Банките в еврозоната затягат още условията за кредитиране

Това означава по-трудно отпускане на заеми и стимулиране на бизнеса и потреблението

Вълна от затягане на кредитните стандарти в еврозоната през последното тримесечие на миналата година и допълнително влошаване на условията през първото тримесечие на тази година. Това показват резултатите от редовното тримесечно проучване на Европейската централна банка. Проучването е проведено сред 124 банки в периода между 19 декември 2011 г. и 9 януари 2012 г.

Затягането на кредитните условия важи както за компаниите в еврозоната, така и за заемите за покупка на жилище и в по-малка степен за потребителските кредити. Банките в еврозоната очакват и през първото тримесечие на тази година затягането на условията да продължи, макар и с по-бавни стъпки в сравнение с края на миналата година.

Причините

Банките, участвали в проучването, посочват, че влошаването на условията за кредитиране е в резултат от неблагоприятната комбинация от влошената икономическа перспектива и дълговата криза в еврозоната, които продължават да подкопават финансовите позиции на банковия сектор.

Нарастващите съмнения на пазара за риск в платежоспособността на банките през последното тримесечие на 2011 г. е увеличила трудностите за финансиране на банките. Като резултат на това кредитните институции в еврозоната са затегнали условията за отпускане на заеми и са повишили лихвите за фирми и домакинства. Това важи за всички по-големи страни в еврозоната с изключение на Германия, се посочва в доклада на ЕЦБ.

Търсене на кредити

Освен това банките са посочили и свиване в търсенето на кредити от корпоративния сектор през последното тримесечие на 2011 г., макар и то да е с по-нисък темп в сравнение с предходното тримесечие. По-специално банките посочват за остро свиване на нуждите от финансиране на постоянните инвестиции на фирмите.

Продължава да намалява и търсенето на кредити от домакинствата. За първото тримесечие на тази година банките очакват доста голямо намаление в търсенето на жилищни кредити, докато това на заемите за потребление – да остане на същите нива.

Специални въпроси

В проучването ЕЦБ е включила и три специални въпроса – за влиянието на финансовата криза върху достъпа до финансиране, влиянието на дълговата криза в Европа и ефектите от въвеждането на регулаторни промени.

По отношение на достъпа на банките до финансиране от пазара, те посочват леко подобряващ се достъп през последното тримесечие на миналата година в сравнение с предходното тримесечие, въпреки че все още по-голям брой банки от еврозоната продължават да считат, че трудностите са значителни.

По-видимо относително подобрение е имало за достъпа до пазарите на дългови книжа и секюритизация на активи, отколкото до паричните пазари. За това тримесечие банките очакват известно подобряване в достъпа до финансиране от пазара в резултат от очаквани ефекти от нестандартни мерки от страна на ЕЦБ.

Банките посочват и че в резултат от дълговата криза напрежението на националните пазари води до значително влошаване на условията за финансиране. Според тях уязвимостта от риск заради дълговата криза значително допринася за затягането на кредитните стандарти, въпреки че някои от банковите системи са имали възможност да предпазят кредитната си политика от ефектите на кризата.

По отношение на влиянието на новите регулаторни изисквания върху политиките за кредитиране, банките поставят акцента върху продължаващото от втората половина на 2011 г. приспособяване на рисково претеглените активи и капиталови позиции, което ще се наблюдава и през по-голям период от първата половина на тази година.

За следващите месеци банките очакват допълнително засилване на приспособяването на балансите към новите регулации и съответно ограничаване на каналите за кредитиране.