Просрочените бързи заеми надхвърлиха 500 млн. лв.

Делът им вече е 27% от общо отпуснатите небанкови кредити

   ©  Мария Съботинова
   ©  Мария Съботинова

Необслужваните заеми в портфейлите на небанковите институции, специализирани в кредитиране, достигат 509.4 млн. лв. към края на 2012 г. Това показват данните от секторната статистика на БНБ към края на декември. Само за последното тримесечие обемът им се е увеличил със 79.4 млн. лв., което е с 18.46% повече спрямо отчетеното към края на септември. На годишна база увеличението е с 43.37%, като през изминалата година в групата на проблемните експозиции са преминали заеми за общо 154.1 млн. лв. Делът им спрямо общо отпуснатото от т.нар. компании за бързи кредити финансиране също расте и към края на 2012 г. достига 27.1% в сравнение с 18.04% година по-рано.

Изненадващ ръст

Отчетеното влошаване е особено голямо на фона на регистрираните през последните тримесечия темпове на увеличаване в обема на проблемните вземания. Така например през третото тримесечие ръстът беше с 22.8 млн. лв., а през второто – с 16.7 млн. лв. Самите представители на сектора също прогнозираха постепенно забавяне в темпа на нарастване на просрочията, въпреки че очакванията им все още са за известен ръст. Наблюденията на Българската асоциация за потребителски кредит (БАПК), в която членуват най-големите компании от сектора, също сочат постепенно оздравяване на портфейлите.

Валентин Гълъбов, изпълнителен директор на "Ти Би Ай кредит" и председател на управителния съвет на БАПК, посочва като фактор за това завишените изисквания на дружествата в резултат на кризата. По думите му заемите, отпуснати през последните 2-3 години (т.нар. нов портфейл), са с доста по-високо качество, като при едва около 2% от тях има проблеми в обслужването. "Старият портфейл пък като цяло достигна точката си на насищане и постепенно се изчиства", допълва той. Така според него възможно обяснение на публикуваните от БНБ данни е влошаване на портфейлите в сектора на т.нар. кредити за спешни нужди, чиято популярност нарасна в периода на кризата.

В отговор на растящото търсене на този тип заеми през последните години се появиха и доста компании, специализирани в сегмента. Същевременно търсенето не подминава и по-големите играчи в сектора. Така например според наблюденията на "Изи кредит" плащането на комунални и битови сметки все по-често се оказва причина за теглене на бърз заем. От компанията посочват, че близо половината от кредитите, които са отпуснали за периода октомври - декември, са били именно за плащане на сметки, като един от факторите за ръста е и традиционно по-високият размер на комуналните разходи на домакинствата през зимния сезон.

Оптимистично за бъдещето

Като цяло представителите на сектора продължават да са оптимистично настроени по отношение на развитието на пазара през 2013 г. Според Валентин Гълъбов например сегментът на потребителските кредити за домакинствата ще продължи да расте, като запази стабилните си темпове на увеличение. Данните на БНБ показват, че за последната година обемът на този тип вземания се е увеличил с 0.28%, а само за традиционно силното четвърто тримесечие е отчетен ръст от 5.4%, или 44.4 млн. лв. От "Изи кредит" също очакват бързо нарастване на бизнеса в сектора, като прогнозата им е за увеличение от порядъка на 20%.

"Прогнозите за по-висок ръст на българската икономика, очакваното увеличение на доходите и пенсиите през следващите месеци и евентуалното намаляване на безработицата също ни карат да сме оптимисти, че хората ще станат по-позитивни за бъдещето и ще бъдат по-смели в тегленето на кредити, при това не само заради ежедневни разходи", коментира Ина Илиева, директор "Корпоративни отношения" в компанията.

Всъщност според публикуваните от БНБ предварителни данни на база отчетите на 155 дружества към края на 2012 г. вземанията в сектора са на обща стойност 1.88 млрд. лв. (потребителски, ипотечни и бизнес бързи кредити). Това представлява свиване с 4.5% спрямо отчетените 1.97 млрд. лв. за 2011 г. От съпътстващото статистиката прессъобщение обаче става ясно, че в основната си част намаляването се дължи на нетните продажби на кредитни портфейли от страна на дружествата в сектора. За изминалата година общият им обем е 87 млн. лв. Същевременно, сравнението с края на третото тримесечие, показва увеличение на общия обем на вземанията в сектора със 70.4 млн. лв., или 3.9%.