Още 452 млн. лв. вътрешен дълг до края на годината

Ако се движи по обявените емисионни календари и не взима външен заем, правителството ще изтегли общо 2.3 млрд. лв. в рамките 2013 г.

Държавни ценни книжа за 452 млн. лв. възнамерява да предложи правителството в оставащите месеци до края на годината. Инструментите ще са предимно средносрочни и дългосрочни, става ясно от емисионните календари на Министерството на финансите. Така в рамките на 2013 г. ще бъдат изтеглени общо 2.3 млрд. заеми от вътрешния пазар.

Ако аукционите вървят по план (без провалени или извънредни емисии) и не се стигне до търсене на финансиране от външните пазари, това означава, че държавата няма да използва докрай възможността за поемане на до 3 млрд. лв. дълг, която бе получена с актуализацията на бюджета.

Още два предстоят

В началото на месеца при ниска лихва от 0.60% бяха пласирани едногодишни ДЦК за 300 млн. лв. Аукционът бе проведен непосредствено след като на пазара се освободи значителна ликвидност заради падежа на февруарските облигации за 800 млн. лв. Това в добавка с атрактивната срочност на книжата, предреши успеха на предлагането. 

До края на септември предстоят още два аукциона, този път за по-дългосрочни книжа с матуритет 5 и 7 години, които може да бъдат знакови за това при какви лихви ще може да се финансира държавата от вътрешния пазар занапред. Такива инструменти бяха предлагани и по-рано през годината, като последно доходността по 5-годишните облигации в левове бе 2.38%, а по 7-годишните облигации в евро доходността бе 2.82%.

Прогнози

Участници на пазара вече дадоха индикации, че заради политическия риск в страната доходността по книжа с такава по-голяма срочност може да се покачи над нивата от предишните аукциони. Имайки предвид голямата ликвидност, с която банките, пенсионните фондове и застрахователните компании разполагат, както и потребността им от надеждни финансови инструменти, в които да инвестират, може да се очакват и изненади.

В календара за месец октомври е предвидено набирането на 100 млн. лв. от пазара, включително чрез предлагане на 10.6-годишни ДЦК. По-краткосрочни 3-годишни книжа са планирани да се появят на аукционите през ноември и декември, за когато държавата смята да вземе заеми за общо 268 млн. лв.