Денят на страшния MiFID

Денят на страшния MiFID

Революционна директива ще промени финансовите пазари в евросъюза през ноември

Николай СТОЯНОВ
2064 прочитания

Готовност

13 процента от инвестиционните фирми в Европейския съюз считат, че подготовката им за въвеждането на MiFID на 1 ноември върви по план.

Големите промени

- Отпада напълно монополът на БФБ. Освен че вече от Нова година могат да се създават и други борси, вече сделки могат да се сключват и извънборсово, а също и чрез многостранни системи за търговия (МСТ).

- Създава се възможност за посредниците да правят свои "микроборси" под формата на МСТ,?а също и да търгуват извънборсово като "систематични участници".

- Отпада частично монополът на Централния депозитар.?Въпреки че проектозаконът дава възможност на регулирания пазар да избира система за сетълмент, се запазва задължителното регистриране на книжата и сделките в Централния депозитар.

Всички трябва да спазват закона. Включително и държавите.

България и още 23 страни - членки на Европейския съюз, обаче явно бяха позабравили това, поне що се отнася до задължението им да въведат в законодателството си европейската директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) до 31 януари 2007 г. Заканата на Европейската комисия за глоби като че ли пораздвижи нещата и едноименният законопроект бързо мина на първо четене в българския парламент. Санкцията обаче е малък проблем, сравнен с неподготвеността на участниците на пазара, които продължават да чакат неизвестно кой да им обясни какво да правят.

С регулация към общ пазар MiFID е революция в инвестиционния свят, която в различна степен засяга всички участници на пазара. Основната цел на директивата е да се създаде един паневропейски пазар на финансови услуги, който действа при хармонизирани правила (виж графиката). Идеята е брокер от която и да било европейска страна да може безпрепятствено да сключва сделки в рамките на целия съюз и по този начин да се стигне до заветното "свободно движение на капитали". Анализ на Европейската комисия показва, че създаването на интегриран пазар само на акциите и облигациите (без да се включват всички други финансови инструменти) ще има значителен ефект и разходите за набиране на капитал ще намалеят с 0.5%.

Повечето ефекти, които се очаква да произведе MiFID, са следствие от засилената конкуренция. На практика отпадат монополите на борсите, като вече сделки с книжа на публични компании ще могат да се сключват и извън регулиран пазар, а също така големите банки и финансови къщи ще имат възможност да създават един вид собствени микроборси под формата на многостранни системи за търговия, създадени от инвестиционни посредници. Самите брокери също ще се изправят пред засилена конкуренция от колегите си във всички други страни членки, пожелали да оперират на техния пазар. И досега това беше разрешено, но различните местни закони реално спъваха сделките в чужди държави.

Всичко това може да поставя проблеми пред институциите на пазара, но се очаква да постигне реалната цел на директивата - положителен ефект за инвеститорите. Техният интерес е поставен в центъра на внимание на европейския законодател. MiFID предвижда ново, доста по-високо ниво на защита на инвеститора. На брокерите са вменени редица задължения, започващи от консултацията на техните клиенти и стигащи до грижата за изпълнението при най-добри условия на поръчките им.

По света и у нас

Отзивите във финансовите среди в Европа по въпроса са като цяло доста положителни, като опасенията на брокерите са свързани по-скоро с кратките срокове, пред които са изправени. Вече отлагана веднъж, директивата трябваше да бъде въведена в националните законодателства на страните членки до 31 януари 2007 г., но към тази дата единствено Великобритания и Румъния се справиха, а малко по-късно към тях се присъединиха и Ирландия, Белгия и Литва. Германия, Франция и Словакия обявиха, че ще са готови през май. Всички останали страни заявяват срокове до ноември, но няколко от тях вече дават да се разбере, че това не е реалистично и може въобще да не успеят да приемат нужните закони до влизането в сила на директивата.

Еврокомисарят по вътрешния пазар Чарли Макрийви нееднократно призова държавите да изпълняват задълженията си. "Повечето страни ще закъснеят с въвеждането (на MiFID), което ще остави на фирмите малко време да въведат промените в дейността си. Изпратих писма на министрите на финансите, за да привлека вниманието им към сериозността на ситуацията. Освен това сме предприели наказателни мерки към страните, които закъсняват", подчертава той. Друг евентуален проблем според него е възможността националните регулатори да добавят елементи от себе си, което до голяма степен може да неутрализира ефекта от предлаганите единни правила.

Сред закъсняващите е и България. Законът за пазарите на финансови инструменти, който трябва да въведе текстовете на директивата в българското законодателство, е внесен от Комисията за финансов надзор (КФН) в Министерството на финансите още в края на миналата година, но беше одобрен от Министерския съвет чак на 2 април, като през този период са водени интензивни дискусии между институциите и представители на Европейската комисия. "Законът вече е приет на първо четене от Народното събрание, като се надяваме до края на юни да бъде гласуван и на второ четене. Така до ноември, когато MiFID влиза в сила, остава няколкомесечен период, който смятаме, че е достатъчен, и се надяваме да бъде оползотворен максимално за подготовка", заяви за "Капитал" председателят на комисията Апостол Апостолов.

От регулатора заявиха още, че е важно подзаконовата нормативна база (наредбите по закона и в частност новата регулация на изискванията към инвестиционните посредници) да бъде разработен и приет в кратки срокове след приемане на новия закон. Затова вече е започнала предварителната подготовка по изработването им, като те ще бъдат съгласувани със съответните заинтересувани организации, чието активно отношение ще е ключово. "Друга наша инициатива е организирането на серия семинари за посредниците, където ще бъдат обсъдени всички аспекти на новото законодателство", добави Апостолов.

Адвокат Ивана Близнакова от адвокатско дружество "Точева и Мандажиева" счита, че българският проектозакон като цяло пресъздава директивите и регламента. "Те целят унификация на пазара на финансовите инструменти и затова е почти невъзможно да се съобразяват някакви особености на конкретен национален пазар. Не мисля, че след като отделните страни членки въведат в националното си законодателство директивите, ще се получи някаква дехармонизация", коментира тя.

Дяволът е в детайлите

Потенциалните проблеми обаче проличават не от общата картина, която вещае перфектно функциониращ общоевропейски пазар, а при поглед отблизо. MiFID поставя пред брокерите необходимостта да осигуряват на своите клиенти най-добро изпълнение на сделките, което означава сравняване на различни борсови и извънборсови котировки. "Концепцията като цяло е смислена и в интерес на всички, но не мисля, че трябва да се дефинира и налага чрез закон. Според мен тя трябва да бъде естествено следствие от добрата корпоративна политика и конкурентна среда. "Добрите" инвестиционни посредници така или иначе спазват тази концепция и се стремят към най-добрите резултати за клиента", коментира Близнакова. Освен това сериозно се завишават изискванията към съхранението на информация за сделките.

Съобразяването с MiFID ще принуди брокерските фирми да направят сериозни инвестиции в технологии, и то в доста кратък период. Предварителните изчисления за евросъюза са за разход от порядъка 7.5-10 млрд. евро. Във Великобритания очакванията са тяхната сума да надмине 1 млрд. британски лири, като големите инвестиционни банки ще трябва да заделят по над 10 млн. британски лири. Естествено за малките играчи, каквито са и българските посредници, сумите ще са много по-скромни, но разходите пак може да се окажат непосилни за някои. Още повече че големите инвестиционни банки реално могат да се възползват от възможностите за трансгранична търговия, които директивата дава, докато за опериращите само на местния пазар брокерски фирми тази инвестиция трудно ще се изплати.

Наред с финансовите и технологичните трудности на посредниците се вменяват още доста грижи за клиентите им, които включват категоризацията им и преценката им за това доколко даден инструмент е подходящ за тях. Сериозни изисквания има и за даваните от специалстите консултации, като според текста на директивата дори "селективното предоставяне на информация може да се третира като съвет".

Повечето брокери признават, че не са готови за предизвикателствата, които поставя пред тях законът. Това обаче едва ли е изненада, след като проучвания показват, че дори в европейски мащаб едва 13% от компаниите в бранша се считат за подготвени.

Някои от българските посредници изтъкват, че промените в законодателството вече толкова са зачестили и чакат да видят окончателния вариант, преди да предприемат нещо конкретно. "Каквито и инвестиции да се искат от нас, ще ги направим, защото искаме да останем в този бизнес", каза Николай Майстер, изпълнителен директор на "Интеркапитал маркетс". "Считам, че въвеждането на тези директиви ще доведе до консолидация на пазара, като смятам, че по-малките посредници няма да могат да се справят. Просто няма да бъде икономически изгодно за тях да поддържат лиценза си - да инвестират в софтуерни програми, да назначават персонал", прогнозира адвокат Близнакова.

"В КФН сме наясно, че със закона се въвеждат нови концепции, нови изисквания и към дейността на посредниците и фондовия пазар очакваме активна позиция от страна на професионалната общност в процеса на въвеждането и прилагането на новите законови изисквания. Винаги сме били отворени за диалог, а и разчитаме на все по-ясното и осъзнато налагане на принципа на саморегулация в професионалната общност", счита Апостолов.

Българска фондова борса също може да се окаже под натиск от закона, въпреки че тя не е в центъра на промените. С отпадането на нейния монопол може една голяма част от сделките да спре да минава през нея. Първите "заподозрени" са блоковите сделки, които така или иначе са предварително уговорени между страните и те нормално биха си спестили борсовите такси. Нищо обаче не пречи на посредниците да се възползват от възможностите, давани от директивата, и да направят собствени системи за търговия. От борсата коментираха, че се изчаква приемането на закона в окончателния му вариант, преди да се предприемат конкретни действия.

Освен за санкциите от самата Европейска комисия Макрийви предупреди, че страните, забавили въвеждането на европейското законодателство, могат да бъдат съдени и от граждани. Според адвокат Близнакова такава възможност има, но случаите са трудно доказуеми и трябва да се позовават на конкретни причинени вреди. България може и да се размине с подобни дела, след като индикациите са, че директивата все пак ще бъде отразена в българското законодателство преди влизането й в сила. Остава обаче опасността за посредниците, които също могат да бъдат съдени от свои клиенти. Дори и да не искат да се възползват от възможностите на MiFID, брокерите ще трябва поне да се запознаят с него и юристите им да се постараят да създадат максимална защита.

Готовност

13 процента от инвестиционните фирми в Европейския съюз считат, че подготовката им за въвеждането на MiFID на 1 ноември върви по план.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  Avatar :-|
  Томба

  Да, вече БФБ София няма да е монополист, а ще има много МСТ! Най-после движението на капитали в рамките на ЕС ще бъде облекчено и България като място с много изгодни проекти за инвестиране ще привлича ПЧИ, голяма работа, че дефицитът по текущата сметка ще расте. И Витоша ще стане модерен ски курорт, достоен домакин за зимните олимпийски игри! А в Разложката долина ще има повече жилища от Северозападна България от времето преди втория мост, част от трасето Кавала-София-Данциг!

 • 2
  Avatar :-|
  анализатор

  Томба , ако се майтапиш добре ама ако сериозно го мислиш ... .Докато не изпращят някоя банка няма да се оправят нещата.Те от лакомия се самозабравиха и им трябва мощен шамар отвън.Иначе ще повлекат целия финансов сектор към пропаста.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход