Стоян Мавродиев: Ще придвижим до край разкриването на действителните собственици
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стоян Мавродиев: Ще придвижим до край разкриването на действителните собственици

Стоян Мавродиев: Ще придвижим до край разкриването на действителните собственици

Татяна Пунчева
6504 прочитания

© Георги Кожухаров


Профил:

В средата на лятото съставът на Комисията за финансов надзор (КФН) беше сменен преждевременно и начело на институцията застана Стоян Мавродиев. Преди избора му той беше член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, депутат и заместник-председател на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм. Той беше единият от вносителите на промените в закона за КФН, чрез които преждевременно беше сменен предишният и състав. От 1991 до 1996 г. е правен и данъчен консултант в Price Waterhouse (България), а по-късно е основател и управляващ съдружник в "Юнайтед консултинг", която е със сходен предмет на дейност.

На какъв етап са стратегиите за развитие за всеки от основните сектори в полето на работа на комисията?

- И в трите управления се изготвиха проектопрограми, както бяхме обещали до края на септември. Те отразяват виждането на КФН за предстоящите мерки, които трябва да се предприемат с цел развитие на пазарите и въвеждане на по-добри регулаторни механизми. Искам да отбележа, че тези три документа са "отворени", ние ги споделихме с браншовите асоциации, с всички заинтересувани лица и в момента може да се каже, че тече процедура по съгласуване. Тоест от браншовете постъпват идеи и предложения по въпросните проекти, които ние разглеждаме и след ново обсъждане ще се спрем на най-конструктивните решения. Целта е да се изготвят стратегически документи, в които да се набележат най-важните неща от законодателна, регулаторна и пазарна гледна точка, които трябва да се предприемат от нас като надзор и от дружествата като бизнес субекти, за да се подобри развитието и на трите пазара.

Доколко компаниите в трите сектора са стабилни?

- Кризата доста лошо се отрази и на трите бранша в национален и световен аспект. За съжаление данните за шестмесечието на тази година по отношение на капиталовия пазар сочат, че търговията с финансови инструменти на БФБ е спаднала с близо 50% и продължава да отчита понижение на оборота, като през първото полугодие на регулирания пазар са сключени сделки за около 247 млн. лв., докато за съпоставимия период на миналата година сумата е била около 493 млн. лв. Ликвидността на борсата намалява, като активността на инвеститорите остава слаба, съответно това се отразява и на самите компании.

В застрахователния бранш също се забелязват редица проблеми. През първото шестмесечие на 2010 г. в общото застраховане се отчита спад в премийния приход, който е резултат основно от спада при автомобилните застраховки. Въпреки това като цяло общозастрахователният сектор приключва периода с положителен технически и финансов резултат в сравнение с предходната година. Показателите за развитието на животозастрахователния пазар и доброволното здравно осигуряване за същия период са положителни и показват, че като цяло финансовото състояние на компаниите е стабилно. Всички дружества от сектора покриват изискванията за платежоспособност.

Може да се каже, че нещата са по-оптимистични на българския осигурителен пазар, защото в момента се отчита висока ликвидност. Всяко от деветте дружества превишава определения в закона минимален размер на собствен капитал от 2.5 млн. лв., като повечето от тях значително са надхвърлили този минимум. Допълнителните пенсионни фондове също се развиват стабилно. След регистрираната отрицателна доходност през 2008 г., през 2009 г. е постигнатата положителна доходност от 7-8%., в резултат на което част от загубите на българските пенсионни фондове бяха възстановени. Тенденцията на положителна доходност се запазва и през 2010 г. Към 30 юни 2010 г. в пенсионните фондове са съсредоточени близо 3.5 млрд. лв. нетни активи, които продължават да нарастват. Само за първото полугодие на 2010 г. ръстът на нетните активи на пенсионните фондове е 9.22%.

Една от най-важните промени в Закона за КФН от юни насам е изваждането на светло на собствеността на поднадзорните лица. Имаше краен срок всички от тях да подадат информация в комисията, който изтече в средата на септември. Към момента колко от поднадзорните са изпълнили изискването? Кога можем да очакваме комисията за започне да публикува публично информацията?

- Както знаете, спазвайки законоустановения срок, през август КФН прие образец на декларация във връзка с изискването за обявяване на действителните собственици на съответните поднадзорни лица. Това задължение засяга застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери, здравните дружества, дружествата за допълнително социално осигуряване, регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества. Посочените лица бяха длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на промените да декларират действителните собственици, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от капитала на съответното дружество. Този срок изтече в средата на септември и в момента в трите управления се обработват постъпилите данни. Най-големите отличници в това отношение са деветте пенсионни дружества, тъй като всичките в определения срок са предоставили списъци за действителните собственици и декларации с информация за тях. В застрахователния бранш 88% са подали информацията. При брокерите нещата са по-зле, тъй като от 350 застрахователни брокери около 120 не са подали изисканата информация.

В областта на капиталовия пазар 85% от всичките дружества са декларирали реалните си собственици, докато здравноосигурителните дружества са разкрили реалните си собственици на 90% .

Срещу лицата, които не са подали в срок необходимата информация, започва процедура по налагане на принудителна административна мярка, а при неизпълнение на тази процедура ще се пристъпи към прилагане на административна санкции. Ние сме решили докрай да придвижим този процес. В момента тече проверка на постъпилите документи за достоверността на съдържащите се в тях данни. Ако установим несъответствия в декларираните данни, ще изпращаме писма за отстраняване на некоректно подадената информация. Дружествата съответно разполагат със срок, не по-дълъг от един месец, за подаване на допълнителните данни. След приключването на проверката на всички компании ще бъде изготвен регистър, който ще е публичен.

Важен акцент в изменения закон беше и защитата на потребителите. Какви са резултатите до момента от отделянето на специално звено в комисията за целта? Има ли вече предначертан план за действие как да се подобри защитата на потребителите?

- Защитата на потребителите залегна не само като важен акцент в закона, но и в стратегията и приоритетите на новия състав на КФН, тъй като за тази дейност, която има широко обществено значение, отговаря един от членовете на комисията. Изгражда се специализирано звено, което да работи за защитата на потребителите, свързано с изготвянето на по-мащабен и амбициозен план за действие в тази насока. На първо място, ще се обнови интернет сайтът на комисията, така че да бъде по-потребителски ориентиран. Към цялостната пазарна информация по сектори сайтът ще предоставя възможност за специализирани разрези на тази информация, които ще са особено полезни на професионалните потребители. Ще има предупреждения и препоръки по определени казуси, това ще бъде изключително полезно за хората, които се сблъскват с аналогични казуси, защото те ще знаят какви са най-препоръчителните действия и какви права имат.

Имаме намерение да се възстанови и кол-центърът, който е много важен за разясняване на правата на потребителите. По телефона гражданите ще получава информация във връзка с личен техен въпрос в областта на капиталовия, осигурителния и застрахователния пазар. Това е изключително необходимо за разрешаване проблемите на гражданите, и то не общо, а персонално.

Предвид спецификата на финансовия сектор, най-добрата защита, която можем да предложим на потребителите, е повишаване на финансовата грамотност на населението, поради което сме разработили план за образователни инициативи. Моята лична амбиция като председател е да водя дейността на комисията към постепенно усъвършенстване на надзорната дейност, което в крайна сметка да доведе до един модерен риск базиран надзор. Модернизирането на надзорната институция в България в съответствие с всички световни тенденции и европейски препоръки е от решаващо значение, тъй като това ще подобри работата на надзора, а оттук и ще създаде по-добра среда за развитие на поднадзорните лица. В резултат на това неизбежно ще расте и качеството на услугите, които потребителите получават.

Проведе ли се първото заседание на съвета по финансова стабилност, както е записано в закона? Как виждате вие работата му предвид сложната икономическа обстановка?

- Още не се е провело първото заседание на съвета по финансова стабилност. Организацията и свикването на този съвет е в прерогативите на министъра на финансите.

Последните няколко дни се забелязаха няколко проверки по поднадзорни лица. Как вървят плановите проверки?

- В момента и в трите сектора се извършват планови проверки и такива, инициирани в резултат на регистрирани проблеми при осъществявания дистанционен надзор или в резултат на получен сигнал в управлението. В капиталовия пазар са извършени планови проверки на три дружества със специална инвестиционна цел и на три управляващи дружества. При проверките не са установени административни нарушения, а са отправени препоръки с оглед оптимизиране на дейността на проверените лица.

В застраховането в момента се провеждат две планови проверки на застрахователи, които са широкообхватни и задълбочени, а до края на годината предстоят още три. Едновременно с това текат други 16 тематични проверки, които имат значително по-тесен обхват. В края на годината, по време на кампания по Гражданска отговорност, предстоят тематични проверки на застрахователите, които предлагат въпросната застраховка.

В осигурителния надзор са осъществени три пълни и две тематични проверки в пенсионни дружества и управляваните от тях фондове. В момента съвместно с "Банков надзор" при БНБ се извършват проверки на банките, попечители на пенсионните фондове.

Ускори ли се процесът по разглеждане на подадените в комисията жалби след встъпването на новото ръководство?

- Промени се най-вече подходът към разглеждането на жалби. След като направихме анализ и преценка на законовата база, усъвършенствахме някои практики по жалбите. Амбицията ни е да преосмислим целия процес по разглеждане на жалбите и ако се налага, да предприемем съответните законодателни инициативи. Имаме идея да обобщаваме жалбите по определени казуси и да предлагаме коментар с препоръки към потребителите на тази база.

Що се отнася до броя на жалбите, забелязва се тенденция към увеличаване. Но това увеличаване се дължи също така на повишаване на финансовата култура на населението и на все по-голямата разпознаваемост на Комисията за финансов надзор в публичното пространство. Тоест хората при спор, възникнал с наше поднадзорно лице, знаят към кого да се обърнат.

От началото на годината по отношение на дейността на публичните и управляващите дружества са постъпили 6 жалби и 23 жалби срещу инвестиционни посредници.

В осигурителния надзор жалбите от началото на годината са 308 и 77 сигнала, което е много значително увеличение в сравнение с цялата 2009 г., когато са постъпили 166 жалби и 60 сигнала.

Към момента в застрахователния надзор са постъпили 829 жалби, като са съставени 126 акта за установяване на административни нарушения, насочени към санкциониране на дружествата, като в допълнение са открити 26 производства по прилагане на принудителни административни мерки (ПАМ). От откритите производства 10 са завършили с издаване на решение за ПАМ, а останалите са прекратени поради изпълнение на предписанията на надзорния орган от страна на застрахователя.

Какви други законови промени предвижда комисията в краткосрочен план например по отношение на транспониране на евродирективи?

В областта на капиталовия пазар предстоят редица законодателни инициативи. Те са свързани с промени в Закона за ДСИЦ, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и в някои наредби – например Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, Наредба № 26 за изискванията към дейността на управляващите дружества.

Застрахователните компании и застрахователният надзор са в процес по подготвяне за новите рисково ориентирани изисквания на Платежоспособност ІІ. Поредна фаза в тази подготовка е предстоящото участие в Петото количествено изследване на въздействието на новите регулации, т.нар. QIS 5.

На какъв етап е одитът на предишното управление на КФН?

- Извърши се вътрешен одит на цялостната дейност на комисията, като на всяко звено се направи анализ на силните и слабите страни в дейността му. Изработиха се и конструктивни предложения за подобряване на надзорната дейност, както и за преструктуриране на някои звена в комисията.

Каква е вашата равносметка за първите няколко месеца на работа на новия състав на комисията?

Мисля, че оценката за нашата работа по-добре да се направи от обществеността, от другите държавни институции, от парламент, Министерски съвет и най-вече от хората, потребителите на небанкови финансови услуги. Ако услугите са се подобрили, това означава, че в някакъв аспект сме си свършили добре работата.

Профил:

В средата на лятото съставът на Комисията за финансов надзор (КФН) беше сменен преждевременно и начело на институцията застана Стоян Мавродиев. Преди избора му той беше член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, депутат и заместник-председател на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм. Той беше единият от вносителите на промените в закона за КФН, чрез които преждевременно беше сменен предишният и състав. От 1991 до 1996 г. е правен и данъчен консултант в Price Waterhouse (България), а по-късно е основател и управляващ съдружник в "Юнайтед консултинг", която е със сходен предмет на дейност.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
 • 1
  roumen_galabinov avatar :-|
  Румен Гълъбинов

  За да се повиши цената на застраховката "Гражданска отговорност" мерките трябва да са следните:
  1) Повече Incurred but not reported (IBNR) резерви - Това са резерви по възникнали, но неотчетени щети.
  2) Електронна полица.
  3) Централизирана система за статистика на ПТП-тата.
  4) Рискови коефициенти на водача и на МПС-то.
  5) Система бонус-малус.

 • 2
  trayan.petkov avatar :-|
  trayan.petkov

  И това от човек дето е замесен с прането на пари на знакови фигури от наркобраншатрафика, отгоре на това е и участвал в различни офшорки. С други думи виден гербер - омазан в комисионни, задкулисни сделки и претендиращ за чиста фасада, докато прибира гигантски пари.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK