Новият брой: Магистрален грабеж

Осигурителен заряд

Осигурителен заряд

Излязлото през миналата година на борсата "ЧЕЗ Разпределение България" се превърна във фаворит на пенсионните фондове

Калина Чернева, Николай Стоянов
9102 прочитания

© shutterstock


Може и да не го осъзнавате, но с част от вашата заплата подпомагате българската икономика. Процент (доста нисък) от осигуровките ви отива по личната ви сметка в универсалния фонд на едно от деветте пенсионни дружества и те го влагат в ДЦК, корпоративни облигации, акции или други инструменти. Идеята на капиталовата пенсионна система е парите, които работещите спестяват за старините си, да не стоят "мързеливо" на депозит в банка, а да бъдат разумно инвестирани и да движат икономиката срещу по възможност по-добра доходност.

Дали тя ще бъде постигната, ще трябва да почакате да разберете. Междувременно обаче може поне веднъж годишно да погледнете в какво пенсионните дружества са вложили парите ви. За 2012 г. например нещата на пръв поглед не изглеждат зле - доходността е средно над 7% върху инвестираните средства.

Дяволът обаче е в детайлите - различните фондове са постигнали този резултат при доста различни стратегии. Някои са заложили повече на уюта на местния пазар (и дори на собствената си група, чрез инвестиции в свързани лица), докато други са диверсифицирали риска с вложения на чужди пазари. Българският капиталов пазар поставя сериозно ограничение за пенсионните фондове - той е много малък, а затова и не особено ликвиден. Затова така или иначе пенсионните компании са принудени да насочват все по-голяма част от своите увеличаващи се активи (вече 5.7 млрд. лв.) извън страната. Това е характерно предимно за по големите дружества и за тези с чуждестранна собственост.

Същевременно пенсионните компании част от местни групи предпочитат да подпомогнат близки дружества. Макар така те да работят за българската, е малко съмнително колко работят и в най-добрия интерес на осигурените. 

Новият любимец

През 2012 г. пенсионните фондове са инвестирали почти 85 млн. лв. (малко под една трета от капитала) в "ЧЕЗ Разпределение България", като почти половината от сумата идва от най-голямото дружество - "Доверие". Големи вложения идват и от "Съгласие" и "ЦКБ-Сила". Така електроразпределителното дружество измества фаворита от последните три години "Софарма". Това показват публикуваните в края на март данни за портфейлите на пенсионните фондове към края на 2012 г. (виж таблицата).

През миналата година фармацевтичната компания загуби първото място не само защото две от електроразпределителните дружества излязоха на борсата, но и заради спада на цената на собствените й акции през последната година. Всъщност вложенията в компанията са нараснали и ако преди година пенсионни дружества са държали 8% от капитала й, сега те са нараснали на 17.5%, оценени на 48.6 млн. лв. Според допитване на "Капитал" до анализатори от началото на годината "Софарма" продължава да води листата за най-атрактивна инвестиция през 2013 г., докато ЧЕЗ е на трето място. Всъщност през миналата година дружеството изглеждаше много по-атрактивно, отколкото сега, когато води битка с регулатора за запазване на лиценза си.

Извън това разместване в топ 40 на инвестициите на пенсионните фондове попадат и "ЧЕЗ Електро България", а също и другото електроразпределително - "Енерго-про мрежи".

Като цяло обаче делът от инвестициите на фондовете, вложени в акции на компании и дялове на взаимните фондове, продължава да намалява, каквато беше тенденцията и през 2011 г. Данните показват, че мениджърите продължават да предпочитат по-нискорискови инструменти

По-малко риск

Все пак като абсолютна сума дружествата са вложили в акции и дялове колкото и през 2010 г. (когато те бяха на своето най-високо ниво) – малко над 1 млрд. лв., с почти 187 млн. лв. повече на годишна база. Добрата новина за борсовите инвеститори в България е, че ръстът се дължи основно на местния пазар - събраните данни за вложенията на всичките 27 фонда на деветте лицензирани пенсионни дружества показват, че инвестициите им в български акции са нараснали с почти 122 млн. лв.

Расте и делът на държавните ценни книжа в портфейлите на пенсионните фондове. Общо всички 27 фонда са вложили над 30% от средствата си в тези най-нискорискови активи. Освен в български ДЦК обаче дружествата насочват все повече средства и зад граница - около 2.35 млрд. лв. са инвестираните в чужбина средства. С нарастването на управляваните от фондовете активи това е нормална тенденция, още повече че външните пазари предоставят повече ликвидност. Например най-големият фонд - универсалният на ПОК "Доверие", е вложил 197 млн. лв. в български и 421 млн. лв. в чужди (по-голямата част германски) ДЦК – двойно повече спрямо 2011 г. Двете най-малки дружества - "Топлина" и Пенсионноосигурителен институт, пък почти не насочват средства извън България. При тези, с български собственици, делът е по-нисък - от под 5% от активите при "Бъдеще" до около 25-30% при "Съгласие" и "ЦКБ-Сила". Най-висок е при тези, с чужди акционери - "Алианц" и "ДСК-Родина" имат по около 45-55%, а ING – 55-65%.

По думите на София Христова, изпълнителен директор на "Алианц България", в интервю пред "Капитал Daily" в началото на годината по-висока степен на прозрачност е едно от необходимите условия за по-активна ангажираност на пенсионните фондове на местния капиталов пазар.

Освен ниската степен на ликвидност доскоро капиталовият пазар беше притеснен и от несигурната политическа обстановка. Новината за правителствената оставка в края на февруари например доведе до спад в началото на деня на акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) и Централна кооперативна банка (ЦКБ), които регистрираха понижения от 8-9%, а тези на "Трейс груп холд" губеха около 11%.

"Местният пазар е доста притеснен от политическата обстановка. Не очаквам сериозно движение, докато не минат изборите. Хубавото е, че се запази финансовата стабилност. Затова гледаме повече навън - имаме сериозни очаквания за американския пазар до края на годината", коментира Милен Марков, изпълнителен директор на "Съгласие".

Вложенията в български акции като дял от активите също варират според собствеността - местните фондове влагат по между 20% и 40%, докато чуждите - до около 10%. Една от причините за по-малки по размер играчи е, че те познават най-добре местния пазар. За част от дружествата обаче причината е, че те насочват значителен дял от средствата в близки до собственика компании.

Топла връзка

Традиционно концентрирани в инвестиции от орбитата около собственика си са двете пенсионни компании на групата "Химимпорт" - "Съгласие" и "ЦКБ-Сила". По сметки на "Капитал" на база на портфейлите на двете дружества за различните типове фондове вложените средства в акции и облигации на свързани дружества към края на годината са между 25% и 40% от активите им (или общо над 300 млн. лв.). Това не включва инвестиции в самия холдинг "Химимпорт", а в негови дъщерни дружества, както и в такива, където няма преки връзки.

Още по-драстична е концентрацията на инвестиции в близки компании от пенсионната компания "Бъдеще". Тя формално е собственост на люксембургско дружество, където номинално собственик е адв. Тодор Табаков, но седалището й е в централата на "Еврохолд", а около 40-50% от активите й са вложени в близки до публичния холдинг компании. През миналата година няколко от тях издадоха емисии облигации, които бяха почти изцяло записани от "Бъдеще". Подобна стратегия прилага и свързаното с Христо Ковачки пенсионно дружество "Топлина", като двете с "Бъдеще" дори джентълменски си разменят инвестиции в другата група. Така също могат да се заобикалят законовите лимити за инвестиции в едно дружество или група.

Все пак формално по буквата на закона в случая няма нарушение, защото индиректната свързаност не е сред изброените в Кодекса за социално осигуряване ограничения. Това обаче би могло да бъде повод за притеснение.

В началото на годината София Христова от "Алианц" каза, че този проблем би могъл да генерира значителни рискове. Причината е, че евентуални сътресения в групата биха повлияли негативно на много съществена част от активите на пенсионния фонд. "Друг аспект на повишения риск при инвестиране в свързани лица е свързан с преоценката на тези активи и по-конкретно с възможните манипулации и подозренията за липса на прозрачност при определяне на цените, по които се правят ежедневните преоценки на тези инвестиции", каза тя.

Другата гледна точка е, че пенсионните дружества дават информация за портфейлите си веднъж годишно. Какво се случва през 12-те месеца в общия случай е неясно.

"За портфейла на пенсионен фонд не бива да се правят изводи само по състоянието му към 31 декември. През годината имаме много повече инвестиции зад граница, част от които са затворени на печалба. Добрите резултати в сектора в последните години са от външните пазари", коментира Милен Марков.

Накрая това, което има значение, е кой каква пенсия ще получи. От тази гледна точка доходността е най-важният показател. Тя обаче е неизменно свързана с повече риск и за всеки осигурен е хубаво да поглежда дали той е обоснован.

Може и да не го осъзнавате, но с част от вашата заплата подпомагате българската икономика. Процент (доста нисък) от осигуровките ви отива по личната ви сметка в универсалния фонд на едно от деветте пенсионни дружества и те го влагат в ДЦК, корпоративни облигации, акции или други инструменти. Идеята на капиталовата пенсионна система е парите, които работещите спестяват за старините си, да не стоят "мързеливо" на депозит в банка, а да бъдат разумно инвестирани и да движат икономиката срещу по възможност по-добра доходност.

Дали тя ще бъде постигната, ще трябва да почакате да разберете. Междувременно обаче може поне веднъж годишно да погледнете в какво пенсионните дружества са вложили парите ви. За 2012 г. например нещата на пръв поглед не изглеждат зле - доходността е средно над 7% върху инвестираните средства.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


12 коментара
 • 1
  pa_pa avatar :-|
  pa_pa

  Айййй...Капитал се изложи много тоя път - това ли е всичко, което можахте да напишете за батака ДЗПО?
  Прозрачност?
  Подобно на г-жа Николаева, явно и г-н Стоянов няма представа дори за какво пише. Трагедия.

 • 2
  gospodin avatar :-|
  Г-н D

  Дълъг текст - никакъв смисъл. Частните пенсионни фондове били инвестирали еди къде си. И какно от това? ЧПФ се управляват по закон, който определя вложенията като нискорискови. А къде ще са - това е работа на мениджмънта. Не на журналистите.

 • 3
  mapto avatar :-|
  mapto

  [quote#1:"pa_pa"]това ли е всичко, което можахте да напишете за батака ДЗПО?[/quote]

  На мен лично би ми било много интересно да прочета Вашия коментар/анализ по темата.

 • 4
  mapto avatar :-|
  mapto

  "Проверката на прокуратурата обаче е установила, че подписите събрани за няколко дни са фалшифицирани, като са използвани данните на граждани от регистрите на пенсионен фонд "Сила", който се управлява от ТИМ, научи Биволъ. Прокуратурата е сезирана по сигнал на свидетел за преливане на списъците, по който е започнала и първоначалната проверка. Впоследствие се е установило, че действително има данни за престъпление - съставяне на документи с невярно съдържание, според който се предвижда наказание до 2 г. затвор."
  https://www.bivol.bg/tim-nashia-grad.html

 • 5
  olegkustov avatar :-P
  Олег Кустов

  До коментар [#4] от "mapto":
  За някой хора, решението на проблемите им, е много просто: отиват в Америка с 200$ в джоба и могат да станат каквито си поискат, стига да си инициативни и пробивни. А, да не ми дават акъл, как да живея в собствената си страна!

 • 6
  pavlov10 avatar :-P
  pavlov10

  Колеги от "Капитал",кажете на Др.Филипов,4е го търся.Оказва се
  4е Бойко е премиер-слънце в сравнение с Райков.При Борисов поне
  можех да си позволя да си купя "Жълт Труд", а сега не.Затова и Райков,ще духа супата,както и всеки следващ.Просто за колегите от
  форума-няма смисъл от управляващи които не могат да увели4ат зна4ително доходите на хората,в нашият слу4ай веднага.Накрая какъв е извода от управлението Борисово:1.Магистрали;2.Високи
  цени и ниски заплати;3.Корупция и фашизъм;4.Обръ4и от крадливи
  фирми по подобие на Доган;4.Толериране на монополи и въоръжени
  групировки в европейска България в мирно време;5.Налагане на
  приближени фирми и пе4елене на държавни поръ4ки на вси4ки нива и т.н.

 • 7
  olegkustov avatar :-|
  Олег Кустов

  До коментар [#6] от "pavlov10":

  Няма какво да се лъжем. България се нуждае от 2 неща: Силни закони и някой да започне най-накрая да ги прилага.

 • 8
  alexandertodorov avatar :-|
  Alexander Todorov

  Шарлатаните – задължителни “частни пенсионни фондове” към декември 2012 г.
  http://alexanderbtodorov.wordpress.com/2013/02/10/quackers-fack-private-funds/

 • 9
  alexandertodorov avatar :-|
  Alexander Todorov

  Да приватизираме задължителните частни пенсионни фондове
  http://alexanderbtodorov.wordpress.com/2013/02/17/liberating-workers-the-world-pension-revolution/

 • 10
  baby_doll avatar :-P
  еМа

  До коментар [#5] от "Олег Кустов":

  Казваш го на човек, който цитира Бивол :))) То всяко обяснение си губи смисъла точно в момента, когато видиш какви източници използва.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

ДаллБогг: Пенсия

ДаллБогг: Пенсия