Гаранционият фонд избира още банки за схемата по селските райони

Интересът към първата част от гаранциите е по-нисък от очакваното

Гаранционната схема се оказва с поне няколко проблема за решаване

Националният гаранционен фонд (НГФ), който е дъщерно дружество на Българската банка за развитие (ББР), започна втора процедура по избор на банки, които да разпределят оставащите лотове по гаранционната схема по програмата за развитие на селските райони, съобщиха от институцията. Общата стойност на втората част от гаранциите е 543.5 млн. лв.

На този етап обаче интересът се оценява като по-нисък от очаквания. Одобрените кредити от банките по първата част, която е на обща стойност 606 млн. лв., са едва 30 към 5 април тази година, съобщиха от банката за развитие и фонда. Реално схемата стартира в края на януари - началото на февруари. Целта й е да позволи на банките да облекчат изискванията за обезпечение, които често са основен проблем, особено за малките и средните предприятия, за получаване на кредити на приемлива цена.

Пречки и причини

От една страна, като основни причини за бавния процес се сочат замръзналия кредитен пазар, ниската активност на бизнеса и недостатъчно популяризиране на гаранционната схема от страна на банки, участващи в нея. От друга страна обаче, банки партньори посочиха, че е необходимо прецизиране на детайли в самата схема. Единият проблем е определението за даване на гаранция - "до" 80%, като не е ясно дефинирано как точно се преценява колко "до" 80 процента да е гаранцията.

Другият проблем е, че изискванията на фонда за даване на гаранция върху кредит са така конструирани, че се налага исканото от клиента обезпечение реално да е по-голямо в сравнение с това, което банката би изискала при стандартно кредитиране. Така на практика програмата върви с по-бавни от прогнозираните темпове. 

Одобрените до момента 30 кредита по първата част от гаранциите са на обща стойност 12 млн. лв. Сумата на гаранциите по тези заеми е 9.5 млн. лв. Средният размер на един заем е около 400 хил. лв., като има само два кредита за над 2 млн. лв. и един за 1.5 млн. лв. според данните на НГФ. Максималният размер на заемите по тази програма е 3 млн. лв. Насочеността й е основно към малките и средните фирми в селското стопанство.

Средният лихвен процент на одобрените до момента заеми е 6.85%. При подписването на споразуменията през януари беше обявено, че лихвите, при които банките ще отпускат кредитите по схемата, са между 7 и 9%.

"На този етап интересът и търсенето към кредитите по гаранционната схема се оценява като по-нисък от очакваното. При одобрени вече по програмата проекти за 1.5 млрд. лв. се надявахме търсенето за финансиране да бъде поне за 1 млрд. лв.", посочи Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на ББР. Може би е необходима разяснителна кампания, която да популяризира тази възможност, каза още той.

Някои от браншовите организации в селското стопанство предполагат, че все още голяма част от производителите събират информация за възможностите за издаване на гаранции, заради което и числото на одобрените кандидати е малко. Според други е възможно процедурите по одобрение да отнемат повече време.

Втора порция гаранции

Крайният срок за подаване оферти от банките в обществената поръчка за избора на партньори за оставащата част на гаранционна схема по програмата за селските райони е 29 април тази година. Офертите ще бъдат отворени публично на 30 април.

Както и при първата част от схемата, договорите за която бяха подписани в началото на януари тази година с осем банки (Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, СИБанк, Райфайзенбанк, ЦКБ, БАКБ, Банка Пиреос), така и сега гаранционната схема ще покрива част от риска по кредити - до 80%, отпуснати за проекти по три мерки от програмата за селските райони - мярка  121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" и мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти".

Освен гаранцията, която се осигурява по кредити, се изисква и банките да отпускат заемите без такси и комисиони за разглеждане на искането за заем и за обслужването му. Одобренията трябва да се издават между 8 и 21 дни. Основните критерии за избор и в първия случай, и сега са предложени лихвени нива, срок за обработване на исканията за кредити и такса, плащана от НГФ на банките за администриране на кредитния процес.