Технофонд за изгряващи компании

NEVEQ ще инвестира 22.5 млн. евро във високотехнологични дружества

Търсим да финансираме гении във високотехнологичния сектор, които да работят в гараж.

Този призив вече може да идва не само от мениджърите на фондовете за рискови инвестиции в Силиконовата долина, но и от представители на новосъздадения български аналог. От няколко седмици в страната вече работи първият фонд, специализиран във финансиране на малки и средни компании от ИТ сектора - NEVEQ. Създателите му ще търсят местния аналог на Google или Skype, т.е. оригинална идея, която да може да пробие и в чужбина.

"Лесно" придобиване

Първото финансиране от 3 млн. долара фондът е отпуснал на "Лесно България". Порталът за самолетни билети lessno.com е учреден през 2004 г. от четирима българи, които са завършили университети в САЩ и Западна Европа. В началото проектът е насочен основно към американския и европейския пазар, като сайтът търси най-изгодните самолетни билети. "В края на лятото на 2006 г. решихме да търсим за партньор рисков фонд, защото се нуждаехме от финансиране. Не искахме да разкриваме много информация, затова се свързахме само с 2-3 инвеститора. Избрахме NEVEQ, защото говорихме на един език - имаше доверие и видяхме компетентност", разказва Асен Василев, който е един от създателите на портала.

В търсене на инвеститори

Фондовете за дялове инвестиране в България могат да бъдат преброени на пръсти (ако се изключат тези, специализирани само в недвижими имоти). Най-активни напоследък са тези на Global Finance, Equest и Soravia. Общото между тях е, че финансирането им е осигурено основно от чужденци, а набраните средства се насочват за придобиване на дялове в български компании. За разлика от тях NEVEQ (съкращение от New Europe Venture Equity - в превод "Рисков капитал за Нова Европа") е идея на български бизнесмени и менид­жъри, които сами са успели да привлекат нужните фондове и са решили да ги насочат само в една област - информационните технологии.

Идеята се ражда в началото на миналата година. "В началото групата ни беше по-разширена, но накрая останахме трима - Константин Петров, Иво Евгениев и аз", разказва един от тримата управляващи партньори Павел Езекиев. След като решили, че в България има много налични проекти в ИТ сектора, които са жадни за свеж капитал, те направили презентации (road-show) в Калифорния. При разговорите успели да привлекат американския фонд Tennenbaum Capital Partners, който осигурил близо 40% от първоначално набрания капитал на NEVEQ (22.5 млн. евро). "Второто голямо завоевание беше Европейската банка за възстановяване и развитие, която даде 20% от финансирането. И тримата партньори вече имахме опит с банката", разказва Езекиев. Неговият е по линия на общи проекти с оглавяваната от него допреди дни Дойчебанк - България. Иво Евгениев е бил в ръководството на фонда за рискови инвестиции ЕСМ (където ЕБВР отпусна финансирането), а Константин Петров е сред създателите на "Орбител", които получиха финансиране от ЕСМ и после заедно препродадоха компанията на дъщерно дружество на "Дойче телеком".

Третият голям привлечен участник във фонда е швейцарска семейна династия. Присъствието й води и други инвеститори от същата държава и така швейцарското участие се увеличава до 20%. В NEVEQ има и малко австрийско и българско участие. "Българите са 4-5 успешни бизнесмени, всеки от които е номер 1 в индустрията, в която работи", казва Павел Езекиев, но пази имената им в тайна. Дялове имат и тримата мениджъри на фонда.

Мишените

Във фокуса на фонда са както вече създадени ИТ компании, така и проекти на ниво идея - основно от сферата на софтуера. "Търсим компании със собствени разработки, а не такива, които работят на ишлеме за чужбина. Проектът трябва да е уникален и да има потенциал да се конкурира на международния пазар", обясняват мениджърите. Този тип компании трудно намират банково финансиране, защото нямат активи и затова растежът им често се подпомага от фондове за рискови инвестиции или бизнес ангели (частни лица, които инвестират свободните си средства в чужди проекти).

Специфичното за инвестициите в компании от сектора на информационните технологии е, че предприемачите са изключително чувствителни за това пред кого ще разкрият идеята си, защото проектът им много лесно може да бъде откраднат, обяснява Константин Петров. Според мениджърите на NEVEQ техният достъп до такива проекти за разлика например от чуждите фондове е по-голям, защото имат история в страната и много хора ги познават.

Управляващите партньори на фонда вече са разгледали над 30 потенциални сделки, като близо десет от тях са оценени като подходящи. Факт е и първата сделка, а още две са пред подписване.