Борба с вятърничави проекти
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Борба с вятърничави проекти

Shutterstock

Борба с вятърничави проекти

Как верижно несвършената работа от оценители, одитори и регулатори доведе до опасен борсов прецедент и проверка от ДАНС

Николай Стоянов
8174 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Финансовата система доста прилича на електрическа мрежа - по цялото трасе има много бушони, които защитават крайните потребители. Така, ако нещо изгърми, дори и някой от предпазителите да не сработи, другите ще се задействат.

В случая с "Енергони" изглежда, че всички защитни механизми на българския финансов пазар отказаха. Малката, никому неизвестна и по ирония именно енергийна компания без нито един реализиран проект е на път да се превърне в борсов гигант с капитал 547 млн. лв. благодарение на апорт на съмнително оценен патент. А компанията вече заявява планове за скорошно увеличение на капитала до 1 млрд. лв. и оценява акциите си като "инструмент за привличане на 5 млрд. евро".

За да се стигне дотам, се минава през поредица от оценители, които в рамките на няколко години повишават стойността на притежаваното изобретение няколко десетки пъти, през поредица одитори, които не виждат сериозен проблем то да се превърне в капитал, и през финансовия регулатор - Комисията за финансов надзор (КФН), която на база на всичко това не намери аргументи да спре мегаувеличението и върна топката назад към оценители и одитори. А историята вече е попаднала и в полезрението на ДАНС. Сега да опитаме да разплетем кълбото от начало.

Независимите оценители

"Енергони" се появява на фондовата борса през в средата на 2009 г. То беше просто едно от плеядата новосъздадени дружества с гръцки капитали, които излязоха на пазара с малък капитал от по няколкостотин хиляди лева и амбиции за големи проекти. И "Енергони" още през есента на същата година обяви намерение за сливане с две други компании, с което капиталът му да се увеличи от 250 хил. лв. до 547 млн. лв.

Скъпоценният патент

Притежаваният от "Енергони" патент №64239 от българското патентно ведомство представлява "метод за изграждане на вятърна електроцентрала" и се различава от традиционния по това, че предвижда строежа на генератори във високопланински, а не в равнинни условия. Регистрираното през 2004 г. изобретение по идея трябва да спести изграждането на метеорологична обсерватория, тъй като такива има по планинските върхове, и дългогодишни измервания,. Освен това се изтъква, че така няма да има отрицателно влияние върху екологията и сигурността и няма да се отнемат обработваеми и пасищни селскостопански площи. Експерти, до които "Капитал" се допита още по време на планираното сливане, изразиха съмнение доколко само по себе си това представлява изобретение, а освен това и определиха заложените параметри при оценката на бъдещите приходи от използването на патента като нереалистични.

Двете други компании са "Роял ресортс" и прясно създаденото й дъщерно дружество "Роял инвестмънт". От учредяването си "Роял ресортс" не извършва почти никаква дейност, а единственият му актив е патент за "метод за изграждане на вятърна електроцентрала" (виж карето). Когато той първоначално влиза в активите на дружеството през 2006 г., е оценен на 9 млн. лв. През 2007 г. той е преоценен на 80 млн. лв. и апортиран в капитала на "Роял ресортс". През 2009 г. е направена нова оценка, която показва, че стойността на патента е нараснала на 547 млн. лв.

Основни акционери:

Димитриос Айвалиотис - 43.3%

Михаил Георгопападакос - 28.5%

Маккап холдинг - 11.7%

Обяснението за раздуващата се оценка на самото "Енергони" е проста. Тя беше дадена в приложението за енергетика на в. "Пари" от 31 май в рекламно каре, оформено като редакционно съдържание и подписано от журналист в медията. "Първата оценка на актива е направена на база бъдещо производство от изграждане на вятърен парк с мощност от 60 MW, а след това стигнахме постепенно до 2271 MW обща мощност", обяснява Михаил Георгопападакос. Не става ясно обаче как евентуалното бъдеще ползване на един актив може да е единствен фактор за определяне на цената му, както и докъде може да стигне цената на патента, ако се планират още по-големи инвестиции. Още повече че използваните разчети биха били верни само ако ветрогенераторите на "Енергони" са 3.5 пъти по-производителни от тези в Североизточното Черноморие - един от най-ветровитите райони в България. Само за съпоставка - най-големият вятърен парк в България в момента е с капацитет 156 MW, a мощността на работещите в момента два блока на АЕЦ "Козлодуй" е 2000 MW.

"Енергони" предвижда в средносрочен план да започне изграждането на няколко, а не един, ветроенергийни парка с общ капацитет от над 2000 MW. Ние считаме, че в рамките на потенциала на България за изграждане на ветроенергийни мощности ще можем да изпълним тази своя цел", казаха от "Енергони", като обаче дадоха уклончиви отговори на въпросите дали за тях има нужните терени и лицензи. "Считаме, че оценката на патента ни е реалистична и това ще бъде категорично доказано на един по-късен етап след пълната реализация на бизнес плана на дружеството. Оценката е извършена от три вещи лица, определени от съда", обясниха още от компанията.

В неформалните разговори с представители на "Енергони" те говореха за "нашата" оценка, въпреки че по същество тя е направена от вещи лица. Първите две експертизи са назначени от Софийския градски съд, а последната - от Агенцията по вписванията, тъй като междувременно фирмените регистри са пренесени към нея. И както "Енергони" съвсем правилно изтъква в писмо до КФН, с което "Капитал" разполага, оценките са правени от вещи лица с нужната квалификация и назначени от компетентните органи. Поради някакво грандиозно съвпадение и трите пъти сред избраните оценители попада едно и също лице - Любомир Цветков. При опитите ни да се свържем с него той не отговаряше на мобилния си телефон, посочен в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ). От КФН са се допитали за мнение до КНОБ, която по принцип трябва да регулира дейността на оценителите, на 2 февруари 2010 г. Месеци по-късно обаче оттам не са излезли със становище и не отговориха на пратените по мейл въпроси на "Капитал" до редакционното приключване на броя. "По случая "Енергони" КФН сътрудничи с различни държавни органи. На поставените на 28.10.2009 г. от КФН до Патентното ведомство въпроси, касаещи оценката на патента, ведомството посочва, че въпросът е извън компетентността му", обясниха от регулатора.

Независимите одитори

Сама по себе си една неясна оценка на активи е немалък проблем. Той обаче става на квадрат, когато милионите левове изведнъж се превърнат в капитал и всичко това получава одобрението на одитори. "Роял ресортс" се опитва да увеличи капитала си до размера на преоценката, но получава отказ от Агенцията по вписванията, тъй като активът вече е част от капитала. Решението е обжалвано в Софийския градски съд, който се произнася в полза на агенцията, а впоследствие и последната инстанция - Софийският апелативен съд, потвърждава решението на предходната инстанция.

Това обаче е без значение, защото, докато тече процедурата, "Роял ресортс" предприема нова стратегия. Компанията си създава еднолично дъщерно дружество - "Роял инвестмънт", и апортира внезапно поскъпналия патент в него. Така се получава изцяло нова компания с капитал 547 млн. лв. и се взема решение двете непублични дружества да се влеят в публичното "Енергони". Балансите и на трите дружества са одитирани от различни независими одитори и на тази база се изготвя договорът за вливане. За целта е нает инвестиционният посредник "Бенчмарк" (който обслужва и излизането на "Енергони" на борсата), за да изготви обосновка за определяне на справедливата стойност на акциите на трите дружества. От посредника обясниха за "Капитал", че застават твърдо зад използваната от тях методика, но не носят отговорност за истинността на отчетите. "Изготвената обосновка е базирана на предоставените одитирани междинни финансови отчети на дружествата към 30.09.2009 г. За да бъде изяснена ролята на "Бенчмарк" в процеса [...], бихме искали още веднъж да подчертаем, че "Бенчмарк" не изготвя оценка – тя е изготвена от назначени от Търговския регистър вещи лица. На база на тази оценка "Енергони" си е съставило финансови отчети, които впоследствие са били заверени от одитори. Одитираните отчети са предоставени на "Бенчмарк", а "Бенчмарк", използвайки данните от тези отчети, е изготвил обосновка за справедлива цена на акциите", обясниха от "Бенчмарк".

Размножаващия се патент

Енергони има две дъщерни дружества - "Олпауер България" (с капитал 7.8 млн. лв.) и "Електрон-България" (с капитал 4.7 млн. лв.). Капиталът и на двете дружества в формиран почти изцяло от лицензи за ползване на патента на "Енергони" за изграждане на вятърна електроцентрала. Към момента те, както и самото "Енергони" не извършват дейност и нямат други активи.

Впоследствие и встъпителният баланс на новото "Енергони", получено в резултат на сливането, е одитиран от трима одитори. Така общо пет одитора поставят подписите си под различните счетоводни документи, съпътстващи вливането. Без забележки. На теория те са регулирани от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, но според информацията на сайта й от създаването й през юли 2008 г. досега тя няма наложени наказания, а само препоръки.

Въпреки това КФН се усъмнява в стойността на патента и капитала на "Енергони" и настоява за мнение от по-реномиран одитор и след конкурс избира "Ърнст и Янг одит". Оттам излизат с "отказ от изразяване на мнение", което от "Енергони" беше изтълкувано като не толкова отрицателно становище, тъй като одитът не е установил, че отчетът не дава вярна и честна представа за финансовото му състояние. КФН обаче изисква и допълнителни пояснения от одитора, от които става ясно, че според тях има недостатъци и пропуски  в оценителския доклад. Защо обаче това не е било достатъчно за одиторите да излязат с категорично мнение, не е ясно. От "Ърнст и Янг" отказаха да се обосноват с мотива, че политиката им е да не коментират конкретни одити.

Независимият регулатор

Всичко това остави казуса в ръцете на последния бушон по веригата - Комисията за финансов надзор. При тази ситуация обаче регулаторът не намери аргументи да се намеси категорично и първо одобри вливането, а впоследствие и вписа увеличението на капитала на "Енергони". Според източници на "Капитал" обаче на експертно ниво в комисията са били подготвени доклади, които са обосновавали възможността регулаторът да спре вливането, но ръководството му не се е съобразило с това.

Все пак след това комисията спря от борсова търговия дружество и изиска от "Енергони" одитиран встъпителен баланс и допълнителната обосновка. "В процеса по вливането комисията няма какво да направи - не може да оспори оценка на вещи лица или да изиска нова оценка", обясни Ралица Агайн, зам.-председател на КФН, отговарящ за инвестиционната дейност. "Ние регулираме публичните дружества. Единственият възможен подход е това, което сме предприели - да се изиска допълнителна обосновка или преоценка на активите на вече публичното дружеството", добави тя.

КФН обаче, изглежда, е имала и допълнително основание да е внимателна с казуса и да не прибързва. Според два източника от надзора регулаторът си е сътрудничил и с ДАНС, които са проверявали както конкретния случай, така и акционери в компанията. В ДАНС в момента се намира бившата Агенция за финансово разузнаване, която се занимава с предотвратяване на прането на пари.

Това обаче остава скрито и в последните седмици "Енергони" премина в активна PR кампания. Дружеството обяснява, че не е поискало и лев от инвеститори, и умело оставя впечатлението, че КФН е единствената пречка пред реализирането на мащабните й проекти, като, ако търговията с акциите му бъде възстановена, само в рамките на 90 дни ще изгради соларен парк. Същевременно в писма до регулатора "Енергони" изтъква, че заради действията му търпи загуби. А зад кулисите акционери на дружеството лобират сред членове на КФН. Един от акционерите чрез "Маккап холдинг" е Максим Димов - бивш депутат от ДПС, финансов консултант на НДСВ и с общи бизнес интереси в миналото с фигури от БСП. Именно това са трите партии, договорили сегашния състав на КФН в края на съвместното си управление.

Съвсем скоро предстоят персонални промени в КФН и това е едно от вероятните обяснения за активизацията на "Енергони". Може би това ще е един от първите тестове за новото ръководство на комисията, което обаче едва ли ще има много по-голям успех, ако другите регулатори по финансовата верига продължават да бездействат и сред оценители и одитори продължава да цари чувството за безнаказаност.

Финансовата система доста прилича на електрическа мрежа - по цялото трасе има много бушони, които защитават крайните потребители. Така, ако нещо изгърми, дори и някой от предпазителите да не сработи, другите ще се задействат.

В случая с "Енергони" изглежда, че всички защитни механизми на българския финансов пазар отказаха. Малката, никому неизвестна и по ирония именно енергийна компания без нито един реализиран проект е на път да се превърне в борсов гигант с капитал 547 млн. лв. благодарение на апорт на съмнително оценен патент. А компанията вече заявява планове за скорошно увеличение на капитала до 1 млрд. лв. и оценява акциите си като "инструмент за привличане на 5 млрд. евро".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

11 коментара
 • 1
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  КапитализЪм котета,у капитализЪм, правило № 2 на капитализЪма: Винаги има балами с повече пари от акъла им, десто трябва да им се приберат за по полезни начинания, за това е и борсата да преточи парите на бавните в "мисълта" към "пъргавите и комбинативните", справка знаете кой вече писах по въпроса.....
  Е ЕНЕНРГОНИ не е от калибъра на ЕНРОН но и България не е САЩ, не трябва да сме много амбициозни.....

 • 2
  stoyanovstarshi avatar :-|
  Стоянов-Старши

  Във финансовите пазари трябва да има/остане поне малък елемент на естествен отбор. Капитал/Дневник, Чавдар Първанов и Николай Стоянов са си свършили чудесно работата - предупредили са всеки, който е достатъчно интелигентен да гугъл-не "Енергони" (първият хит е статията на Дневник), че дружеството смърди до небесата. Оттук нататък всеки, който е достатъчно глупав да купува след като е прочел, или още повече без да е прочел, заслужава да си загуби парите.

  Както е казал Томас Тъсър, глупакът и неговите пари бързо се разделят. Не е работа на КФН да пречи на тази раздяла, след като предупреждението е на десетина клавиша разстояние...

 • 3
  cinik avatar :-|
  cinik

  "Защо обаче това не е било достатъчно за одиторите да излязат с категорично мнение, не е ясно. "
  >>> по същата причина, по която Муди'с държи на фалиралата Гърция инвестиционен рейнтинг АА-. И те са мамини душици златни, и те се радват на някой лев, залепен на челото

 • 4
  cinik avatar :-|
  cinik

  ПС. Има неща, които се решават с общ човешки разум. Така и не разбрах, какво е станало с двете алтернативни експертизи. При толкова пари на карта, ще поръчат и една от чужбина. Ха да видим, дали Макс Планк институт ще се измъкне по същия начин. Този бушон Пламен Цветков може да е всякакъв - примерно наркозависм, закъсал за пари. Примерно с алтернативна сексуална ориентация, с което сега го изнудват. Не може всеки да си измие ръцете, че е спазил процедурата. Отсега ще ви кажа следващите привърженици на "стриктната процедура": това ще са директорите на пенсионни фондове, дялови фондове, взаимни фондове и пр. Онея щом са успели да подковат Ърнест енд Янг, със сигурно са шибнали по 3 пачки в челото на доста от тях. И после ще кажат "Ама то уставът на нашия фонд ме задължава, да инвестираме поне 10% от набраната сума в акции на дружеството с най-голяма капитализация на БФБ". И като им звъннете за интервю, ще си изключват телефоните като Пламен Цветков

 • 5
  darthsidius avatar :-|
  darthsidius

  Това ли е сега новата врътка,търговия с патенти и надценка на дружества,ако беше българска фирмата нямаше да ме хване толкова яд.

 • 6
  haralampi avatar :-|
  haralampi

  Надали някой ще инвестира в тази компания, извън мажоритарите. Но вероятно ще се изперат едни пари. По това, което чувам, за съжаление, не е първата на БФБ. Дано поне се вдигне малко шум, че да проверят и нея, и останалите от "плеядата новосъздадени малки компании с гръцки капитали".

 • 7
  k_ avatar :-|
  k_

  До коментар [#6] от "haralampi":
  нищо няма да се пере и никой няма да инвестира. Далаверата е правят всички в момента които се занимават с ВЕИ, като раздуват разходите от там калкулират скъпа цена, която ти идва на такива отворковци като теб и Стянов-Старши с общия микс в сметката ви за тока, дето ще я плащате вие и децата ви следващите 20-30години.
  Гърците просто са прекалили малко от лакомия, та стана засечка.

 • 8
  apollo avatar :-|
  apollo

  То и Остап Бендер "разви" голяма дейност с фирмата си "Рога и копита" /справка"Златния телец" от Илф и Петров/,но странното в случая е поведението на българските контролни , одитиращи и регулиращи органи.
  Вещи лица/оценители/-оценяват,одитори и инвестиционни консултанти-потвърждават,КФН - ще узаконява и накрая акционерите ще купуват
  "вятър".
  Съветвам авторите да се обърнат към Комисията по етика към КНОБ,да
  провери "оценката".
  Основен проблем на съдебната ни система е и нивото на компетентност
  и почтенност на тъй-наречените вещи лица.

 • 9
  gantry avatar :-|
  gantry

  Не мога да разбера арогатните мнения на Стоянов и някои други. Представете си един добър хирург, който печели повече от колкото харчи и е решел да спестява по нов начин, като инвестира на борсата. Там парите му потъват в подобна на Енергони фирма. Това нямаше да се случи ако КФН си бяха свършили работата, такава алтернатива за инвестиция въобще не би съществувала.
  Ама, той не знае ли? - Еми, не знае, нали е херург! Ако някой от вас отиде на операция при същия този хирург трябва ли да е наясно с всичко, което той върши?
  БФБ трябва да бъде регулирана от държавните органи, така че да бъде относително безопасна за обикновения инвеститор. А, за "боклучавите акции" трябва да има съвсем отделен пазар.

 • 10
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  До коментар [#9] от "gantry": добрите хихурзи не спестяват на борсата, на борсата се спекулира и се прибират паретата на лапни шараните...
  Спекулата по определение е законна дейност, но не е прилична..... справка ЕНРОН.... САЩ, те там от борси разбират....
  За да си добър хихург трябва да имаш обща култура и един минимум от знания, едно от които е горното...
  Въобще добрите хора спетяват в добри банки, например ДСК или Булбанк, а не в ценни книжа на борсата....
  както и добрите момичета не ходят по тъмното около Патриарха, Хемус или Халите.....


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.