По-ниски лихви и за най-малките предприемачи

ББР ще намали цената на кредитите за микропредприятия под 10%

Според Асен Ягодин някои от микро предприятията са по-добри платци при обслужване на кредитите си от големи компании с ресурс и капацитет
Според Асен Ягодин някои от микро предприятията са по-добри платци при обслужване на кредитите си от големи компании с ресурс и капацитет    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Според Асен Ягодин някои от микро предприятията са по-добри платци при обслужване на кредитите си от големи компании с ресурс и капацитет
Според Асен Ягодин някои от микро предприятията са по-добри платци при обслужване на кредитите си от големи компании с ресурс и капацитет    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Скоро ще приключи изборът на банките, които ще кредитират по гаранционната схема за земеделски производители.

По-ниски лихвени нива по заеми за микропредприятия, старт на гаранционната схема за земеделски производители от началото на следващата година, усвояване на 100 млн. лв. кредитна линия до края на годината. Това планира Българската банка за развитие (ББР). Целта на институцията е да раздвижи малкия бизнес и кредитирането за него.

По-ниски лихви за повече кредити

Кредитите за микропредприятия, отпускани от Микрофинансираща институция "Джобс" (МФД), ще са с лихви под 10% през следващата година. Дружеството, което е собственост на Българската банка за развитие (ББР), ще намали лихвите с около 2 процентни пункта и за нови, и за съществуващи кредитополучатели, съобщи Илия Караниколов, председател на съвета на директорите на МФД.

В момента лихвените нива са от 11.5% до 13.7% за инвестиционни кредити, оборотни средства и лизинг в зависимост от рисковия профил на клиента. Това са трите форми на финансиране, които микрофинансиращата институция предлага.

За една година - от създаването й, институцията е финансирала близо 200 микропредприятия. Общият размер на отпуснатите средства е над 5 млн. лв. За следващите две години - до края на 2014 г., компанията планира да предостави финансиране на над 600 малки фирми за общо над 20 млн. лв.

МФИ "Джобс" е създадена като наследник на проекта JOBS – заетост чрез подкрепа на бизнеса, управляван от Министерството на труда и социалната политика и Програмата за развитие на ООН. Основната дейност на компанията е финансиране на микрофирмите в България, които страдат от силно ограничен достъп до кредитен ресурс, посочи Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на ББР. През май тази година банката е увеличила капитала на МФД с над 3 млн. лв. за развитие на дейността й.

Компанията има сключена кредитна линия за 6 млн. евро с Европейския инвестиционен фонд, а ББР е осигурила още 2 млн. евро, така че да разполага с 8 млн. евро ресурс, предназначен за микропредприятия. Надяваме се през следващата година МФД да има възможност за участие в гаранционни схеми, като по този начин ще се даде възможност за по-ниска цена на кредитите за микропредприятията, посочи още Караниколов. Заемите и лизинговото финансиране, които дружеството отпуска, са с размер до 25 000 евро или левовата им равностойност. Срокът им е от 12 до 60 месеца (24 месеца за оборотни кредити).

Старт и на гаранциите за селските райони

От началото на следващата година да започне финансирането на земеделски производители по гаранционната схема с Министерството на земеделието и горите (МЗГ) и Националния гаранционен фонд към ББР, очакват от банката. Схемата осигурява 80% покритие от стойността на отпуснатия кредит.

По думите на Асен Ягодин до края на този месец или началото на следващия ще приключи одобрението на банките, които ще кредитират по тази програма. Кандидатствали са 17 кредитни институции. Надяваме се чрез тази схема одобрените вече проекти, които според данни на МЗГ са за около 1.6 млрд. лв., да получат реализация, като е логично предвид, че има 80% гаранционно покритие по заемите, две трети от средствата за финансиране на проектите да се осигурят именно от кредитиране, каза още Ягодин.

Наличието на гаранция по кредитите би трябвало да доведе и до по-ниска цена на заемите. Според Асен Ягодин при използване на схемите от Националния гаранционен фонд към ББР лихвите са с около 1.5-2 процентни пункта по-ниски от средните за пазара заради гаранцията срещу загуба от неплащане. Той посочи още, че заради неблагоприятната икономическа обстановка усвояването на средствата от кредитната линия от 100 млн. лв., които ББР отпусна на банките за кредитиране на малки и средни предприятия през пролетта, е по-бавно. Прогнозите са били до лятото средствата да бъдат усвоени, но ревизираните очаквания сега са за края на тази година.

Усвояването на средства по кредитни линии или гаранционни схеми е проблем като цяло в банковия сектор заради намаленото търсене от бизнеса, а и по-ниския кредитен апетит от страна на банките. Преди месец влязоха в сила нови условия по гаранционната схема JEREMIE на Европейския инвестиционен фонд и пет банки, които отпускат заемите по тази инициатива. Предоговарянето на условията с включване и на оборотни заеми освен на инвестиционни и удължаване срока на инвестиционните от 6 на 10 години се е наложило именно поради липсата на търсене на финансиране в сегашната ситуация на икономическа нестабилност.