”, което според него “може да спомогне за ползването на кредити от банките при по-добри условия”. Не е ясно каква връзка има между “Актива приват” и банковите среди. Освен, разбира се, фактът, че собственичката на фирмата е съпруга на тогавашния изпълнителен директор на ЦКБ.
Условията по заема, отпуснат на “Актива приват”, са, меко казано, облекчени. Според договора за заем сумата от 1 900 000 лева е отпусната за пет години. Договорът не предвижда изплащането на лихви. Вместо това има предвидени възнаграждения, които “Ловико Росина” би трябвало да получава всяка година срещу рекламна дейност по популяризирането на хотел “Балкан”, извършвана от представителствата на ЛВК “Гъмза” в страната и чужбина. Освен това “Ловико Росина” се задължава да извършва пазарни проучвания в областта на туристическите услуги и да осигурява клиенти на хотела срещу възнаграждение.
Задълженията на “Актива приват” са далеч по-малко. Дружеството се ангажира да изкупува преимуществено хранителни продукти, вино и алкохолни напитки от Сухиндол за заведенията, намиращи се на територията на хотела. Като обезпечение по получения кредит “Актива приват” поема ангажимент да учреди специален залог върху дяловете си от предприятието, но такъв не е бил извършен, установява ревизията по-късно.

Констатациите на ревизионния акт

Тристранната схема, чрез която ЦКБ е финансирала покупката на хотела в Слънчев бряг, е целяла да се заобиколи Закона за банките. По този начин е избегнато директното отпускане на кредит за свързани лица, гласи една от констатациите на акта за начет на Трифон Драгиев, изготвен от ревизорите на Централния кооперативен съюз. Лихвите по заема са били оформени като услуга за рекламиране на хотела. Според ревизорите Трифон Драгиев е превишил правата си, като е заложил значително имущество на кооперацията. Освен това шефът на “Ловико Росина” е обвинен, че с отпускането на заема е лишил дружеството от оборотни средства.
Разбира се, както при всеки спор, и тук има обратна версия. В дадените писмени обяснения Трифон Драгиев обявява акта за начет за нищожен поради липсата на правно основание за издаването му. Според него служителите на ЦКС на са притежавали нужната компетентност, за да изготвят проверката.
Констатациите от ревизията се оспорват и от Грозданка Тенева. Тя е посочила, че кооперативният съюз няма право да ревизира “Ловико Росина”, тъй като това е акционерно дружество, а не кооперация. Пред репортер на “Капитал” г-жа Тенева заяви, че ще заведе иск срещу ЦКС заради клеветническите обвинения, отразени в акта за начет, който е бил връчен в прокуратурата. Шефката на “Актива приват” не пожела да отговори пред касетофон на въпросите на вестника, свързани с получения от нея заем, и обеща официален коментар след седмица.
Неофициално Грозданка Тенева заяви, че многократно е предлагала на “Ловико Росина” да учреди ипотека върху хотела, но шефовете на дружеството не са пожелали това. Според нея по заема са били платени около 400 000 лева лихви, независимо че в първоначалния договор такива не са предвидени. По думите на г-жа Тенева заемът за хотела е бил поискан от “Ловико Росина”, защото отпускането на кредит от банка щяло да отнеме повече време и това е щяло да попречи на приватизационната сделка. Впоследствие тя е изтеглила нормален банков кредит и е погасила задълженията си към фирмата на Трифон Драгиев. Именно с погасяването на заема е свързан и

Конфликтът с БАКБ

Известно е, че през миналата година ЦКБ беше овладяна от “Химимпорт” и група офшорни фирми, контролирани от варненската групировка ТИМ. След като придобиха и държавния дял в банката, собствениците на “Хим-импорт” се заеха със събирането на всички лоши кредити, наследени от предишното ръководство. Една от първите стъпки беше налагането на контрол в мениджмънта на “Гъмза” - Сухиндол, тъй като кооперацията е практически най-големият длъжник на ЦКБ.
По настояване на банката в края на октомври върху хотела в Слънчев бряг беше наложен запор. Обезпечителната мярка беше свързана с намерението на банката да заведе иск срещу “Актива приват”, която по това време все още беше длъжник на “Ловико Росина”. Скритата цел на наложения запор е била да се спре евентуалната продажба на хотела.
Малко след това обаче шефовете на ЦКБ откриват с изненада, че запорът е вдигнат от съда по изрична молба на Трифон Драгиев. Оказва се, че още в края на миналата година хотелът е продаден на Българо-американската кредитна банка. Това е станало под формата на цесия, като вместо плащане на пари е извършено прихващане. Вместо да връща дълговете си към БАКБ, шефът на винпрома Трифон Драгиев е прехвърлил вземането на “Ловико Росина” от фирмата на Грозданка Тенева заедно със самия хотел.
Сделката е изгодна и за двете страни. На практика БАКБ заменя едно съмнително вземане от дружество с огромни дългове (като винпрома в Сухиндол) с вземане от фирмата на Грозданка Тенева, по което има ликвидно обезпечение (хотела в Слънчев бряг). Така дори и да не си получи парите, банката ще може да се удовлетвори от хотела. За самата Грозданка Тенева сделката е шанс да се откъсне от опеката на тимаджии. Разбира се, много по-добре е да дължиш пари на банка, отколкото твой кредитор да е силова групировка със славата на ТИМ.
Остава да се види дали новите собственици на ЦКБ ще се задоволят с подобна развръзка. През седмицата от банката заявиха пред “Капитал”, че са твърдо решени да водят съдебна битка за разваляне на сключената цесия, тъй като с нея са били нарушени интересите на вложителите и акционерите.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • ИЗМАМЕН

    Незнам през коя година и кои и как е давал пари за купуването на хотел БАЛКАН СЛЪНЧЕВ БРЯГ хо със сигурност знам какво представлява госпожа ТЕНЕВА и сие.Тези хора притежават хотл Балкан и го управляват.По точно казано какво преставлява г-жаа Тенева незнам.Но за сметка на това знам как управляват хотела и работещите за тях люде.Явих се на интевю за главен готвач,преди да е почнчл активнич туристически сезон питахме се разпитвахме се,и се договорихме.Само че така се получи .....договорките си ги изпълнявах само аз.Като всеки човек изпълняващ тази длъжност гл.готвач аз нося някаква отговорност като например да се съхраняват продуктите в опеделените за това места,да се организира работния процес в кухнята,и ред други неща,все важни и неотложни.Но ето на практика как се работи там.Първо има само един работещ фризер и два не добре работещи хладилници,става въпрос че в хотела има около 200 туристи и те се хранят по няколко пъти на ден.Поръчват се продукти които трябва да се сготвят и да се съхраняват,само че с тази хладилна база които е в час знае за какво иде реч.Второ аспиратора на кухнята не е работил може би от поне 2години. Само 1 кебапче да изпечеш на скарата и там става невероятна пушилка,и като се има на предвид че там се работи по 12 и повече часове на ден не ме питаите как се издържа.Трето а бе може ли в активен туристически сезон да храниш толкова хора и в кухнята да имаш само 2ма готвача.Изобщо ако някяде има кухненски ад,то едно от местата е точно там в кухнята на ресторанта на хотел Балкан сл.бряг.Другия важен момент които споделям е ,че въпроса със заплащането не стои добре по точно начина на плащане.Не може братко да бачкаш като изоглавен и да получиш първите си пари на 45я ден от започването си.Не може да нямаш право на аванс и посточнно да търсиш от кого да вземаш пари на заем докато получиш уж голямата си заплата.Ако някои някога прочете този коментар,и е достатъчно светнат в материята ще знае точно какво съм написал и за какво става на въпрос.Такаааа ако пък някои отговорен човек имам предвид инспектори или други такива зовящи се попаднат на коментара могат да отидат на място и да се уверят а пък може да вземат нещата в свои ръце .................


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход