Спестяванията растат близо три пъти по-бързо от кредитите

Депозитите се превърнаха в основен източник за финансиране на банките

Капитал
Капитал    ©  Цветелина Белутова
Капитал
Капитал    ©  Цветелина Белутова
- 11.43 млрд. лв. е увеличението на депозитите на фирми и домакинства за три години

- 80% е делът на местния ресурс в общия обем на привлечените средства в банковия сектор в края на ноември 2011 г.

Спестяванията на фирмите и домакинствата са се увеличили с над два пъти повече, отколкото изтеглените от тях кредити през изминалите три кризисни години, показват данните на БНБ. През този период именно депозитите от вътрешния пазар се превърнаха в основен източник на финансиране за банките, като в края на ноември 2011 г. делът на местния ресурс в общия обем на привлечените средства в банковия сектор е 80%.

Така към края на годината се оказва, че банките разчитат най-вече на средствата на домакинствата като основен източник за финансиране, като депозитите от местното население и фирмите все повече заместват ресурса, привлечен от външни източници – обичайно банките майки. Предвид ситуацията на европейските пазари и положението на западноевропейските банки майки (необходимостта от набиране на капитал заради новите изисквания - бел. ред.) очакванията са тази тенденция да се запази поне и през първото тримесечие на 2012 г.

28% ръст за три години

Сега обаче банките едва ли биха се втурнали да събират скъпи пари, защото това е самоубийствено (в условията на свито кредитиране и все още растящи обезценки доходите на банките са силно свити - бел. ред.), коментират банкери. По думите им, ако това се случи, първата реакция би била затягане на кредитирането, за да се спре изтичане на ликвидност, и едва след това лихвена война при депозитите.