ПИБ и МКБ Юнионбанк планират сливане до средата на 2014 г.

"Банков надзор" на БНБ и антимонополната комисия разрешиха сделката и вече няма регулаторни пречки

Споразумението за покупката на МКБ Юнионбанк беше подписано на 15 август 2013 г,
Споразумението за покупката на МКБ Юнионбанк беше подписано на 15 август 2013 г,    ©  ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА
Споразумението за покупката на МКБ Юнионбанк беше подписано на 15 август 2013 г,
Споразумението за покупката на МКБ Юнионбанк беше подписано на 15 август 2013 г,    ©  ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА
Двама директори от ПИБ влизат в управителния съвет на МКБ Юнионбанк.

Всички регулаторни препятствия пред покупката на МКБ Юнионбанк от Първа инвестиционна банка отпаднаха и до девет месеца се очаква двете институции да се слеят. Това стана ясно от съобщение на купувача, след като през деня "Банков надзор" на БНБ и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) съобщиха, че на 18 септември са дали разрешения за сделката. В него се казва, че "предварителните планове предвиждат интеграцията между двете банки да приключи през първото шестмесечие на 2014 г.".

И нека сливането да започне сега

И от съобщението на централната банка става ясно, че двете банки ще се сливат. Там се казва, че "при оценяване на заявеното от Първа инвестиционна банка придобиване на МКБ Юнионбанк централната банка е взела предвид, че това представлява стъпка към сливане на двете кредитни институции". В тази връзка предварителните анализи на БНБ показали, че "по такъв начин ще се постигнат позитивни изменения в тяхното консолидирано финансово състояние".

В заповедта на надзора за разрешаване на сделката пише, че планираното придобиване на акциите на МКБ Юнионбанк от ПИБ ще бъде изцяло финансирано със собствени средства на купувача, като не се очаква това да предизвика нарушаване на регулациите за ПИБ. При сключване на договора за покупко-продажбата на МКБ Юнионбанк от унгарския й собственик MKB Bank цената на сделката за 100% от капитала не беше съобщена, въпреки че ПИБ, а и продавачът са публични дружества.

И сега при следващия етап от сделката – получаването на необходимите разрешения от регулаторите, купувачът не съобщава цена. От централната банка посочват, че към края на миналата година основният капитал на ПИБ е 110 млн. лв., а собственият – близо 503 млн. лв., включително резерви от 140 млн. лв. По актуални данни към 30 юни 2013 г. капиталовата база на ПИБ е 632 млн. лв. и надвишава общите капиталови изисквания.

Според изискванията на БНБ общата капиталова адекватност на банките в България трябва да бъде минимум 12%, а тази на капитала от първи ред нормативно е определена на 6%, но от началото на кризата по предписание на регулатора банките са длъжни да поддържат поне 10% съотношение на адекватност на капитала от първи ред. От БНБ посочват, че централната банка винаги е "подкрепяла консолидацията в банковия сектор, тъй като това допринася за засилване на капиталовата база и за стабилността на банковата система у нас".

От КЗК смятат, че придобиването няма да доведе до антиконкурентни ефекти. След направена оценка от комисията тя се произнася, че "сумарните дялове на участниците в сделката на нито един от засегнатите пазари не се явяват притеснителни". След приключване на сделката и поглъщането на МКБ Юнионбанк активите на ПИБ ще възлизат на 8.5 млрд. лв. Така тя ще бъде много близо до втората по големина в сектора (по данни към юни 2013 г.) Банка ДСК с активи от 8.9 млрд. лв. Първа по размер на активите е Уникредит Булбанк (12.7 млрд. лв. активи).

Първа стъпка - управлението

Интеграцията на двете банки започва с влизането на двама представители на купувача като членове на борда и изпълнителни директори на МКБ Юнионбанк. Това ще са директорите на "Управление на риска" Павел Яначков и на "Банкиране на дребно" Милка Тодорова в ПИБ. От заповедта на централната банка става ясно, че купувачът има намерение да "допълни състава" на оперативния мениджмънт, което може да означава, че на този етап шефовете на МКБ Юнионбанк запазват местата си.

В управителния й съвет влизат Мария Илиева, главен изпълнителен директор и председател (изпълнителен директор на HVB Bank Biochim преди поглъщането й от Уникредит Булбанк през 2007 г.), Анна Аспарухова, изпълнителен директор (в банката от времето на българските й собственици братята Иван и Светослав Радеви), и Васил Трифонов, член на УС и главен директор по управление на риска.

Променя се и надзорният й съвет. Той ще се състои от ПИБ като член юридическо лице и от физическите лица Неделчо Неделчев, Божидар Тодоров, Делчо Кръстев.