Сделки с облигации и компенсаторки доминираха на борсата

Три от индексите приключиха на червена територия

Българските индекси направиха малка крачка назад в унисон със световните, като според анализаторите посоката и през следващите няколко дни ще зависи изцяло от случващото се на международните пазари. Активността на сесията във вторник няма как да бъде коментирана, тъй като липсваше такава - оборот под 200 хил. лв. на двата сегмента Premium и Standart и по-малко от двеста сделки за деня.

Иначе сделки с облигации и компенсаторни инструменти повишиха оборота на Българската фондова борса, докато търговията с акции съвсем замря. Общо 3.54 млн. лв. достигна стойността на сделките на регулирания пазар, от които 2.47 млн. лв. бяха от търговия с дългови книжа на "Български пощи" ЕАД и 479 хил. лв. от сделки с компенсаторни инструменти.

Три от основните четири индекса приключиха на червена територия и само секторният BG REIT затвори на зелена, добавяйки минималните 0.31% към стойността си до 62.37 пункта.

Най-съществено понижение - цели 0.91%, отчете равнопретегленият BG TR30 до 255.52 пункта, а основният показател SOFIX и BG40 се понижиха с по 0.64% и 0.41%, съответно до 309.37 и 104.08 пункта.

Търговията с компенсаторни инструменти беше по-активна от обикновеното, като цената на най-търгуваните за деня - поименните компенсационни бонове, където бяха прехвърлени 1.35 млн. лота, спадна с 1.19%. Цената на компенсаторните записи се понижи с 4.73%, до 0.17 лв. за лот, но при много по скромна търговия.

При търговията с акции по-големи сделки, ако могат да бъдат наречени така, имаше с акциите на "Монбат" (+0.58%), "Софарма" и дъщерното и дружество "Унифарм". Фармацевтичния холдинг остана без промяна в цената, докато "Унифарм" загуби 8.5 на сто от пазарната си капитализация.

Търговия имаше с книжата на "Химимпорт", където при обикновените акции оборотът беше 32 хил. лв., а при привилегированите - 28 хил лв. И двата вида обаче поевтиняха, като обикновените се търгуват при 1.33 лв., привилегированите – при 1.9 лв.