Еврокомисията предлага по-лесни банкови услуги

Половината население на България и Румъния не разполага с банкови сметки

Гражданите на Европейския съюз ще имат правото да си отворят банкова сметка във всяка държава членка и ще могат да правят по-лесно сравнение между таксите, налагани от различните институции, съобщи BBC. Тези предложения за директива на Европейската комисия, които могат да се превърнат в закон до три години, също така предвиждат намаляване на административните пречки за клиенти при смяна на сметки и прехвърляне на депозити. Брюксел предлага банките да са длъжни да публикуват таксите си по стандартизирана методика, което ще улесни сравняването им от страна на потребителите.

Извън системата

Комисията също така се надява да намали броя на хората, които са извън банковата система, като изисква във всяка държава да има поне една банка, предлагаща опростени разплащателни сметки. Това ще позволи на всеки, включително безработни и обявили банкрут, да си отварят сметки, с които да извършват основни операции като получаване на заплати, пенсии и обещетения и плащане на сметки. В момента само Франция, Белгия и Италия имат въведено законодателство, отговарящо на предложенията.

Запознати длъжностни лица са коментирали пред агенция Reuters, че европейските политици са решени да гарантират законното право на гражданите да си отварят сметки, заради нарастващото недоволство от липсата на саморегулация в това отношение сред финансовите институции. Според проучвания на ЕК банките не предлагат достатъчно информация за възможностите за прехвърляне на сметни и че клиентите не са наясно какво такси плащат за банковите услуги.

Според проучванията на Европейската комисия в ЕС над 58 млн. души над 15 години не разполагат с банкови сметки, включително половината население на България и Румъния. Комисията се надява, че въвеждането на стандартизирана информация за таксите, включително годишно обобщение, както и създаването на специален сайт за сравнение на офертите ще промени това.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние коментира, че с направените предложения ще се осигури достъп на всички европейски граждани до основна банкова сметка

"Улеснявайки сравняването на банковите такси и смяната на банкови сметки, се надяваме да спомогнем за появата на по-добри оферти на пазара и по-ниски разходи за сметки. Предложението ще е от полза и за сектора на финансовите услуги, тъй като ще предостави допълнителен стимул за предлагане на продукти през граница и навлизане на нови пазари", заяви Барние в съобщение на ЕК.

Бързо, лесно и безплатно

Според предлаганите промени при смяна на обслужващата го финансова институция потребителят ще трябва да съобщи само на новата си банка, която от своя страна ще е задължена да информира доставчиците на електричество газ и комунални услуги. Потребителите ще могат да сменят банката си безплатно и в срок до 15 дни в рамките на страната и 30 дни между различни членки на ЕС.

"Капитал" потърси за коментар български специалисти, които да оценят намерението на ЕК. Иван Стойков, старши анализатор във финансовия портал "Моите пари", смята, че ако предложенията на Брюксел се реализират, това ще е полезно за клиентите. "Тук обаче стои въпросът как точно ще се реализира този проект – т.е. по какъв начин и под каква форма ще бъде събрана, систематизирана и поднесена цялата тази информация, така че и да е полезна за клиентите и да им помогне да се ориентират. Дори на малък пазар като българския има около 30 банки и сравнението не е лесно, а в рамките на целия ЕС говорим за много по-големи обеми", отбеляза той.

Наблюденията на финансовия портал показват, че българските клиенти определено има интерес към подобен род възможности, като най-често хората се интересуват размера на таксите за превод от една банка към друга. "Друго, за което потребителите често питат, е какви са възможностите за откриване на банкови сметки без да посещават лично страната, в която искат да открият сметка, например по интернет. Реално това е и основното ограничение пред откриването на сметка в друга страна – необходимостта да клиентът да отиде лично до избраната банка", каза още Стойков.

Конкретните предложения

Прозрачност на таксите за разплащателни банкови сметки

Всички банки трябва да предоставят на потребителите:

- списък с най-разпространените услуги и таксите, налагани за всяка от тях;

- справка за таксите, налагани от доставчика през последните 12 месеца за услугите по разплащателната сметка;

- по искане на клиента, речник с терминологията в областта на разплащателните сметки.

Създаването на поне един независим уебсайт във всяка страна от ЕС с информация за таксите, налагани от различните доставчици на платежни услуги.

Смяна на банкова сметка

- Когато даден потребител желае да прехвърли всички или част от действащите по неговата сметка периодични платежни нареждания към друга сметка, банките следва да се заемат с всички формалности по прехвърлянето.

- Доставчиците на платежни услуги следва да приключат процедурата в рамките на 15 дни (30 дни, ако смяната се извършва между доставчици, намиращи се в различни страни от ЕС), като тази услуга се предоставя безплатно.

- Банките ще трябва да предоставят на гражданите подходяща информация за правото им да сменят своята банкова сметка и процедурата за това

Достъп до разплащателни сметки

- Потребителите в Европа ще могат да откриват разплащателна сметка във всяка банка в ЕС, дори когато та се намира в страна, в която потребителят не пребивава постоянно

- Държавите от ЕС трябва да гарантират, че поне една банка предлага основни разплащателни сметки

- Финансовото състояние на лицето няма да е причина за отказ за откриването на банкова сметка