Европейските взаимни фондове в търсене на безопасни инвестиции

Инвестиционните схеми са привлекли 44 млрд. евро през март

Въпреки продължаващите проблеми в еврозоната парите, управлявани от европейските взаимни фондове, са се увеличили с 44 млрд. евро през април. Това показват данните на Европейската асоциация на фонд мениджърите (EFAMA). Толкова са нетните им продажби, изчислени като разликата между сумата, внесена от инвеститорите, и парите, които са изтеглили през месеца.

Облигациите като нискорискови инвестиции

Прави впечатление обаче, че продажбите на фондовете за облигации почти са се удвоили през април спрямо март, като ясно се откроява тенденцията за значително активизиране на интереса към продуктите с фиксирана доходност. Данните показват още, че рисковите схеми не се радват на силно търсене, въпреки че всички видове са отбелязали положителен поток през разглеждания месец, отбелязват от EFAMA.

Така според данните на организацията във фондовете, инвестиращи в облигации, през април са постъпили 30.30 млрд. евро в сравнение с 15.4 млрд. през март. Това са и най-големите постъпления в този тип фондове през тази година, но също така надминава и предишния връх за последните 12 месеца, който беше 25 млрд. евро от октомври 2012 г.

В момента най-голям дял от активите все още са в рисковите фондове (34%), схемите в облигации (30%) и балансираните (16%). Тези на паричния пазар държат 15% от общите вложения.

Привлечените средства във високорисковите фондове, инвестиращи в акции, намаляват прогресивно от началото на тази година. Те отчитат нетни продажби на обща стойност едва 1 млрд. евро през април, докато през март бяха 9 млрд евро. От друга страна, балансираните фондове и тези, влагащи капитала си в облигации, се радват на добри нетни продажби.

При първите те се запазват на 13 млрд. евро за април (колкото през март), докато фондовете в облигации продължават да привличат средства главно поради спекулациите с дълговите проблеми на Европа, които повишиха доходността по държавните ценни книжа на затруднените страни членки.

Рекорди, които не помагат

Въпреки покачванията на акциите в САЩ и Западна Европа през април, когато индексите покоряваха нови рекорди, се оказва, че инвеститорите влагат все повече средства в консервативните схеми и намаляват тези в акции. Това всъщност се дължи на намалелите обеми, които се търгуват на борсите в САЩ и Европа, но също така и на изтеглянето на капитали от бързо развиващите се пазари (най-вече Бразилия, Индия, Китай и Турция), които се прехвърлят именно към фондовете, инвестиращи в облигации.

Нарастват парите и за управление и при другия тип колективни инвестиционни схеми, наричани non-UCITS (фондове, в които инвестициите не подлежат на строг контрол). Привлечените средства достигат 2.69 трлн. евро, което е ръст от 1.8% за първите четири месеца на 2013 г. на годишна база. При UCITS фондовете ръстът за същия период е 1.2% до 6.78 трлн. евро.

По света най-много активи продължават да управляват фондовете в САЩ – 10.86 трлн. евро. Следва ги Европа с 8.94 трлн. евро, в бързо развиващите се страни от Азия и Тихоокеанския регион активите са 2.73 трлн. евро, а в Латинска Америка 2.16 трлн. евро. Общо парите във взаимни фондове в целия свят са на стойност 24.82 трлн. евро.