Банки: Плавно нагоре, но нищо революционно
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Банки: Плавно нагоре, но нищо революционно

Банки: Плавно нагоре, но нищо революционно

Банкерите прогнозират 2013 г. да е като изминалата, но с няколко нотки оптимизъм

Валентина Илиева
8483 прочитания

© Юлия Лазарова


Прогнозите за банковия бизнес в България за 2013 г. са за още една година с проблеми като през изминалата, но с някои по-ведри нюанси. Банкерите посочват, че това ще бъде поредна трудна година, в която те ще се опитат да възстановят апетита си към кредитиране. Лихвите ще продължат да падат, но бавно. Икономиката ще има ръст, но с малко, а основните двигатели ще продължат да бъдат износът и вътрешното потребление. Фирмите обаче най-вероятно ще продължат да следват установения консервативен подход, а домакинствата да се въздържат от допълнително задлъжняване.

Състоянието на икономиката си остава основно предизвикателство. Всичко обаче е под условие - без външни шокове и при наличие на стабилност и предсказуемост на вътрешната среда.

За 2013 г. от сектора дават сериозна заявка за желание за активизиране на кредитирането, като банкерите обаче са напълно наясно, че ще е трудно поради преобладаващите негативни нагласи на бизнеса и опасенията на домакинствата за нивото на доходите им. Все пак очакванията им за растежа на кредитирането са той да бъде около 3-4% (около 3% се очаква да бъде кредитният ръст за 2012 г., като данните за края на годината ще бъдат публикувани в края на декември - бел. ред.). Това трябва да е постижимо, ако ръстът на икономиката бъде около 2%, какъвто е планиран.

Разликата е в нюансите - въпреки желанието си за по-активно връщане на кредитния пазар този път банките ще следват търсенето на заеми от фирмите и домакинствата, а няма да го формират, както по времето на кредитния бум, посочват банкери. Един от основните мотиви за опитите за активизиране на кредитирането е натискът върху доходността им, който банките изпитват вече четвърта година. Свитото кредитиране ограничава приходите им, а плащането на лихви по все по-нарастващите депозити в съчетание с покриване на просрочия увеличава разходите им. Все пак досега секторът не е реализирал загуба през нито една от тези четири години. За 2012 г. очакваната печалба е около 600 млн. лв.

Към прогнозите за повече кредитиране се прибавят и очаквания за по-лесен достъп до заеми и облекчаване на кредитните стандарти. "Дребният шрифт" в случая е, че това ще става много бавно и плавно. Банките затегнаха условията за кредитиране - и като цена, и като изисквания през 2009 г. Оттогава единствено лихвените нива претърпяха корекции, като по-съществените бяха за новоотпусканите заеми. За старите клиенти пониженията бяха единични и малки.

И за 2013 г. прогнозите са лихвите по кредити да спадат, но бавно и основно за нови клиенти. За съществуващите това ще бъде с малко и само при силна конкуренция. В изминалите две години все пак лихвените нива по кредитите значително се понижиха, като при жилищните заеми вече са по-ниски от предкризисния период. Немалкото средства по различни програми и европейски фондове даде възможност за по-ниски лихви и при заемите за фирми. За тази година има прогнози, че нивата за малкия и средния бизнес ще са около 7.5-8%. Определящо за лихвените нива през 2013 г. ще е правилото, че където кредитът подпомага развитието на бизнеса или домакинствата, лихвите ще са ниски. Ще продължи и спадът на лихвените проценти по депозитите. Високото ниво на ликвидност на банките определя необходимостта от постепенно сваляне на лихвите по депозити, което позволява съответно и спад на тези по заемите.

След като четири години необслужваните заеми бяха на фокус, постепенно започват да отстъпват първото място. През 2010 г. и 2011 г. управлението на кредитните портфейли беше основна задача и предизвикателство за банките. През изминалата в тази категория влезе и кредитирането. За тази очакванията са качеството на кредитните портфейли да се стабилизира, като се посочва, че има сигнали, че не се очертават нови значителни ръстове. Предвид консервативната политика, при която през последните две години банките отпускат кредити, при това само на наистина платежоспособни клиенти, появата на нови просрочия изглежда контролируема. Към края на септември 2012 г. делът на необслужваните над 90 дни заеми е 17.25%.

Прогнози 2013

Стилиян Вътев, председател на управителния съвет на ОББ: Чудеса не се очакват

За 2013 г. чудеса не се очакват. Важно е да няма външни шокове и средата да се запази стабилна. Ако БВП на страната е около 2% и предвид, че обичайно банковото кредитиране изпреварва растежа на икономиката, може да се очаква ръст на кредитирането около 3-4%. Ще се наблюдава връщане към нормална кредитна активност. Разликата ще е в това, че банките ще следват търсенето на икономическите агенти, а няма да го провокират, както беше по времето на кредитния бум. Очаквам по-активно вътрешно потребление, което да има и по-голям принос в ръста на БВП. Има сигнали за повишаване интереса и на чуждите инвестиции, като този път се надявам да са здравословни с дългосрочен и продуктивен ефект, а не спекулативни, както преди кризата.

Ще се наблюдава спад на лихвите по нови кредити, а за съществуващи заеми ще бъде само при силна конкуренция и то за много добри клиенти. Тази година ще е по-добра от гледна точка на това, че пикът на необслужваните кредити отмина и въпреки че банките ще продължат да работят по портфейлите си, ще бъдат по-активни на кредитния пазар. Нови необслужвани кредити не се очакват в големи обеми предвид консервативната политика, при която банките отпускат кредити в последните две години, и то за наистина платежоспособни проекти.

Петър Андронов, мениджър за България на KBC и главен изпълнителен директор на СИБанк: Възходящо, но много бавно

Развитието на банковия сектор като цяло ще бъде възходящо, но процесът ще бъде много бавен. Ще бъдем свидетели на сериозна кредитна активност на банките заради изпитвания натиск върху доходността им. Качеството на кредитните портфейли ще се стабилизира.

При нормално развитие на банковия сектор, без негативни външни фактори, би трябвало да се наблюдава сравнително бавно и плавно намаление на лихвите по депозити и по кредити. Пак бавно и плавно банките ще облекчават кредитните изисквания - и като цена, и като условия. Но нищо революционно. Всичко това обаче може да се наблюдава, при условие че не се случват външни шокове и процесите навън останат предсказуеми.

Секторът тук трябва да преживее консолидация. Тя е и лек за подобряване на ефективността на банките, които изпитват натиск за оптимизация - съкращаване и максимално облекчаване на разходите и подобряване на доходността.

Петър Славов, изпълнителен директор и председател на УС на Прокредит банк: Зависими от европарите

И догодина кредитирането на бизнеса ще е като през тази – много свързано с европейските програми. Бизнесът свикна с безвъзмездните помощи и преференциите, които те предлагат. Без грантове никой не иска да инвестира. Основните опасения в банковата система са свързани с това, че независимо от огромното желание на банките да подпомогнат развитието на бизнеса и да финансират инвестиционни проекти през 2013 г. това ще е трудно поради преобладаващите негативни нагласи на бизнеса. Предизвикателство ще остане и предлагането на жилищни кредити. В момента най-много се търсят по-евтините жилища поради ниската покупателна способност, но няма толкова предлагане.

Що се касае до лошите кредити, забелязваме тенденция от летните месеци насам за леко намаляване. Това не бива да се приема категорично като знак за отминаващ пик на проблемните вземания на банките. Надяваме се зимните месеци да не повлияят негативно на тези данни. Тенденциите за определяне на лихвените нива и през 2013 г. ще са подчинени на правилото там, където кредитът подпомага развитието на бизнеса или домакинствата, лихвите да са ниски. Банките сега са много ликвидни и целят да привлекат ресурс на конкурентна цена. Това дава възможност да предложим изгодни нива на лихвите догодина.

Нямаме основания да очакваме резки промени в първата половина на годината. Поне до средата на 2013 г. икономиката ще следва тенденциите от тази година. Основно притеснение е, че независимо от усилията на отделните предприемачи, които работят, за да реализират своите проекти, те извършват преструктурирания на дейността и реализират икономии и през 2013 г. положителното развитие на икономиката ще се забави заради външни фактори.

Нямаме друг избор, освен да продължаваме да разчитаме, че макар и с по-слаби двигателите на икономическия растеж ще продължат да бъдат износът и вътрешно потребление. Нашите наблюдения като банка на малките и средните предприятия сочат, че доста фирми подхождат гъвкаво и се преориентират от износ за Европейския съюз, където търсенето е свито, към износ за страни извън съюза - Русия и Близкия изток. По този начин избягват свитото търсене в ЕС в момента и търсят други пазари, за да реализират продукцията си.

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка: По-лесен достъп до кредити

Очакванията ни са през 2013 г. БВП на страната да нарасне с около 1.5-1.6%. Инвестициите ще останат основен двигател на растежа и в по-малка степен потреблението. Банковият сектор ще е стабилен, добре капитализиран и на печалба. Кредитирането ще нараства слабо, с ограничени темпове – около 4% за тази година и около 3% за следващата. Възстановяването на икономиката ще продължи да набира скорост. Очакваме достъпът до нови кредити да бъде по-лесен, а фирмите със заеми да предоговарят по-лесно задълженията си. Надяваме се, че тенденцията към намаляване на лошите кредити ще е трайна. Има сигнали, че не се очертават нови значителни ръстове.

Основното предизвикателство за следващата година остава състоянието на икономиката на страната, както и в глобален мащаб, и всички последващи от това ефекти. Изключително важно е да се съживи потреблението чрез използването на различни икономически механизми - усвояване на еврофондовете, инвестиции в инфраструктурни проекти, подпомагане на ключови сектори, административна реформа и т.н. Конкретно за банковия сектор предизвикателствата са свързани с негативните очаквания на хората за бъдещето и нежеланието да поемат нови дългосрочни задължения. Фирмите продължават да инвестират в нови проекти, за които търсят кредити, но са по-малко склонни да правят по-рискови инвестиции и оценките им за бъдещето са по-скоро консервативни.

Прогнозите за банковия бизнес в България за 2013 г. са за още една година с проблеми като през изминалата, но с някои по-ведри нюанси. Банкерите посочват, че това ще бъде поредна трудна година, в която те ще се опитат да възстановят апетита си към кредитиране. Лихвите ще продължат да падат, но бавно. Икономиката ще има ръст, но с малко, а основните двигатели ще продължат да бъдат износът и вътрешното потребление. Фирмите обаче най-вероятно ще продължат да следват установения консервативен подход, а домакинствата да се въздържат от допълнително задлъжняване.

Състоянието на икономиката си остава основно предизвикателство. Всичко обаче е под условие - без външни шокове и при наличие на стабилност и предсказуемост на вътрешната среда.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

5 коментара
 • 1
  vjacho avatar :-|
  Вячеслав Атанасов

  "И догодина кредитирането на бизнеса ще е като през тази – много свързано с европейските програми."-значи по партийна линия.

 • 2
  nefertiti_egipt avatar :-?
  Нефертити

  Сигурно, сигурно, колко да е сигурно ....

 • 3
  nefertiti_egipt avatar :-?
  Нефертити

  Сигурно, сигурно, колко да е сигурно ....

 • 4
  fidoskof avatar :-|
  MILKO

  [quote#0:" Дн"] Банки: Плавно нагоре, но нищо революционно [/quote]

  Няма място за революционни очаквания -
  заглавието е коректно ;)

  Лихвите по кредитите ще падат за да се продават кредити
  те дори в момента са по-ниски отпреди 2008 - просто още владее страха

  Лихвите по депозитите ще падат - за да се научи българинът да инвестира с умерена доза риск - Инфлацията не е приятел с никого ;)

  Просто всичко се връща в Старото русло -
  плавно,полека , но НАГОРЕ !!
  -----
  на онези,които репликират че сме в Криза ще отговоря с един виц от СОЦа:

  Какво е общото между урагана и жената?
  общото е че Ураганът и Жената идват с дух*не а когато отнесат къщата - разбираш че са си отишли ;)
  -----

  сега и ние сме така - Ураганът/Кризата ни отнесе Парите а щом Нямаме Пари-значи Ураганът/Кризата са си отишли-няма какво да правят Тук , няма нищо за "отнасяне"!

  единственото което ни остава е да започнем Пак отначало

 • 5
  _benevolent__ avatar :-|
  _benevolent__

  Преди кризата за малко бях служител на БНБ (докато не пратих писма, че са корумпирани) като установих, че много служители там са с контрол на съзнанието на мрежата на Австрийския Мтел, както и правителството.
  Започнах работа в рисърч като съобщих на интервюто, че съм с контрол на съзнанието. Колегите там също са свързани в мрежа от Телеком Австрия. Европейският Парламент нарича тези технологии "конвергентни" - импланти, които предават по безжична мрежа. Включени са поне Стати Статев, Калин Христов, Мариела Ненова, Андрей Василев, Росен Розенов, Григор Стоевски, Кристина Карагьозова, Цветан Цалински ...Те искаха да се предтавя преди кризата, че всичко е наред и да се раздават кредити, за да се надуе кредитен балон. Точно това се преподаваше на някои от тях в Централно Европейския Универсистет (Сорос) от Ростовски (фин. мин. Полша), Бокрош... Това доведе до 10 млрд лоши кредити, 20 млрд загубени на фондовата борса (и Петър Чобанов /КФН шеф/ е с контрол на съзнанието на същата мрежа). За мен целта беше да ме накиснат за техните уговорки, като ме отровиха да не разкривам тази информация (схемата достига до ЕК). При организирано корумпирано управление на страната трябва да се вземат мерки заради картелите в банките и телекомите, които сега поддържат.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.