Гаранционният фонд готви нова програма за малкия бизнес

Ще се покрива половината от риска по кредити, отпуснати от банки на предприемачи

Илия Караниколов, председател на съвета на директорите на НГФ и изпълнителен директор на Банката за развитие
Илия Караниколов, председател на съвета на директорите на НГФ и изпълнителен директор на Банката за развитие    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Илия Караниколов, председател на съвета на директорите на НГФ и изпълнителен директор на Банката за развитие
Илия Караниколов, председател на съвета на директорите на НГФ и изпълнителен директор на Банката за развитие    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
360 млн. лв. е общият капацитет на схемата.
Гаранциите по кредитите ще бъдат със срок до 15 години.

Още една гаранционна схема се опитва да раздвижи кредитирането за малък и среден бизнес. В последните година-две по различни програми и грантови схеми се предлага финансиране за предприемачи, но ресурсът се пласира трудно и бавно. Според банките, които предлагат кредитирането, основен проблем е ниското платежоспособно търсене.

Националният гаранционен фонд (НГФ), дъщерно дружество на Българска банка за развитие (ББР), обяви нова гаранционна програма. Фондът ще покрива половината от риска по кредити, отпуснати от банки на малки и средни предприятия. Общият капацитет на новата схема е 360 млн. лв.

Миналата седмица стана ясно, че около 100 млн. лв. от гаранционния фонд, които са за Програмата за развитие на селските райони, ще бъдат върнати от фонда отново към програмата, за да не останат неусвоени именно поради бавен темп на реализиране на гаранционната програма. В началото на тази година бяха избрани осем банки по първата част от схемите, в средата на август бяха подписани договори по втората обществена поръчка с пет банки, а процедурата по третата е почти финализирана. За нея заявление са подали четири банки.

По данни на НГФ от началото на реалната дейност на гаранционната схема за селските райони до средата на август са одобрени гаранции по 147 кредита с обща стойност 52 млн. лв., а издадените гаранции са за 41 млн. лв. Средният лихвен процент по тези кредити е 6.75% годишно.

По-ниски обезпечения, лихви и такси

Новата програма, разработена от ББР и фонда, е за инвестиционни и за оборотни кредити на предприемачи. Те ще кандидатстват пред банките за финансиране, които ще получават гаранции от НГФ по отпуснатите от тях заеми. Така изискванията за обезпеченията към крайните кредитополучатели би трябвало да бъдат облекчени. Очакванията са банките да предложат в офертите си към фонда, кандидатствайки за гаранционен портфейл, и по-ниски лихви и преференциални такси и комисиони, при които ще отпускат заемите по тази програма.

"По програмата са въведени нови правила, които ще допринесат за по-голяма гъвкавост, бързина и независимост на търговските банки при отпускането на гарантирани от НГФ кредити. Схемата предвижда още и увеличаване срока на гаранциите", се посочва в съобщението на фонда. "Повече подробности на този етап не бихме могли да посочим. Това ще бъде възможно след финализиране на целия процес по кандидатстване, одобряване и избор на банки партньори", каза Илия Караниколов, председател на съвета на директорите на НГФ и изпълнителен директор на ББР. Срокът на гаранциите ще бъде до 15 години.

Изборът на банки за новата схема вече е започнал - изпратени са запитвания до банките, които трябва да подадат заявление за участие до 10 септември 2013 г. Очакванията са в началото на октомври да бъдат подписани договорите, за да може и програмата да започне реална дейност. Преди структурирането на програмата са проведени разговори с банките, за да се направят параметрите й атрактивни както за тях, така и за бизнеса, се посочва в съобщението на фонда.

Освен гаранционните схеми на НГФ има и две други схеми по програма JEREMIE, които също са субсидирани по линия на европейски средства и позволяват облекчени условия по отношение на лихви, такси и обезпечения.