Шеста банка ще отпуска нисколихвени кредити

Райфайзенбанк се присъедини към финансираната с евросредства програма JEREMIE

От началото на годината над 450 малки и средни фирми са взели
нисколихвен кредит
От началото на годината над 450 малки и средни фирми са взели нисколихвен кредит    ©  STR
От началото на годината над 450 малки и средни фирми са взели
нисколихвен кредит
От началото на годината над 450 малки и средни фирми са взели нисколихвен кредит    ©  STR
Средното ниво на лихвата, при която се отпускат до момента, е 4%

Шеста банка ще отпуска нисколихвени кредити за малки и средни предприятия. Райфайзенбанк (България) се присъедини към втората програма на инициативата JEREMIE на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Банката подписа споразумение с фонда, според което тя ще отпуска кредити на малкия и средния бизнес за поне 20 млн. евро. Половината от тях - 10 млн. евро, са собствен ресурс, а другата половина са осигурени от фонда.

Повече от 50% намаление на лихвите

"Райфайзен" ще отпуска заемите с повече от 50% намаление на лихвите в сравнение с нивата по стандартните й кредити за малките и средните фирми. Освен това програмата има изискване към банките, които финансират по нея, да отпускат кредитите и при по-ниски от обичайно изискваните обезпечения, както и с намалени такси. Средствата ще се отпускат както за инвестиционни цели, така и за оборотни средства и за револвиращи кредити и овърдрафти.

Според Евелина Милтенова, изпълнителен директор на Райфайзенбанк, кредитната институция отпуска месечно между 40 млн. и 50 млн. лв. финансиране за малки и средни предприятия. По думите й има търсене на кредити от дребния и средния бизнес, въпросът е кои от проектите са наистина платежоспособни. Тя посочи, че банката вече одобрява проекти, които могат да получат финансиране по тази програма. Ресурсът, с който "Райфайзен" влиза в програмата, на този етап е 20 млн. евро, като според реализацията му може да бъде увеличен.

След подписването на това споразумение бюджетът на втората част на JEREMIE става общо 330 млн. евро за кредити с ниски лихви. ЕИФ осигурява 165 млн. евро, а шестте банки, включили се до момента (Прокредитбанк, ПИБ, Уникредит Булбанк, Алианц банк, Societe Generale Експресбанк и "Райфайзен") имат ангажимента да удвоят този ресурс, тоест да осигурят още 165 млн. евро. Всяка от банките се договаря и взима различен обем ресурс, който удвоява.

Дотук кредити поне за 500 млн. лв.

Нивата на лихвите, на които се отпускат заемите за микро-, малки и средни предприятия по схемата, са между 3% и 7%. Границите са широки, тъй като целта е да не се лишат от достъп до ресурс най-рисковите клиенти за банките - стартиращи фирми, микропредприятия, такива без обезпечения. По данни на ЕИФ от началото на 2013 г. (тогава стартира схемата) са предоставени над 114 млн. лв. (57 млн. евро) кредити на над 450 малки и средни предприятия. Средното ниво на лихвата, при която се отпускат до момента, е 4%.

През есента на 2011 г. започна да действа първата програма на JEREMIE - гаранционната схема, по която банките партньори (ОББ, Прокредитбанк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк, СИБанк) трябва да отпускат кредити с преференциални условия на малки и средни фирми за 300 млн. евро, или пет пъти повече от бюджета по гаранционната схема, който е 60 млн. евро. За изминалите 12 месеца по тази програма са усвоени 66% от заложения бюджет. Отпуснати са над 3200 кредита с по-малко обезпечение за общо 390 млн. лв. или 200 млн. евро, включително и на стартиращи бизнеси. Към края на май тази година нарастването на заемите за корпоративния сектор (общо големи компании и малки и средни фирми) спрямо май 2012 г. е с 1.1 млрд. лв. по данни на БНБ.

През есента на миналата година условията за финансиране по гаранционната схема бяха предоговорени между банките и ЕИФ. В резултат на това в нея бяха включени освен инвестиционните кредити и оборотни заеми, револвиращи кредитни линии и овърдрафт. Причините бяха ниското търсене на инвестиционни кредити в условията на макроикономическа нестабилност и влошаващата се икономическа среда, което е характерно за цяла Европа.