Само фирменото кредитиране се задържа над нулата

Жилищните и потребителските заеми се свиват на годишна база

   ©  Мария Съботинова
   ©  Мария Съботинова

Само фирменото кредитиране остана с лек ръст, докато жилищните и потребителските заеми се свиват. Това показват данните за кредитирането на БНБ към края на юли 2013 г. Годишният темп на нарастване (спрямо същия период на предходната година) на заемите за бизнеса е 1.33%, като намалява в сравнение с този през юни. Спадът при ипотеките е 0.21% за година и 0.45% при потребителските кредити. Месечните ръстове (спрямо предходния месец) не са по-обнадеждаващи. Спрямо юни тази година корпоративното кредитиране се е увеличило с 0.18%, ипотеките се свиват с 0.25%, а заемите за потребление растат с 0.29%.

Годишен спад има и в "лошата" част от кредитните портфейли на банките трети пореден месец. Лошите и преструктурираните кредити отчитат намаление за година с 0.53% (52.9 млн. лв.). Спадът има при фирмените просрочия (незначителен) и тези за потребление, а ипотеките нарастват.

Кредитиране в задънена улица

Освен че активността на кредитирането е слаба от близо пет години, трябва да се отчита и фактът, че юли не е най-активният месец в годината в бизнес дейностите. Има и допълнителни фактори като политическата нестабилност в страната и общата неизвестност, която кара фирмите не само да отлагат инвестиционни намерения, но дори и да не ползват одобрен вече кредит от банките, изчаквайки развитие и яснота, коментират банкери. Същото важи и за домакинствата.

Темпове на растеж около нулата се наблюдават още от миналата година. И ако досега банките удържаха на ситуацията с малко кредитиране, продължаващата вече пета година криза и свито кредитиране изтъняват все повече балансите им. Банкери коментират, че имат заложени планове за обеми заеми, които да отпуснат до края на годината, така че да излязат поне "на нулата", не дори на печалба. Опасенията им обаче са, че трудно биха могли да реализират тези планирани обеми поради липса на платежоспособно търсене на заеми от фирмите. Все по-срещана практика става отпускането на кредити под себестойност за банката, като по този начин тя не би могла да си покрие разходите за администриране и управление на тези заеми. Това е допълнителен риск за изкривяване на пазара и тежест за приходите им. Така в края на юли обемът на фирмените кредити достига 34.991 млрд. лв. Жилищните ипотечни заеми намаляват до 8.837 млрд. лв., а потребителските са 7.310 млрд. лв.

Има ли светлина в тунела на просрочията

Към тежестта от силно свитите приходи от основна дейност се прибавят и продължаващите ангажименти по управлението на просрочията в портфейлите на банките. Положителното е, че трети пореден месец те намаляват на годишна база. На месечна обаче продължават да растат. Освен това свиването им може да се дължи повече на отписване на окончателно несъбираеми кредити от балансите, отколкото на по-малки обеми в нарастването спрямо предходната година. В края на юли 2013 г. обемът на лошите и преструктурирани заеми е 9.866 млрд. лв. Делът им в кредитния портфейл се задържа около нивата от предходните месеци – 23.02%. Обемът на фирмените просрочия е 6.498 млрд. лв., на ипотеките – 1.930 млрд. лв., а на потребителските – 1.198 млрд. лв. Спрямо предходния месец нарастването е с 43 млн. лв., като има леко увеличение и в трите сегмента.

Според използваната от БНБ методология в категорията лоши и преструктурирани се включват кредитите, които се обслужват с просрочия от над 90 дни, а също така и редовни заеми, които са били предоговорени между банките и клиентите им. Данните обаче не дават по-подробна информация за това каква част от общия обем представляват само преструктурираните кредити. Информацията, публикувана за целите на паричната статистика, не показва и общия обем на класифицираните рискови експозиции, както и конкретния дял на необслужваните заеми (с просрочия над 90 дни). Източник на такава информация са публикуваните от БНБ на тримесечна база надзорни данни, според които към края на юни тази година обемът на необслужваните кредити е 9.85 млрд. лв., като расте на годишна база, а делът им е 17.09% от общия портфейл.