Ernst&Young: Лихвите по кредитите ще останат високи

Банковият сектор тази година ще разчита основно на вътрешен ресурс и депозитната война ще продължи

За следващите две години ние очакваме между 4 и 5% да е ръстът на българскaта икономика

Джон Мистакидис

управляващ съдружник в Еrnst&Young
- В България сме свидетели на една много интересна тенденция - някои банки и фирми страдат от липса на ликвидност, докато други имат твърде много кеш

- Раздвижване на икономиката може да се очаква едва през третото тримесечие на тази година, иначе цялата 2012 г. ще остане слаба

Лошите кредити се повишават с по-бавен темп, но те ще продължат да се увеличават. Това прогнозира Николай Гърнев, съдружник в Ernst&Young, "Одиторски и консултански услуги" при представянето на прогнозите на компанията за еврозоната и България. Той допълни, че тази година лошите кредити ще стигнат дъното. Свитото потребление, увеличаването на безработицата и намалените поръчки на компаниите ще са причина за продължаващото увеличаване на необслужваните кредити. Прогнозите на някои анализатори, че лихвите по заемите ще паднат, няма да се сбъднат, категоричен е Гърнев. Това се дължи на факта, че печалбите на банките намаляват, от една страна, а от друга - те изпитват недостиг на ресурс. Ожесточената борба между българските банки за набирането на потребителски депозити ще продължи и през 2012 г. Именно с този вътрешен ресурс банките ще кредитират фирмите и физическите лица, тъй като тази година се очаква банките майки да намалят капитала, който предоставят на местните трезори. Гърнев смята, че репатрирането на печалби от България към европейските страни ще намалее. И затова местните банки ще разчитат основно на вътрешен ресурс. Според данните на Ernst&Young досега три четвърти от раздадените кредити в Източна Европа идват от банките майки. Тази картина обаче ще се промени коренно, тъй като заради кризата европейските банки се нуждаят от допълнителен капитал, за да подобрят балансите и да покрият повишените изисквания за капиталова адекватност.

Има кеш, няма кеш

В България сме свидетели на една много интересна тенденция - някои банки и фирми страдат от липса на ликвидност, докато други имат твърде много. Тези двете полярни състояния не са никак лесни за управление, обясни Диана Николаева, съдружник, консултации по сделки. На фирмите и банките, които им липсва кеш, трябва да си го набавят отнякъде, което е доста трудно, и то не само заради свитото банково кредитиране. Другите канали като дългово финансиране или листване на част от капитала на фондовите борси също за недостъпни. Тези пък, които се "къпят" в кеш, също не им лесно, защото те се чудят къде да инвестират, така че да запазят стойността на главницата. Според Диана Николаева сега дори не се търси толкова доходност, колкото запазването на натрупания капитал, така че той да не бъде изяден от инфлацията. Това е и причината все повече компании да се насочват към пасивни инвестиции т.е. Те не очакват възвращаемост, а искат да запазят главницата.

Рискът

Заради несигурността в глобален план инвеститорите не желаят да поемат риск. Въпреки че вече вероятността от разпадане на еврозоната е по-малко вероятна, все още обаче този сценарий е валиден. И причината е, че през 2012 г. страните от валутния съюз трябва да рефинансират дългове за 800 млрд. евро. Затова в средносрочен план перспективите пред еврозоната остават мрачни. Евентуално раздвижване на икономиките от страните в ЕС може да се очаква едва през третото тримесечие на тази година. За България от Ernst&Young прогнозират 1.2% ръст през тази година, 4.5% за 2013 г. и над 5% за 2014 г.