Лизингът през 2013 г.: Около нулата

Секторът остава с умерени очаквания за идващите дванадесет месеца

Автомобилният сегмент ще остане ключов за лизинга и през тази година
Автомобилният сегмент ще остане ключов за лизинга и през тази година    ©  Капитал Daily
Автомобилният сегмент ще остане ключов за лизинга и през тази година
Автомобилният сегмент ще остане ключов за лизинга и през тази година    ©  Капитал Daily

На фона на оптимизма при небанковите дружества за кредитиране компаниите от лизинговия сектор остават доста по-сдържани в прогнозите си. Според представителите на пазара като цяло темповете на растеж ще следват общата икономическа ситуация. 

"Предвижданият ръст на БВП през 2013 г. е сравнително скромен, което означава, че предприемачите ще запазят предпазливия си подход и инвестиционната активност ще остане на равнището от 2012 г.", обяснява изпълнителният директор на "Уникредит лизинг" Румен Иванчев. По думите му ръстът в реализираните на лизинговия пазар обеми през годината ще е минимален. 

От "Интерлийз" също не прогнозират съществени изменения в ситуацията на пазара. "Като цяло очакваме лизинговият пазар да запази нивата от изтичащата година и лизинговото финансиране да продължи да бъде по-гъвкава и облекчена откъм процедура и обезпечение алтернатива при покупка на машини, съоръжения и транспортни средства", посочват от компанията. 

Секторни двигатели 

Традиционно автомобилният сегмент ще остане ключов за сектора. От пазара обаче очакват и интерес по отношение на лизинговането на селскостопанска техника и товарни автомобили, както и на активи като медицинско и стоматологично оборудване, индустриални машини и съоръжения. От "Интерлийз" очакват активност и от страна на експортно ориентираните компании, които също са сред традиционните инвеститори в активи за производство. 

"При транспортните средства очакваме да се запази тенденцията от последните няколко години, когато забелязахме повишен интерес към активи втора употреба", допълва от своя страна Румен Иванчев. По думите му обаче отчитаният до средата на 2012 г. интерес на инвеститорите към придобиване на активи на лизинг за проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници в момента е доста намалял. Обяснението са приетите през годината законови поправки за сектора, които повишиха несигурността във връзка с бъдещите икономически условия за развитието му. 

Подобряване на портфейлите

На фона на очакваното умерено развитие на сектора като цяло от пазара са по-оптимистично настроени за качеството на портфейлите. Всъщност положителното развитие се забелязва и в публикуваните от БНБ данни към края на септември 2012 г. (резултатите към края на 2012 г. ще бъдат публикувани през февруари 2013 г.), според които през третото тримесечие необслужваните вземания в сектора намаляват. От пазара обясняват подобрението със завишените в годините на кризата изисквания за отпускане на финансиране, които са довели до по-високо качество на новите портфейли.

"Портфейлите от лизингови вземания поради тяхната специфика на средносрочни финансови инструменти с обичайна продължителност от 4 до 5 години в голямата си част са изградени след 2009 г. и в този смисъл са продукт на ясна и трезва преценка на лизингодателите относно кредитоспособността на всеки един клиент", обясняват от "Интерлийз". От компанията очакват стабилизиране на качеството на портфейлите, като според тях сред факторите за това ще е и постепенното подобряване на бизнес средата. 

"През 2013 г. не би следвало да очакваме съществени изненади при необслужваните вземания, защото последните 2-3 години бяха достатъчно тежки и представляваха сериозен тест за устойчивост в условия на криза", посочва от своя страна Румен Иванчев. По думите му в голямата си част дружествата на пазара вече са идентифицирали повечето проблемни сделки и са предприели мерки за преструктуриране и стабилизиране на съответните експозиции.