Тука има, тука няма
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Тука има, тука няма

Shutterstock

Тука има, тука няма

Как "Зърнени храни България" може да прави финансови печалби от нищо, но може и да изтрива вече отчетени приходи като нищо

9212 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Да покажеш една компания според нуждата на печалба или на загуба е фасулска работа. Нужен е само добър счетоводител, доверен одитор, евентуално няколко кухи дружества и не много бдителни власти. Но да свиеш вече отчетени и фактурирани приходи си е друга бира, почти невъзможна за забъркване Е, сега ще ви разкажем история, която показва как една публична компания години наред незабелязано се бори чрез всякакви счетоводни методи да не покаже загуба, докато накрая не изненада с изчезващи над 100 млн. лв. приходи!

Тук имаше приходи

Поводът да подхванем темата е голямата изненада, която "Зърнени храни България", част от групата на "Химимпорт", стовари на инвеститорите си в една от последните януарски сутрини. Както е обичайно, публичната компания публикува финансовия си отчет за четвъртото тримесечие на 2011 г. И ако три месеца по-рано нещата изглеждат обичайно - лек ръст на приходите и прилична печалба, в края на декември ситуацията се обръща с главата надолу. 

Отчетът за последното тримесечие показва фрапиращ спад на приходите с 80% спрямо 2010 г. Но истинската изненада е съпоставката с три месеца по-рано. Данните показват, че приходи, които са били вече отчетени, изведнъж изчезват, а в бележките към отчетите няма и дума за това. Разликата е стряскаща - намаляване на оборота с цели 65%, т.е. около 117 млн. лв.! Тоест не става въпрос за жълти стотинки, а за повече от половината бизнес на един от най-големите зърнени търговци в страната с обем да покрие една трета от пазара.

Първата реакция на видяното е: "Това е невъзможно!" Как приходи, които вече са начислени и осчетоводени, могат изведнъж да се стопят? Все едно да трупаш пари накуп и без да ги харчиш, изведнъж те да изчезнат. Възможно ли е това да е грешка? Обяснението на мениджмънта е, че това не е грешка, а просто рисковете на пазара на земеделски продукти, комбинирани с изненадващо преструктуриране в бизнеса на компанията. Ако за първата причина човек би се досетил, макар и не в подобни размери, то за втората няма как, ако самата компания не го обяви публично, каквото всъщност е задължението й.

Тук ще има холдинг

В началото на четвъртото тримесечие на 2011 г. ръководството на "Зърнени храни България" взима решение да преструктурира дейността на компанията. Макар да знае, че това ще има значителен ефект върху финансовите резултати, то не разкрива нито дума от тези планове - нито до регулаторния орган (Комисията за финансов надзор), нито до акционерите си. Даже не го споменава и във финансовите си отчети, въпреки че това е информация от съществено значение за компанията.

"Това е слабост, да. Може да го отчета като наша грешка... макар да искам да приведа формата на бизнеса към публичността (публичния статут на компанията - бел. ред.)", аргументира се изпълнителният директор на "Зърнени храни България" Георги Костов. "Промяната в условията (на бизнеса - бел. ред.) доведе до тази промяна", продължи той и обясни, че случилото се с приходите е следствие от започналия процес на преструктуриране на бизнеса. А той включва отделянето на търговската дейност от производствената, т.е. разделяне на търговията от активите, с които се осъществява тя.

От създаването й в края на 2007 г. до сега "Зърнени храни България" се занимаваше с изкупуването, съхраняването и търговията със земеделска продукция и производните й деривати, както и произвеждаше растителни масла, дистрибуция на торове, препарати за растителна защита и отдаване под наем на недвижимите имоти, коментира Костов. Съответно всички фактури в тази връзка са били издавани от и на името на "Зърнени храни България".

Новите планове обаче предвиждат търговската дейност на компанията да бъде прехвърлена на трети търговски субекти, които ще са дъщерни компании на "Зърнени храни България". Няма да има реално разпореждане с активи, за което по закон се изисква одобрение на общото събрание, преди да се прави каквото и да било. Просто търговската дейност ще се премести по-надолу по веригата към дъщерни дружества на "Зърнени храни България", обясни Костов. Все още обаче не е ясно кои ще са тези търговски дружества, а планираният срок да приключи преструктурирането е май 2012 г. Ясно е само, че ще се подбират на географски принцип, за да покриват търговията в четирите района в страната - Североизточен, Централен, Северозападен и Южен. Така "Зърнени храни България" ще се опита да имитира холдингова структура, без реално да е юридически структурирана като такава, допълни Костов.

"След преструктурирането "Зърнени храни България" ще остане собственик на всички активи и основната му дейност ще остане съхранението и отдаването под наем на недвижими имоти, цялата дейност по изкупуването и последващата реализация на земеделската продукция ще се поеме от дъщерните търговски фирми", коментира още той. По думите му именно това налага "ревизирането на договорите, по които имаме ангажименти" за близо 136 млн. лв. Изпълнението по тях е отложено за 2012 г., "което налага и корекцията в признатия приход, отразена в междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие".

Дотук добре. Отделянето на производството от търговията може и да е логично с цел изчистване на структурата, още повече че самата компания майка няма да се занимава с покупко-продажба на продукти, а само ще отдава активите си под наем на дъщерните си компании. Отделно претенциите към търговските дружества няма да засегнат активите на майката. Освен това крайният ефект за цялата група не би следвало да е по-различен от настоящите консолидирани резултати на групата.

Тук ми се привижда печалба

Самото преструктуриране обаче не обяснява изчезването на приходите. Единствената счетоводна възможност "Зърнени храни България" да намали приходите си е чрез разваляне на договорите, с които ги е генерирала. Или по-точно разваляне на договорите за продажба на земеделски продукти, връщане на плащанията от клиенти и сторниране на фактури. И точно това се е случило, уточни Костов, но с аргумента, че договорите са развалени, първо, защото "Зърнени храни България" не е могла да изпълни поетите агажименти по договорите и, второ, защото договорите ще бъдат подновени с клиентите, но от името търговски дружества. А "Зърнени храни" не е могла да достави продукцията заради забавяния от страна на огледалните си договори за покупка на продукция.

Нормална практика в бранша е търговията на принципа на т.нар. фючърсни договори, т.е. договор за доставката на определена стока в бъдеще време на предварително фиксирана цена. Съответно за компаниите е обичайно, щом имат договор за покупката на зърнен продукт, веднага да нетират сделката с договор за продажбата му. Когато обаче едната част на веригата не изпълнява задълженията си навреме, рискът се пренася по цялата верига. Още повече че за физическото изпълнение на договорите отнема поне няколко месеца и повечето обичайно се сключват доста преди събирането на годишната реколта.

Която и от двете причини за рядкото събитие да е основна - рискът в бизнеса или преструктурирането, последствията за инвеститорите са няколко. Първо, няма гаранция, че клиентите пак ще сключат договори с компанията, въпреки че за Костов няма съмнение в това. Второ, загубата на доверие в мениджмънта, който, макар да признава грешката си, повече от 4 месеца след като е било взето решение за подобно съществено преструктуриране, все още не го е оповестил публично, а оставя инвеститорите да гадаят какво става. Към това трябва да прибавим и колебливите резултатите на "Зърнени храни България" през последните пет години, през които компанията отчита печалби 17 последователни тримесечия въпреки трудностите на пазара и кризата.

Еднократни печалби

Всъщност печалбите за този период са не толкова от продажбата на зърнени продукти и техните производни - биодизел, растителни масла и други, колкото от препродажбата на дяловите участия на "Зърнени храни България" в разни съпътстващи дружества.  Тоест печалбите са резултат от еднократни ефекти, които при условие че се повтарят всяка година, започват да стават обичайни. Ако изчистим само тези извънредни сделки, които сме забелязали, излиза, че сумарно от 2007 г. насам компанията работи на минимална печалба или дори на загуба, а не на отчетените общо за петте години 50 млн. лв. положителен резултат. По думите на Георги Костов продажбата на тези дялови участия е част от плановете на ръководството да изчисти групата от неоперативни активи, които генерират само разходи.

Някои от сделките обаче (виж инфографиката) му противоречат, макар по отчетите им продаваните дружества наистина да не изглеждат твърде атрактивно. Една от най-любопитните транзакции е от есента на 2008 г. Тогава в един и същ ден (последен за тримесечието) "Зърнени храни България" купува от свързано лице (управлявано от Костов) и след това продава на друга близка компания една и съща компания. Тук очевидно не става въпрос за неоперативен актив за "Зърнени храни България", след като то е част от активите на групата само за няколко часа. В рамките на тези часове обаче този актив спасява компанията от загуба. Резултатът от сделката е чиста печалба от 8.5 млн. лв. при отчетена от компанията нетна печалба за тримесечието от 5.1 млн. лв.

На въпроса може ли да обясни тази сделка с плановете за освобождаване от неоперативни активи първоначално Костов не се сети въобще за коя сделка става дума, след което изкристализира, че може би мотивът за нея е бил на принципа "къде трябва да остане печалбата".

В случая от 2008 г. печалбата остава в публичната компания и акционерите й - както компании от групата на "Химимпорт", така и пенсионните фондове на ПОК "Съгласие" и ПОАД "ЦКБ Сила", би следвало да са останали доволни. Година по-късно обаче с подобна сделка се ощетяват акционерите на друго публично дружество "Холдинг Нов век", чиито собственици не са много по-различни от компаниите в групата на "Химимпорт", и лицата, осигурени в същите пенсионните фондове. Тогава "Зърнени храни България" прави прилична печалба на гърба на "Холдинг Нов век" и на непубличното "Бългериан милс", което обаче по това време е заложено срещу солиден кредит за над 20 млн. лв. от банката в групата - ЦКБ. А сделката включва продажба, покупка и повторна продажба на дъщерна компания на коренно различни цени в рамките на три месеца.

Всъщност тази въртележка от казуси около "Зърнени храни България" може да говори за липсата на прозрачност компанията, но не е изключено да е и сигнал за доста тревожни процеси, течащи като цяло в местния корпоративен сектор. Излишно е да повтаряме колко показателен е казусът за проблемите на капиталовия пазар, нито пък колко още път има да извърви местният бизнес в усвояването на добри практики в корпоративното управление. Но ако приходите започнат да изчезват по-често, значи икономиката и обществото не ги чака никак приятно бъдеще, нищо че някои анализатори сънуват възстановяване от кризата. Още повече че няма никаква гаранция в кой момент подобни на тези сделки, надуващи печалбите, може да се случат и с обратен знак.

Добрата новина за инвеститорите в компанията е, че регулаторът вече работи по казуса. "Вече тече проверка във връзка с постъпилите отчети на "Зърнени храни България" за третото и четвъртото тримесечие на 2011 г., като се изисква подробна информация", посочи Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, отговарящ за надзора над инвестиционната дейност.

Друг е въпросът дали реакцията не идва малко късно, след като цента падна от 4.50 лв. при излизането на компанията на борсата в края на 2007 г. до нива под 30 ст. на акция сега. И това въпреки неспирните печалби.

По темата работиха още Николай Стоянов и Весела Николаева

Печалбите на компанията през годините
Автор: Капитал

Да покажеш една компания според нуждата на печалба или на загуба е фасулска работа. Нужен е само добър счетоводител, доверен одитор, евентуално няколко кухи дружества и не много бдителни власти. Но да свиеш вече отчетени и фактурирани приходи си е друга бира, почти невъзможна за забъркване Е, сега ще ви разкажем история, която показва как една публична компания години наред незабелязано се бори чрез всякакви счетоводни методи да не покаже загуба, докато накрая не изненада с изчезващи над 100 млн. лв. приходи!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

5 коментара
 • 1
  plap avatar :-|
  plap

  Две мнения няма, че менидмънтът е непрозрачен за обикновените акционери. За да печелиш тук, трябва да имаш вътрешна информация. Но засега приемам всички счетоводни еквилибристики на Химимпорт като умело боравене със законни средства за балансиране на финансовите резултати между дружествата на холдинга. Докато някой не каже, че незаконно и не го докаже...

 • 2
  gg.bg avatar :-|
  gg.bg

  По този начин, който го практикуват вероятно всички публични комнании /печалби за мажоритаря за сметка на миноритарните акционери/ НИКОГА няма да има нормален фондов пазар в БГ. Губи се въобще смисъла от вземането на каквито и да са мерки за подобряване функционирането на капиталовият пазар. В този вариант по-добре въобще да се премахне фондовият пазар в БГ, защото се явява инструмент за измами.

 • Harry Ruseff

  Трябва да се забрани със закон на пенсионните и застрахователните дружества да инвестират в акции и корпоративни облигации на БФБ, освен в такива емитирани от дружества, които имат пряко БГ участие под 5% от капитала, косвено нямат никакво и през последните минимум 100 години не са управлявани от местни "бизнесмени", "мениджъри" и прочее "финансови гурута". Отделянето на търговската от оперативната дейност, т.е. на задълженията по изпълнение на договори от активите, които ги обезпечават, в американската съдебна практика често се класифицира като "fraudulent conveyance", а тука както ни пояснява топ мениджмънта е видите ли някаква много изискана бизнес стратегия. Системната търговия с дружества и техните дялове просто няма какво да я коментираме. Да ме прощават 10-ната публични компании които наистина се опитват да прилагат добри корпоративни практики, но те са капка мед в кацата с катран.

 • 4
  ok avatar :-|
  ok

  До 3, просто закона трябва да се прилага. ПФ да не инвестират в дружества, свързани със собствениците на ПОД. За всички е ясно, че ТИМ си източват пенсионните фондове, само КФН се прави на умряла. След 10 години всички ще питат КФН защо е спяла, а тя нека си обяснява, че са ни ограбили законно. Ако не може да спре този процес, да стане и да си го заяви открито. Защото частно пенсионно осигуряване е нещо хубаво, стига да не се злоупотребява с него. А сега пред очите на всички се краде.

 • 5
  cinik avatar :-|
  cinik

  Те това е нашата борса. Да отвориш новините от немския SDaх (малките компании), ще прочетеш, че днес фирма от индекса е пуснала следващо поколение продукт, друга е патентовала нов метод, на трета лекарството е минало клинични изпитания, чевтърта е продала лиценз на Китай...Прехвърляш се на БФБ и какво четеш - сплит, апорт, сливане на дружества, обособяване на дружества, прехвърляне на дружества, вдигане на капитала, преоценка на активи, апорт на нематериален актив - оценен от съда на 500 милиона лева. Още Джеймс Пардю казваше, че България му се струва препълнена с лъскави офиси, които не продават нищо...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK