Нови 100 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия

Societe Generale Експресбанк получава средствата от Европейската инвестиционна банка

Антоан Тусен е новият главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк
Антоан Тусен е новият главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк    ©  Строителство Градът
Антоан Тусен е новият главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк
Антоан Тусен е новият главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк    ©  Строителство Градът
Кредитната линия е най-голямата, предоставяна до момента от ЕИБ на банка в България.

Нови 100 млн. евро ресурс се отпускат за финансиране на малки и средни предприятия. Societe Generale Експресбанк подписа споразумение във вторник с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за кредитната линия. Със средствата ще се финансират проекти на малки и средни предприятия във всички сектори на икономиката.

Заемите ще се отпускат с минимум 0.25 процентни пункта по-ниски лихви от стандартните, съобщи Славейко Славейков, главен финансов директор на Societe Generale Експресбанк, при подписване на споразумението.

С лихвена отстъпка

Кредитната линия на Societe Generale Експресбанк е най-голямата, предоставяна до момента от ЕИБ на банка в България, подчертаха и от двете институции. Със средствата ще се финансират предприятия с персонал между 250 и 3000 души. Поради известни разминавания в критерии за малки и средни фирми в Европа и в България на практика от средствата ще могат да се възползват и големи за мащабите на българската икономика компании.

Банката обаче има ограничение не повече от 50% от проектите, които финансира по тази кредитна линия, да са големи фирми. Основната цел е да бъдат кредитирани малки и средни фирми. Заемите и по тази линия ще се отпускат с ценова отстъпка - минимум 0.25 процентни пункта по-ниска лихва от стандартните условия, при които банката кредитира в този сегмент, като това ще зависи от риска и структурата на проекта.

В последно време всички подобни линии, осигурени от международни финансови институции или на вътрешния пазар (от Българската банка за развитие, ББР), както и различни грантови схеми и програми са с преференции в лихвите. При стагниралото търсене по този начин банките се опитват да стимулират интерес. Освен това от голямо значение е дали това търсене е платежоспособно, а според банкери то вече е достигнало точката си на насищане. Тоест пари има - проекти няма.

В рамките на една година Societe Generale Експресбанк трябва да усвои поне половината от кредитната линия, или поне 50 млн. евро. Банката ще взима средства, когато има готови одобрени за финансиране проекти на предприемачи. До момента Societe Generale Експресбанк е усвоила кредитни линии от ЕИБ за общо 105 млн. евро, като според банката средствата са напълно оползотворени.

Големи пари за малки фирми

Това е поредната кредитна линия в сектора, която е предназначена за финансиране на малки и средни предприятия. В момента има достатъчен брой програми и кредитни линии от различните банки. Едновременно с това финансовите институции имат висока ликвидност, която се превръща по-скоро в скъпо удоволствие за тях, особено за ресурса от местния депозитен пазар.

Това е така, тъй като банките съхраняват пари, за което плащат лихви. Те обаче не им носят особено големи доходи заради ниското кредитиране. Търсенето остава все още скромно, особено платежоспособното, като предпочитанията са най-вече към схемите за субсидирано кредитиране - с гаранции, преференциални лихви, по-ниски такси и комисиони. В същото време сякаш в последно време банките обърнаха надеждите си за раздвижване най-вече към малките и средните предприятия.

Съществуващи програми за предприемачи са например двете по инициативата JEREMIE на Европейския инвестиционен фонд (част от ЕИБ) - гаранционната схема на стойност 78 млн. евро с общ обем заеми, които могат да се отпуснат, до 400 млн. евро и тази с нисколихвените кредити (лихви между 3 и 7%) с портфейл от 380 млн. евро. От началото на годината тръгна и гаранционната схема по европроекти за земеделски производители с по-ниски от пазарните лихви и с облекчени обезпечения към Националния гаранционен фонд на Българската банка за развитие.

Гаранциите са за 607 млн. лв., като очакванията са на тази база да се отпуснат заеми за поне 760 млн. лв. Това е само първият лот по схемата. В момента тече конкурс за избор на банки за кредитиране по гаранциите от оставащите средства от 543.5 млн. лв. Само преди месец Уникредит Булбанк взе от ЕИБ 60 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия, а лизинговото й дружество - "Уникредит лизинг", 50 млн. евро.

През пролетта на миналата година ББР отпусна кредитна линия за 100 млн. лв. на шест банки за заеми на малкия и дребния бизнес. Лихвите по кредитите от тази линия са фиксирани максимум до 7% за целия период на заема, а таксите и комисионите не са по-високи от 0.5%.