Специален контрол за рискови сделки

Ново звено на НАП ще следи противодейства на измамите с ДДС

"Промените се касаят както за вътрешнообщностни доставки, така и за вътрешната търговия в рамките на държавата, поради което няма дискриминативно третиране и не се налага съгласуване с европейската комисия", коментира заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
"Промените се касаят както за вътрешнообщностни доставки, така и за вътрешната търговия в рамките на държавата, поради което няма дискриминативно третиране и не се налага съгласуване с европейската комисия", коментира заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.    ©  Красимир Юскеселиев
"Промените се касаят както за вътрешнообщностни доставки, така и за вътрешната търговия в рамките на държавата, поради което няма дискриминативно третиране и не се налага съгласуване с европейската комисия", коментира заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
"Промените се касаят както за вътрешнообщностни доставки, така и за вътрешната търговия в рамките на държавата, поради което няма дискриминативно третиране и не се налага съгласуване с европейската комисия", коментира заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.    ©  Красимир Юскеселиев

Специално звено в Националната агенция за приходите (НАП) ще противодейства на ДДС измамите при сделки с рискови стоки. Правомощията на новосъздадената дирекция "Фискален контрол" ще наподобяват тези на мобилните групи в агенция "Митници", но ще се следят само неакцизни стоки при движението им в рамките на страната и други държави членки на Европейския съюз. Звеното ще разполага с общо 250-300 души, които ще са разпределени на на принципа на териториалните дирекции в София, Пловдив, Бъргас, Варна и Велико Търново.

Списъкът с рисковете стоки ще включва хранителни продукти, строителни материали, потребителска електроника. Той ще се състави преди края на лятото и ще се осъвременява веднъж годишно, но се оставя възможност и за по-честото му допълване, ако рисковият анализ на данъчните покаже, че има нови групи стоки, които сеизползват за данъчни измами.

Няма да се следят трансферите на акцизни стоки, защото техният контрол е отговорност на митниците, както и външната търговия с държави извън Европейския съюз.

Засиленият контрол ще влезе в сила веднага, след като се приемат нужните промени в Закона за ДДС и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Това се очаква да стане преди края на годината. "Промените се касаят както за вътрешнообщностни доставки, така и за вътрешната търговия в рамките на държавата, поради което няма дискриминативно третиране и не се налага съгласуване с европейската комисия", коментира заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

Как ще се прилага контролът

При допускането на моторно превозно среедство над три тона гранична полиция ще подава сигнал към екипа на дирекцията, който ще е разположен също по граничния пункт и екипите му ще поставят пломба на товара, която ще се премахва само в присъствието на данъчни в склад на фирмата вносител, където трябва да се разпредели за продажби на дребно. Така ще се гарантира, че фактурираните доставки ще се осъществяват реално, а няма да се раздува стойността на фактури, които впоследствие да се използват при искания за приспадане или възстановяване на ДДС.

При премахване на техническите средства за контрол без на място да присъства данъчен фирмата вносител ще се счита за краен потребител и ще плаща 30% от стойността на стоката, което е сбор от дължимите ДДС и корпоративен данък. Данъчните ще следят също за транзитния превоз на стоки между Гърция и Румъния, както и за внос на европейски стоки от ЕС през държави, които не са члеки, като Сърбия и Македония.

Служителите на НАП ще имат право да спират моторни превозни средства, докато се движат по пътната мрежа, също като мобилните групи на митниците. Данъчните обаче няма да разполагат с дознателски правомощия, каквито бяха вменени на митничарите от миналата година.

 

Прилагането на единната сметка ще се облекчи

От началото на следващата година държавата ще облекчи прилагането на единната сметка и бизнесът ще  може да избира дали да плаща главниците по своите задължения, или лихвите. Това означава, че ако една компания дължи ДДС, корпоративен данък и осигуровки, както и лихви след настъпването на падежа им, тя ще може да плати първо главниците, за да не се начисляват повече лихви, а не както в момента заради възникнали лихви винаги да остава неизплатена част от главницата.

"По време на срещи с работодателските организации се установи, че единната сметка създава проблеми за лицата, които са във временно финансово затруднение, но ако едно дружество няма проблеми да си плаща задълженията, то няма да срещне проблеми с единната сметка. За това промените ще гарантират, че дънъчната администрация няма да създава допълнителни затруднения за такива компании". Очаква се мярката да влезе в сила от началото на следващата година, а нужните промени в законодателството да се гласуват през есента заедно с бюджет 2014.